Skip to main content

Marine

Grote onzekerheid en een veranderende omgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen en groeimogelijkheden in maritieme financiën, scheepsbouw, scheepvaart, havens en terminals, vracht en logistiek.

De maritieme en logistieke industrie zijn niet vrijgesteld van de ongekende wereldwijde onzekerheid van vandaag. Toenemende milieunormen en industriële regelgeving, in combinatie met technologische ontwikkelingen en het gebruik van big data, versnellen de snelheid en overeenstemming van risico's. Nieuwe en onverwachte risico's zoals pandemieën, verstoringen in de toeleveringsketen, cyberdreigingen en achterstanden veroorzaakt door vertragingen over de hele wereld dragen bij aan de verstoring van maritieme en logistieke bedrijven.

Dit veranderende wereldwijde landschap vereist snelle aanpassing door reders en scheepsoperators, managers van havens en terminals, en serviceorganisaties voor vracht en logistiek. Deze bedrijven worden ook geconfronteerd met de scherpe reactie van verzekeringsmarkten op verliezen, wat de prijs stimuleert, de dekking vermindert en de afhandeling van claims ingewikkelder maakt.

Met de juiste richtlijnen, verzekeringsprogramma's en risicobeperkingsstrategieën kunnen maritieme en logistieke bedrijven op vaardige wijze door het veranderende risicolandschap navigeren om verliezen en aansprakelijkheden te minimaliseren en kansen te benutten voor toekomstbestendige groei en veerkracht.

Wij beschikken over de schaal, omvang en marktaanwezigheid om bijna elk risicoprobleem op te lossen waarmee uw organisatie te maken heeft.

650+

maritieme specialisten

29

landen met lokale expertise van Marsh

US$4,7

miljard premie  in 2020

Algemene veelgestelde vragen

Materiële schade aan of verlies van zaken die eigendom zijn van of waarvoor een verzekerde verantwoordelijk is op het moment dat een verlies of schade optreedt, wordt beschouwd als het belangrijkste (en meest voor de hand liggende) gebied van risicoblootstelling. Brand- en explosierisico's of 'gevaren van de zee', zoals vastlopen, stranden, zinken en kapseizen, zijn grote risico's voor schepen. Op sommige locaties vormen oorlog, stakingen, piraterij of ijsschade ook risico's. Voor goederen die over zee worden verzonden, zijn er extra risico's verbonden aan transport- of vochtschade, diefstal of short delivery – en dit zijn allemaal veelvoorkomende schadegevallen. Naast de materiële verliezen vormen aansprakelijkheden die ontstaan tijdens maritieme activiteiten een grote risicoblootstelling.

Naarmate economieën de beperkingen van de pandemie achter zich kunnen laten, blijft de gezondheid van havenmedewerkers en bezoekende ploegen een grote uitdaging. Nieuwe manieren van werken, nieuwe technologieën en digitalisering brengen nog meer uitdagingen maar ook kansen met zich mee. Congestie en milieuvoorschriften zijn ook belangrijke kwesties.

De vrachtverzekering biedt voornamelijk bescherming tegen onopzettelijke materiële schade of verlies tijdens transport van goederen. Het kan echter worden uitgebreid tot dekking van goederen in tijdelijke opslag tijdens hun algehele transport langs de toeleveringsketen. De vrachtverzekering biedt doorgaans ook extra dekking voor alle algemene of bergingskosten die de eigenaar van de vracht moet betalen.

De toenemende vraag naar snelheid en data, afgenomen inkomsten, vertragingen in de haven, vrachtophopingen, crises in de gezondheidszorg op schepen en in havens en veranderingen in handelspatronen als gevolg van wereldwijde gezondheidsmaatregelen zijn allemaal verergerd door de pandemie. Lees ons inzicht in de wereldwijde maritieme kwesties na de pandemie.

Het fysieke en mentale welzijn van zeevaarders is meer dan ooit een topprioriteit voor de maritieme gemeenschap. De Neptune Declaration, die is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van zeevaarders te beschermen en te bevorderen, is onlangs uitgegeven. Veel zeevaarders waren ver na hun arbeidscontractdatum op schepen gestrand, wat leidde tot een zeer hoog risico op voor veiligheid en emotioneel welzijn. Marsh heeft samen met meer dan 800 organisaties de Neptune Declaration ondertekend en doet dit door de omstandigheden voor deze essentiële medewerkers te verbeteren.

Brag roll

Meer dan 650 watersportprofessionals

29 landen met lokale expertise van Marsh

Een premie van US$ 4,7 miljard in 2020

Onze mensen

Dirk Segers

Dirk Segers

Managing Director, Head of Marine, Cargo & Logistics, North West Europe and Switzerland

  • Belgium