Skip to main content

Vracht en logistiek

Het product van uw bedrijf is uw meest waardevolle bezit. Het gespecialiseerde team van Marsh op het gebied van vracht en logistiek kan u helpen de risico's voor transport en opslag te in kaart te brengen en de juiste verzekering en risicobeperking te bepalen en te waarborgen.

De transport- en logistieksector ondergaat een enorme transformatie. Als gevolg van de pandemie is de integratie van de logistieke en transportsector versneld. Digitalisering en verwachtingen van klanten bewegen bestaande stakeholders in de sector en nieuwe deelnemers ertoe om te streven naar een hogere snelheid en meer controle over de levering van begin tot eind.

Ons transport- en logistiekteam maakt gebruik van de nieuwste technologie en risicobeheerstrategieën om verzekeringsprogramma's te ontwikkelen die de gehele distributieketen dekken. Ons doel is om u een beter inzicht in de risico's te geven en uw vrachtvervoer beter te beschermen.

Wij innoveren voortdurend verzekeringsprogramma's met digitale oplossingen, data en analyses, faciliteiten en risicobeheerdiensten. En via onze geïntegreerde services voor schadebeheer helpen wij u de kosten te verlagen en schadevergoedingen te verbeteren.

Wij bedienen bedrijven van elke omvang, van multinationale eigenaars van producten tot kleine pakketbedrijven, alsmede wereldwijde logistieke dienstverleners. Wij beschikken over de schaal, omvang en marktvertegenwoordiging om u te helpen uw risico's in de distributieketen te beheren en te beperken.

Algemene veelgestelde vragen

Hoewel de meeste transportbedrijven hun eigen verzekering hebben voor verlies en aansprakelijkheid, kan de dekking onvoldoende zijn of gebonden zijn aan voorwaarden, waardoor de vergoeding van de volledige waarde van de zending wordt beperkt. Dit kan leiden tot een situatie waarin een bedrijf aanzienlijke verliezen maakt op verloren of beschadigde goederen zonder de mogelijkheid tot vergoeding door het transportbedrijf. Vrachtverzekering biedt u vrijwaring tegen materiële schade aan of verlies van goederen tijdens transport, en dekt bovendien goederen die tijdelijk worden opslagen tijdens het transport.

Een vrachtverzekering is een middel voor risicobeheer dat de waarde van activa beschermt tijdens transport en/of tijdelijke opslag. De verzekering beschermt eigenaren van producten tegen mogelijk aanzienlijke financiële schade als gevolg van de vernietiging of niet-levering van goederen. Als onderdeel van bepaalde verkoopcontracten is de verzekering tevens een verplichting. Onder bepaalde omstandigheden zijn verkopers verplicht om een adequate verzekering te bieden, zelfs nadat de goederen hun bestemming hebben bereikt. Het hebben van een adequate vrachtverzekering is vaak een vereiste die wordt opgelegd door risicofinanciers of banken wanneer ze worden gevraagd de aankoop van goederen te financieren die uit het buitenland worden geïmporteerd of worden verzonden onder een kredietbrief.

Elke partij die goederen, producten of grondstoffen via een transportmiddel verzendt.

De prijzen van een vrachtverzekering worden berekend op basis van een taxatie van de goederen die worden vervoerd en het veronderstelde risico. De taxatie van de vracht kan naar wens van de eigenaar van de vracht en op basis van de manier waarop deze de waarden berekent worden aangepast. De verzekerde waarde van uw goederen kan bijvoorbeeld worden bepaald door de commerciële factuurwaarde van de goederen (het bedrag dat uw klant aan u betaalt) op te tellen bij de kosten van het vrachtvervoer, met een toeslag van 10% om extra kosten te dekken. Alternatieve taxatiemogelijkheden zijn vervangingskosten, overeengekomen waarde en verkoopprijs.

Logistiek is de ordening en/of het transport van goederen in de wereldwijde distributieketen. De exacte vereisten voor verzekeringsdekking moeten worden afgestemd op de activiteiten van elke operatie. Aangezien de belangrijkste activiteit voor logistieke dienstverleners echter de zorg, bewaring en controle van de goederen van anderen is, is een basisverzekeringsdekking de wettelijke aansprakelijkheid voor de vracht.

Logistieke verzekeringsproducten bieden bescherming aan partijen die betrokken zijn bij transport of opslag of de regeling van dergelijke activiteiten. Hiertoe behoren transportbedrijven, expediteurs, magazijnoperators, scheepstransportbedrijven zonder eigen schepen, douane-expediteurs en vrachtmakelaars.

Dit kan sterk variëren afhankelijk van elke activiteit, limieten, verliezen, contractuele aansprakelijkheid, toepasselijke conventies, binnenlands of internationaal goederenverkeer en omvang van de operatie. Bruto vrachtbonnen van vervoerde kilometers worden altijd gebruikt voor tariefbepaling, in combinatie met alle andere relevante blootstellingsinformatie.

Een 'algemeen gemiddelde' is een verlies dat voortvloeit uit de vrijwillige opoffering van een deel van een schip of vracht, of uit uitgaven om een schip en de rest van de lading te beschermen. Wanneer de eigenaar van het schip een algemeen gemiddelde declareert, delen de eigenaar van het schip en alle belanghebbenden van de vracht de kosten die verbonden zijn aan het verlies pro rata. Deze kosten worden doorgaans gedekt door uw vrachtverzekeringspolis. Dergelijke verliezen kunnen aanzienlijk zijn en vereisen mogelijk garantieverklaringen om de lading vrij te geven. De garantieverklaring wordt verstrekt door de verzekeringsmaatschappij en is een overeenkomst om te voldoen aan de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de bijdrage.

SECTOREN

Vracht

Logistiek