Skip to main content

Waterstof

Schone waterstof zal een belangrijke rol spelen om industrieën en landen te helpen hun CO2-emissies te verminderen. Organisaties die betrokken zijn bij waterstofprojecten, kunnen hun investeringen beter beschermen met de unieke risicomanagement- en verzekeringsoplossingen van Marsh.

Er is sprake van algemene erkenning van de voordelen van schone waterstof als een energiebron die opgeslagen en getransporteerd kan worden in een steeds meer geëlektrificeerde wereld. Nu de race om minder CO2 uit te stoten aanzienlijk versnelt, investeren overheden en moeilijk af te bouwen sectoren steeds meer in de productie van schone waterstof en installaties voor de opvang en opslag van CO2.

De wereldwijde investeringen in installaties voor de productie van waterstof zijn de afgelopen jaren gestegen en in 2025 zullen ze naar schatting meer dan 150 miljard dollar bedragen, wat de energietransitie zal bevorderen.

Onze wereldwijde teams die actief zijn in de energie-, bouw-, krediet- en vrachtsector leveren deskundige technische analyses, risicomanagement- en verzekeringsadviezen op maat en wereldwijde bemiddelingsdiensten die de volledige waardeketen van waterstofinvesteringen dekken.

Marsh is de eerste en enige makelaar met een unieke verzekeringsfaciliteit die 100% van de basisverzekeringen omvat die nodig zijn voor de bouw- en exploitatiefasen van een waterstofproject. Wij geven u toegang tot wereldwijde verzekeringsmarkten, beleidsformulering op maat en risicoverdelingsstrategieën die bij alle projectpartners en stakeholders passen. Wij helpen u om uw eigen projectinvesteringen te beschermen en aan succes te bouwen.

Neem contact met ons op om effectieve risicomanagementoplossingen voor uw project te bespreken.

Lees meer over onze risicomanagementoplossingen voor waterstofprojecten.

Veelgestelde vragen

Schone waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie (‘groene waterstof’), of uit bronnen met minder CO2, zoals gas (‘blauwe waterstof’).

Waterstofproductie is geen nieuwe wetenschap, dus de risico’s zijn bekend bij verzekeringsmarkten. Het verschil is nu de snelle opschaling van waterstofprojecten om aan de eisen van de energietransitie te voldoen. Naarmate projecten in omvang en aantal toenemen, houden de belangrijkste risico’s verband met elektrolysertechnologie die voor de productie van waterstof wordt gebruikt en met de manier waarop waterstof getransporteerd of opgeslagen wordt. Door de verwachte vraag naar schone waterstof kunnen investeerders te maken krijgen met problemen in de toeleveringsketen, technologische tekorten of een gebrek aan ervaren bouwaannemers. Al deze factoren kunnen leiden tot vertragingen bij het opstarten.

Marsh Specialty biedt advies over risicomanagement en oplossingen voor waterstofprojecten in alle soorten en maten. Wij gebruiken een gestructureerd risicokader om uw project via zijn kritieke pad te beheren. Onze aanpak omvat:

  • Het beoordelen van potentiële schade aan eigendommen, bedrijfsonderbrekingen en blootstellingen aan aansprakelijkheidsrisico’s.
  • Het verstrekken van technisch advies over installatieontwerp, selectie van apparatuur en risicobeheersingsmaatregelen.
  • Het beoordelen van de contractuele risicoverdeling en het geven van ondersteuning bij onderhandelingen met stakeholders.
  • Het ontwerpen van kosteneffectieve verzekeringsoplossingen en projectfinancieringsmechanismen.
  • Het onderhandelen over en onderbrengen van volledige verzekeringsprogramma’s.

Waterstofprojecten kunnen complexe eigendoms- en contractuele afspraken inhouden die complete risicomanagementoplossingen vereisen om de belangen van alle stakeholders bij het project te beschermen. Tijdens de bouw en de exploitatie kan het vereiste basispakket verzekeringen op het gebied van zaakschaderisico's, maritieme lading, bedrijfsonderbreking, algemene burgerlijke aansprakelijkheid en voorwaardelijke opstartvertraging omvatten.

Naast onze standaarddiensten is Marsh Specialty de enige makelaar die een unieke verzekeringsfaciliteit aanbiedt, ondersteund door een groep van best beoordeelde wereldwijde verzekeraars, met vooraf overeengekomen dekking, uniforme voorwaarden en diensten op het gebied van risico-engineering. De faciliteit verzekert 100% van de verzekeringscapaciteit voor bouw- en bedrijfsrisico’s tot 300 miljoen dollar en is beschikbaar voor elk waterstofproject, waar ook ter wereld.

Our people

Mark Heneghan

Mark Heneghan

Global Hydrogen Practice Leader

  • United Kingdom

Prakash Patel

Prakash Patel

Global Hydrogen Risk Engineering Leader