Skip to main content

Lucht- en ruimtevaart

Gezien het complexe en veranderende risicolandschap voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, biedt ons gespecialiseerde team innovatieve oplossingen voor verzekeringen en risicobeheer die zijn afgestemd op uw behoeften.

De lucht- en ruimtevaartindustrie is een complex ecosysteem dat wordt aangejaagd door digitale transformatie, innovatie en operationele efficiëntie. Veel sectoren binnen de branche maken gebruik van technologie om groei te stimuleren, terwijl andere worden geconfronteerd met voortdurende uitdagingen door COVID-19, nieuwe regelgeving en structurele kostenbesparingen.

Het veranderende risicolandschap biedt nieuwe kansen en bedreigingen voor organisaties in de hele industrie, van luchtvaartmaatschappijen, algemene luchtvaart en ruimtevaart tot leasing en financiering. Specialistische kennis van de verzekeringsmarkten voor de lucht- en ruimtevaart en goede risicobeheerstrategieën zijn cruciaal voor het beheer van de veranderende risico's waarmee de industrie wordt geconfronteerd en om mogelijkheden voor groei en veerkracht te benutten.

 

Ons team van lucht- en ruimtevaartspecialisten werkt met u samen en biedt helder, weloverwogen advies om een gedegen verzekerings- en risicobeheerstrategie te ontwikkelen. Onze data- en analysemogelijkheden maken een beter inzicht mogelijk in uw programma in de context van de bredere markt. Dankzij onze uitgebreide ervaring met lucht- en ruimtevaartclaims kunnen we uw grootste en meest complexe claims afhandelen, inclusief uw claims met lage impact, en uw belangen bij verzekeraars beschermen.

Door samen te werken kunnen we uw organisatie beter positioneren om de veerkracht te verbeteren, het herstel te maximaliseren en de risicokosten te verlagen.

1,8

miljard dollar aan lucht- en ruimtevaartpremie in 2020

325

lucht- en ruimtevaartspecialisten wereldwijd

22

lucht- en ruimtevaarthubs wereldwijd

Algemene veelgestelde vragen

De bescherming die wordt geboden door lucht- en ruimtevaartverzekeringen zal aanzienlijk verschillen per dekkingsprovider. Sommige bieden een breed, overkoepelend beleid voor eigendommen en ongevallen of aansprakelijkheid, voor een breed scala aan verschillende risico's. Andere bieden zeer gespecialiseerde producten voor hyperspecifieke doeleinden.

Typische dekkingen hebben betrekking op het volgende, afzonderlijk of gezamenlijk:

 • Vliegtuigromp en aansprakelijkheid
 • Verzekering luchtvaartmaatschappij (romp en aansprakelijkheidsbescherming voor gehele fleets)
 • Onderdelen en grondstoffen
 • Medewerkersvergoedingen
 • Aansprakelijkheid voor luchthaven en grandafhandelingspersoneel
 • Geborgen vliegtuigen
 • Ruimtelanceringen (en gerelateerde gevaren)
 • Oorlogsgerelateerde, terroristische en politieke risico's
 • Onbemande luchtvaartuigen
 • Bedrijfsonderbreking

Onze specialisten werken met u samen bij het ontwikkelen van een oplossing op maat voor uw bedrijf.

Schadebeleid dekt doorgaans niets dat onder het aftrekbare gedeelte/eigen risico valt of voortvloeit uit kwaadwillige opzet. Kwaadwillige opzet kan alles omvatten wat opzettelijk is gedaan om schade aan een vliegtuig te veroorzaken, variërend van zelfmoord van piloten tot sabotage door werknemers. Verzekeraars hebben het neerschieten van een vliegtuig (zelfs als het niet opzettelijk was) beschouwd als een kwaadwillige opzet. Voor dekking in deze situaties is meestal een aparte oorlogspolis nodig.

Dit is gewoon de formele naam voor een verzekeringspolis voor eigendommen en ongevallen die schade aan de fysieke constructie van een vliegtuig dekt.

De dekkingslijn richt zich op de kosten die direct voortvloeien uit de schade die de romp heeft geleden, evenals de arbeid die nodig is om het vliegtuig te repareren. In sommige (maar niet alle) gevallen wordt de rompverzekering uitgebreid tot apparatuur binnen het vliegtuig die er niet aan is bevestigd, zoals navigatiehulpmiddelen aan boord.

Dit is niet van toepassing op lichamelijk letsel van passagiers of schade bij derden die is veroorzaakt door het besturen van het vliegtuig, aangezien deze verliezen worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Verzoeken om aansprakelijkheidslimieten variëren doorgaans van een lage waarde van 5 miljoen dollar tot 100 miljoen dollar of meer, afhankelijk van de blootstelling. Een aansprakelijkheidsverzekering voor vliegtuigen zonder eigendom biedt dekking in het geval dat een bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor lichamelijk letsel (inclusief passagiers) en schade aan eigendommen van derden als gevolg van een verlies waarbij het gebruik van een vliegtuig dat niet in eigendom is van een bedrijf of werknemer is betrokken. Aansprakelijkheidsdekking wordt aan het bedrijf verleend zolang het vliegtuig niet gedeeltelijk of volledig eigendom is van of geregistreerd is op naam van het bedrijf, haar dochterondernemingen of verbonden partijen.

Alle bedrijven in de lucht- en ruimtevaartindustrie moeten uitgebreide dekking als hoeksteen van effectief risicobeheer beschouwen, waaronder:

 • Luchtvaartmaatschappijen: grote, nationale en regionale luchtvaartmaatschappijen en vrachtvervoerders.
 • Luchtvaart: fabrikanten grote onderdelen en componenten, luchthavens en dienstverleners.
 • Burgerluchtvaart: helikoptermaatschappijen, eigenaren en exploitanten van zakelijke vliegtuigen, particuliere luchtvaartmaatschappijen en blootstellingen van vliegtuigen die geen eigendom zijn.
 • Ruimtevaart: eigenaars van commerciële satellieten en ruimtevaartuigen.
 • Banken en financiering: organisaties die lenen en leasen aan en in de sector.

Vanwege de hoge risico's en dure investeringen hebben lucht- en ruimtevaartbedrijven unieke dekking nodig om alle belanghebbenden en eigendommen volledig te beschermen.

Bij het overwegen van dekking moeten lucht- en ruimtevaartbedrijven de risico's voor hun eigen activa en hun unieke dagelijkse activiteiten begrijpen. Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven in de burgerluchtvaart hebben echter ook het volgende nodig:

 • Civiele aansprakelijkheidsverzekering: dit verzekert alles wat door een vliegtuig kan worden beschadigd, inclusief grondondersteuningsapparatuur en luchthavenfaciliteiten zoals hangaren.
 • Passagiersaansprakelijkheidsverzekering: passagiers worden meestal niet gedekt door een standaard civiele aansprakelijkheidsverzekering, dus voor vliegtuigen met passagiers is extra dekking nodig. Dit garandeert alle soorten aansprakelijkheidsclaims voor individuele ongevallen, inclusief wettelijke aansprakelijkheid voor de lading.
 • Verzekering tijdens vlucht: deze verzekering dekt alle schade die zich voordoet tijdens de vlucht of op de grond, zoals de gevolgen van natuurlijke gevaren of ongevallen tijdens het rijden of vliegen of wanneer geparkeerd.

Brag roll:

1,8 miljard dollar aan lucht- en ruimtevaartpremie in 2020

325 lucht- en ruimtevaartspecialisten wereldwijd

22 lucht- en ruimtevaarthubs wereldwijd

Sectoren:

Luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen

Burgerluchtvaart

Ruimtevaart

Claims

Data en analyses