Skip to main content

Financiële instellingen

Financiële instellingen krijgen te maken met een breed scala aan risico's. De specialisten voor financiële instellingen van Marsh kunnen u helpen bij het identificeren van uw risico's en het ontwerpen van oplossingen die uw toekomstige risicolandschap kunnen hervormen.

Financiële instellingen worden geconfronteerd met een snel veranderend en steeds concurrerender klimaat in de bredere wereldwijde economische onzekerheid. Naarmate technologie de traditionele levering van financiële services en producten blijft vervangen, vormen de bedreigingen van datalekken en cyberaanvallen uitdagingen voor financiële instellingen. De complexiteit is verder toegenomen door voortdurende veranderingen in regelgeving en stijgende kosten voor compliance.

Met meer dan 1100 specialisten over de hele wereld kunnen wij dankzij onze diepgaande kennis van de sector van financiële instellingen uw veranderende zakelijke landschap ondersteunen, begrijpen en meten, en vervolgens uw risico's minimaliseren met oplossingen voor traditionele en opkomende risico's.

Onze Financial Institutions Practice biedt een breed scala aan innovatieve oplossingen voor risicobeheer en -overdracht, van cyberaansprakelijkheid en privacyaansprakelijkheid tot meer traditionele risico's zoals aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen, beroepsaansprakelijkheid, misdaad, eigendom, ongevallen en werkgeversaansprakelijkheid.

Onze holistische aanpak wordt aangestuurd door uitgebreide ervaring in de branche en unieke inzichten, zodat u potentiële verliezen kunt identificeren en kunt bepalen hoe u uw risico's het beste kunt verlagen.

Onze expertise omvat

Banken, hypotheekbanken en kapitaalmarkten

We kunnen u helpen de risico’s te beheren die samenhangen met uw meest dringende kansen en bedreigingen, zoals fusies en overnames, herstructureringen en nieuwe regelgeving. We hebben veel ervaring met het opzetten van solide risicobeheerprogramma’s voor banken en hypotheekbanken, rekening houdend met uw aanzienlijke blootstelling aan cyber- en gedragsrisico’s.

Verzekeraars

De verzekeringssector heeft zijn eigen specifieke risicoprofiel en genereert voortdurende operationele blootstellingen die moeten worden beheerd, zodat verzekeraars financieel stabiel en concurrerend kunnen blijven.

We weten dat de verzekeringssector uniek is en begrijpen waarom een uitstekende klantenservice begint bij het begrijpen van uw zakelijke perspectieven. We innoveren voortdurend om hiaten in de dekking op te sporen en aan te pakken.

Vermogensbeheerders

Het vermogensbeheer verandert nu steeds meer bedrijven ervoor kiezen onlinediensten en passieve fondsen aan te bieden.

Onze praktijk kan u ondersteunen naarmate uw bedrijfsmodel evolueert en u helpen te begrijpen hoe uw risicoprofiel verandert naarmate uw diensten uitbreiden.

Private-equityfondsen

Toenemende concurrentie, steeds moeilijkere regels en onvoorspelbare marktomstandigheden zorgen ervoor dat winstgevende private-equityactiviteiten afhankelijk zijn van zorgvuldig risicobeheer.

We kunnen u helpen inzicht te krijgen in de end-to-end risico-impact van deals en u helpen barrières voor winstgevende transacties weg te nemen.

Our expertise

Veelgestelde vragen

Een financiële instelling is een gereguleerde tussenpersoon tussen consumenten en de kapitaal- of schuldmarkten. Over het algemeen zijn zij verantwoordelijk voor de levering van geld via de overdracht van fondsen van beleggers aan bedrijven in de vorm van leningen, deposito's en beleggingen (inclusief aandelen en obligaties).

Financiële instellingen bieden financieel advies en/of financiële services en omvatten banken, financiële instellingen die geen banken zijn, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen.

Een kredietverzekering kan een van de grootste risico's voor financiële instellingen verminderen, namelijk het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door schuldenaars. Dit staat bekend als kredietrisico en omvat klanten die in gebreke blijven met leningen of een bank die niet in staat is om de reglementaire liquiditeitsniveaus te handhaven.

Cyberrisico's vormen een steeds groter risico voor financiële instellingen, aangezien de branche steeds verder wordt getransformeerd door technologie en gezien de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens en de uitgevoerde transacties. Met specifieke cyberdekking en geschikte risicobeheerplannen kunt u de bedreigingen van datalekken en bedrijfsonderbrekingen beter begrijpen, meten en beheren.

Omdat financiële instellingen vaak sterk worden gereguleerd, zijn er ook juridische risico's en compliancerisico's. Dit vereist dat er een passend financieel en professioneel aansprakelijkheidsbeleid wordt ingesteld om raden van bestuur, directeuren en de bedrijven zelf te beschermen tegen fouten en fraude door werknemers, slechte werkgelegenheidspraktijken of sancties voor overtredingen van de regelgeving.

Financiële instellingen krijgen tegenwoordig te maken met talloze risico's – pandemieën, klimaatverandering, opkomende technologie en bedrijfstechnologie, geopolitieke risico's en risico's met betrekking tot regelgeving. Financiële instellingen moeten proactief werken om deze risico's te identificeren en te beperken met de nadruk op veerkracht. Op die manier kunnen ze zich ook onderscheiden van hun concurrenten.

De meer dan 1100 specialisten voor financiële instellingen van Marsh over de hele wereld, ondersteund door geavanceerde tools voor gegevensanalyse, kunnen u ondersteunen bij het begrijpen van de impact van deze risico's op uw organisatie, het nemen van weloverwogen beslissingen over hoe u deze risico's moet beheren en het optimaliseren van uw totale risicokosten.