Skip to main content

Chemie

Chemische bedrijven, waaronder bedrijven voor grondstoffen, fijnchemicaliën en persoonlijke verzorging, hebben behoefte aan innovatieve oplossingen voor risicobeheer en verzekeringen. De ervaring en expertise van Marsh kunnen uw bedrijf helpen uitdagingen het hoofd te bieden en risico's om te zetten in kansen.

Chemische bedrijven zijn actief in een dynamische en voortdurend veranderende omgeving. Van het ontwikkelen van geavanceerde technologie om te voldoen aan de eisen van een geavanceerde en sociaal bewuste klant tot het navigeren door storingsgevoelige toeleveringsnetwerken; deze bedrijven worden geconfronteerd met een continu veranderend risicolandschap.

Met de invoering van nieuwere technologie in cruciale onderdelen van hun bedrijfsmodellen moeten chemische bedrijven zich meer richten op cyberbeveiliging om bedrijfsonderbrekingen en financiële gevolgen voor hun bedrijf tot een minimum te beperken. Chemische bedrijven moeten ook anticiperen op mogelijke risico's, daar plannen voor maken en maatregelen nemen om de risico's te beheren en beperken. Deze risico's omvatten operationele gevaren, zware weersomstandigheden, productaansprakelijkheid, letsel van werknemers en andere verstorende voorvallen.

Onze toegewijde Chemical Industry Practice-specialisten begrijpen de unieke risico's, bedreigingen en kansen die voor u van belang zijn. Wij combineren wereldwijde ervaring met lokale expertise om u te helpen de risico's waarmee uw chemische bedrijf te maken krijgt te identificeren, beoordelen en prioriteren. We bieden u op maat gemaakte oplossingen voor verzekeringen en risicobeheer, zodat uw bedrijf veerkrachtig en succesvol kan blijven.

Algemene veelgestelde vragen

Met faciliteiten, leveranciers en eindgebruikers in regio's over de hele wereld die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden en die worden blootgesteld aan vele andere bedreigingen, worden chemische bedrijven geconfronteerd met de volgende primaire risico's:

  • Eigendommen: Aanzienlijke verliezen binnen de industrie zijn vaak toe te schrijven aan risico's zoals: Fysieke schade aan installaties en gebouwen; bedrijfsonderbreking door brand, explosies, dampwolkexplosies (VCE), machine-uitval en natuurrampen (orkanen, wind, stormvloed, overstroming); en onderbrekingen in de toeleveringsketen en bedrijfscontinuïteit.
  • Aansprakelijkheid: Deze risico's omvatten lichamelijk letsel van derden en materiële schade aan gebouwen en auto's. Andere relevante risico's zijn productaansprakelijkheid/terugroeping, transport, milieu en veiligheid van werknemers/beroepsongevallen.
  • Cyberbeveiliging en criminele activiteiten: Kwaadaardige digitale aanvallen of handelingen van onbekende werknemers, aannemers of leveranciers kunnen leiden tot diefstal van informatie en operationele verstoring. Controles met betrekking tot beide kwetsbaarheden, inclusief hun gevolgen zoals het onbedoeld vrijkomen van gevaarlijke stoffen, vormen een essentieel onderdeel van het risicobeheer in de chemische industrie.

Bij het werken met gevaarlijke materialen en gevoelige gegevens is het belangrijk om rekening te houden met alle drie de bedreigingen om een uitgebreide benadering van risicobeheer te ondersteunen. Het herkennen en aanpakken van nieuwe bedreigingen helpt de financiële, operationele en menselijke gevolgen van deze ongewenste gebeurtenissen te beperken.

Vanwege het brede scale aan risico's waar chemische bedrijven aan worden blootgesteld passen bedrijven vaak een combinatie van beleid en risicooverdrachtsstrategieën toe om activa te beschermen en potentiële schade tot een minimum te beperken. Enkele opties voor het aanpakken van hun belangrijkste risicoblootstellinggebieden zijn:

  • Eigendomsverzekering: Deze polis biedt dekking voor materiële schade en bedrijfsschade als gevolg van natuurrampen, zware weersomstandigheden en andere verstorende gebeurtenissen.
  • Ongevallenverzekering: Deze dekking biedt bescherming voor compensatie van werknemers of soortgelijke zaken, algemene aansprakelijkheid/productaansprakelijkheid, autoaansprakelijkheid/fysieke schade en milieuaansprakelijkheid.
  • Cyberrisicoverzekering: Deze polis dekt verschillende kosten die gepaard gaan met verliezen door een cyberaanval. De dekking kan breed zijn, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Met behulp van onze data- en analysetools zal Marsh de unieke risico's waarvoor uw bedrijf kwetsbaar is, benchmarken en kwantificeren. Van daaruit bouwen we een risicobeheerprogramma op dat uw bedrijf kan beschermen tegen mogelijke bedreigingen of schade.

Met Marsh krijgt u inzicht in uw risico's en kunt u de juiste strategieën voor risicobeperking en -overdracht implementeren.