Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Infrastructuur

Het succes van infrastructuurprojecten, waarbij het om vele miljoenen gaat, wordt bepaald door het beheersen van project- en investeringsrisico’s. Hierbij blijft de waarde behouden, wordt kapitaal juist ingezet en wordt instabiliteit verminderd.

De 600 infra-experts van Marsh op het gebied van risico’s en verzekeringen kunnen bouwen op 25 jaar ervaring als het gaat om het beheersen van investerings- en projectrisico's bij infrastructuurprojecten

De ontwikkeling van infrastructuur is een krachtige motor van de hedendaagse wereldeconomie. Er is aanzienlijk kapitaal nodig voor het onderhouden, vervangen en bouwen van nieuwe capaciteit voor transport, elektriciteit, havens, terminals en energie. Overheden doen daarbij een beroep op de particuliere sector voor het meefinancieren van projecten, terwijl daarnaast een grote groep stakeholders (van ontwikkelaars, aannemers, banken tot consultants en anderen), een belangrijke rol speelt in de levenscyclus van de infrastructuur.

Marsh maakt deel uit van het wereldwijde infrastructuur- ecosysteem en begrijpt als geen ander de nuances van risico’s bij financiering van infrastructuurprojecten. Ons team is geïntegreerd in de wereldwijde ‘Infrastructure Practice’ en begrijpt dan ook de veranderlijke risicotolerantie van de publieke sector, private equity investeerders, geldverstrekkers en de bouwsector. Marsh heeft een unieke positie wat betreft het bespreken van strategieën en oplossingen die de instabiliteit van infrastructuur-initiatieven kunnen beperken, en geeft advies bij het nemen van beslissingen betreffende risicospreiding  of het voor banken aanvaardbaar maken van projecten.

Onze aanpak is gericht op het ‘levenscyclus-risico’. Aangezien de uitdagingen en risicoprofielen van stakeholders wijzigen tijdens een project – van ontwikkeling door planning, ontwerp, bouw en bedrijfsvoering – verschaffen wij de benodigde inzichten en kennis om veranderende risico’s te begrijpen en te beheersen.

Effectieve strategieën op het gebied van risicobeperking en vermogensbeheer dienen voor iedere fase van een infrastructuurproject steeds te worden vastgesteld. Daarbij is de praktijk leidend,  de aanbestedingsfase, de pre-constructiefase, de constructiefase, de operationele fase en de projectmanagementcapaciteit zijn hierbij de belangrijkste factoren om in overweging te nemen.Door middel van samenwerking met andere ‘practice groups’ van Marsh kunnen we u oplossingen bieden die specifiek zijn toegesneden op de ontwikkeling van projecten. We hebben hierbij specifieke kennis op het gebied van energie (koolstofenergie, kernenergie en duurzame energie), transport (hogesnelheidslijn, luchthavens, wegen, bruggen, tunnels, havens en terminals), nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water), energie (olie en gas – waaronder raffinage, transport en opslag), en sociale infrastructuur (ziekenhuizen, scholen en huisvesting).

Door het bieden van ondersteuning bij het beheersen van risico’s die inherent zijn aan projecten en investeringen, helpt ons infrateam uw organisatie bij:

  • het behouden van de waarde van de activa.
  • het verminderen van de instabiliteit van de inkomstenstroom.
  • het effectiever herinzetten van kapitaal
  • het creëren van nieuwe zakelijke en investeringsmogelijkheden