Skip to main content

Gezondheidszorg

Zorginstellingen worden op veel fronten geconfronteerd met risico. Ons deskundige en toegewijde team van professionals op het gebied van verzekeringen en risico kan u helpen de huidige volatiliteit met een hogere voorspelbaarheid te beheren.

Tijdens de COVID-19-pandemie behoorden zorgverleners tot de meest essentiële werknemers ter wereld, die hun gezondheid en veiligheid riskeerden om de verspreiding van het virus lokaal en wereldwijd tegen te gaan. Hoewel nieuwe behandelingen en vaccins hebben bijgedragen om de verspreiding van COVID-19 te remmen, gaat de zorgsector verder met de strijd en door met het behandelen van patiënten. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar innovaties op het gebied van zorgtechnologie en -praktijken. Bedrijven moeten dit veranderende risicolandschap begrijpen en weten hoe de verzekeringsmarkt zich aanpast en reageert.

De HealthCare Practice van Marsh helpt klanten bij het definiëren, ontwerpen en leveren van oplossingen die voldoen aan de unieke behoeften van zowel behandelaars als betalers. Ons uitgebreide team van verzekerings- en zorgprofessionals met een diepgaand inzicht in de huidige uitdagingen binnen de gezondheidszorg werkt met u samen om het risicoprofiel van uw organisatie te definiëren. Vervolgens gebruiken we de krachtigste analyses in de branche om u te helpen uw risico te kwantificeren en te bepalen hoeveel risico u moet beperken, behouden of overdragen.

Door risico’s te identificeren en uw totale risicokosten te beheren, kan uw organisatie floreren in een tijdperk van onzekerheid en kan uw organisatie de cashflow verbeteren, de kosten verlagen, de volatiliteit van de resultaten verminderen en de voorspelbaarheid van het risicobudget verhogen.

Algemene veelgestelde vragen

Ziekenhuizen en andere zorgverleners, waaronder artsengroepen en zorginstellingen voor ouderen, worden nog steeds geconfronteerd met verschillende veranderende en historische branchegerelateerde uitdagingen, waaronder:

  • Personeelstekorten: Zorgorganisaties hebben steeds vaker moeite om gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Naarmate de wereldbevolking vergrijst en er meer zorg nodig is, zullen werkgevers meer geld moeten uittrekken voor hogere salarissen en betere secundaire arbeidsvoorzieningen om ervaren personeel aan te trekken.
  • Cyberaanvallen: Hoewel nieuwe technologie helpt bij het verbeteren van processen en bijdraagt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, veroorzaakt deze technologie ook een grotere kwetsbaarheid voor incidenten die te maken hebben met ransomware en niet-naleving van HIPAA en andere regelgeving op het gebied van gegevensprivacy.
  • Veiligheid van patiënten: Het niet waarborgen van de veiligheid van patiënten kan mogelijk leiden tot te voorkomen letsel of ziekten en overlijden, hoge kosten voor rechtszaken, verhoogde aansprakelijkheid en ernstige reputatieschade voor instellingen en zorgsystemen.

Hoewel de algehele capaciteit op de gezondheidszorgmarkt stabiel lijkt te zijn na de pandemie, zijn veel verzekeraars selectief als het gaat om welke nieuwe activiteiten en welke verlengingen ze bereid zijn aan te gaan en blijft de prijsstelling een uitdaging.

Een captive verzekeringsmaatschappij is een dochteronderneming die eigendom is van een of meer moederorganisaties die voornamelijk is opgericht om de risico's van haar eigenaren te verzekeren. De captive neemt een deel van de verzekerde risico’s op zich en een andere verzekeringsmaatschappij neemt het saldo op zich, ook wel een herverzekeringsmaatschappij genoemd. Enkele van de mogelijke voordelen van een captive zijn:

  • Betere dekking en capaciteit.
  • Beleggingsinkomsten om verliezen te financieren.
  • Directe toegang tot groothandelsherverzekeringsmarkten.
  • Flexibiliteit op het gebied van financiering en underwriting.

Via een captive kunnen zorginstellingen meer transparantie en controle krijgen, terwijl ze ook de stabiliteit van deelnemer krijgen. Hierdoor worden het risico en de volatiliteit die gepaard gaan met claims met hoge ernst/lage frequentie beperkt.

Verzekering voor bestuurders en functionarissen (D&O)is een dekkingsvorm die is bedoeld om personen te beschermen tegen persoonlijk verlies als zij worden aangeklaagd als gevolg van hun optreden als bestuurder of functionaris van een bedrijf of een ander type organisatie.

Een D&O-polis kan dekking bieden voor een aantal van de gebieden die voor zorgverleners het meest van belang zijn, zoals collegiale toetsing en kwalificaties, evenals beschuldigingen van antitrust, HIPAA-overtredingen en wettelijke claims.

Zorgorganisaties voor ouderen moeten een tekort aan zorgverleners en een toenemende vraag naar voorzieningen en diensten beheren. Risico's van eigendommen en de veiligheid van werknemers, patiënten en bewoners zijn belangrijke aandachtspunten voor elke zorgorganisatie.

Naast de traditionele eigendom- en ongevallenrisico’s moet bij het evalueren van uw verzekerings- en risicobeheerprogramma ook rekening worden gehouden met de opkomst van cyberdreigingen.

Ransomware is een soort cyberaanval die de toegang tot de gegevens, website, clientservicesystemen of andere essentiële middelen van een slachtoffer blokkeert. De hacker houdt deze informatie gegijzeld en eist dat losgeld wordt betaald in ruil voor het vrijgeven van de toegang. Voor zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor gevoelige patiëntgegevens, kunnen deze aanvallen ernstige financiële en juridische gevolgen hebben, waaronder onderbreking van de zorg, rechtszaken op basis van naleving en reputatieschade.

De American Telemedicine Association definieert telegeneeskunde als het gebruik van medische informatie die via elektronische communicatie van de ene locatie naar de andere wordt uitgewisseld ten behoeve van de gezondheid en scholing van de patiënt of zorgverlener in een poging om de patiëntenzorg, behandelingen en diensten te verbeteren. Telegeneeskunde is geen medisch specialisme maar een vorm van zorgverlening.

Het implementeren van telegeneeskunde biedt vele voordelen, maar er zijn ook risico’s waarmee rekening gehouden moet worden. 

Het gebruik van telegeneeskunde vermindert het risico op verspreiding van virussen via persoonlijke zorg en de snel ontwikkelende technologie biedt een platform voor educatie en training, snellere diagnose van gezondheidsgerelateerde klachten en lagere kosten voor zowel zorgverleners als patiënten.

Belangrijke risico-overwegingen in de telegeneeskunde zijn directe en indirecte aansprakelijkheid en de toename van cyberdreigingen die zich kunnen voordoen wanneer zorgverleners patiënten behandelen via verschillende apparaten en netwerken op verschillende locaties.

Hoewel zorgverleners in de acute zorg een algemene aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben die vergelijkbaar is met die van bedrijven in andere sectoren, hebben zij ook beroepsaansprakelijkheidsdekking nodig.

Deze dekking, ook wel ‘aansprakelijkheid bij medische fouten’ genoemd, beschermt zorgverleners tegen het financiële risico dat gepaard gaat met letselschade bij patiënten, medische kosten en eigendomsschade. Binnen deze categorie kunnen twee soorten dekking worden overwogen:

  • Op basis van voorvallen: dekt schade die optreedt tijdens de actieve verzekeringspolisperiode, zelfs als de claim wordt ingediend nadat de polis is geannuleerd.
  • Polis op basis van claims: dekt alleen incidenten die zich binnen het tijdsbestek van de polis voordoen en worden gerapporteerd.

Naast deze standaardvormen van dekking moeten organisaties hun unieke risico's en kwetsbaarheden beoordelen om een verzekeringsprogramma op te stellen dat effectief helpt bij het verminderen en beheren van risico's.

Een adviseur voor risicobeheer kan zorgorganisaties helpen bij het beoordelen van hun huidige risico-omgeving, door het opstellen en uitvoeren van een plan dat de blootstelling aan risico’s minimaliseert. Dit om de veiligheid en zorg voor patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de eigendommen en medewerkers van de organisatie te beschermen.

Ons team combineert diepgaande kennis van de branche en toonaangevende technologie om uw risico’s aan de juiste verzekeraars te verkopen, hetgeen uw organisatie scherpe tarieven en concurrerende voorwaarden oplevert. We kunnen u ook helpen bij het verbeteren van het ontwerp van uw verzekeringsprogramma en eigen risico, door gebruik te maken van onze professionele financiële modellen en de gegevensanalyse van ons gespecialiseerde team.

Voor zorgverleners zijn de voordelen van het werken met een specialist op het gebied van risicobeheer duidelijk: toegang tot een reeks risico- en verzekeringsbemiddelingsdiensten die u helpen kosten te verlagen, risico’s te beperken en de toekomst van uw organisatie te beschermen.

Onze mensen

Placeholder Image

Philippe Melaerts

Education, Healthcare en Public Entities Practice Leader

  • Belgium