Skip to main content

Transport

Voor traditionele en opkomende transport- en logistiekuitdagingen maakt ons Marsh-team gebruik van gegevens, analyses en marktinzichten om u te helpen risico's te beperken en effectieve strategieën voor risico-overdracht te implementeren.

De transport- en logistieksector heeft opnieuw vorm gekregen door de toenemende globalisering en digitalisering.

Hoewel technologische innovaties nieuwe groeimogelijkheden hebben gecreëerd, hebben ze ook het concurrentielandschap verstoord. Bedrijven moeten zich nu aanpassen aan het grotere potentieel voor cyberaanvallen, rechtszaken, veranderende regelgeving, de opkomst van nieuwe producten en diensten, en de toegenomen concurrentie van start-ups en andere recente deelnemers.

Arbeids-, brandstof- en andere kosten nemen ook toe terwijl verzekeringsprijzen steeds volatieler worden. Dit zet transportbedrijven extra onder druk om de kosten te beheersen en tegelijkertijd hun dynamische risico's te beheren.

Ons wereldwijde Marsh-team van meer dan 500 transportspecialisten biedt de expertise op het gebied van kapitaal en risico's die uw bedrijf kan helpen deze risico's beter te begrijpen, prioriteren en beheren. Via onze adviserende benadering benutten we gegevens en analyses om u te helpen uw totale risicokosten effectief te beheren, de industriestandaarden te blijven volgen en uw concurrentiepositie te behouden.

Algemene veelgestelde vragen

Transportverzekering biedt dekking voor eigendommen van de verzekerde tijdens het vervoer van de ene locatie naar de andere. Bij het opstellen van een risicobeheerplan moeten bedrijven onder andere de volgende verzekeringsdekkingen overwegen:

  • Cyberverzekering: Deze biedt dekking in het geval van verlies door een cyberaanval en voordelen en voorwaarden variëren afhankelijk van de aangeschafte polis.
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering: Deze beschermt tegen schade aan eigendommen of letselclaims door derden.
  • Werknemerscompensatieverzekering: Als uw werknemers ziek worden of gewond raken tijdens een werkgerelateerd incident, kan deze verzekering helpen om financiële gevolgen te dekken. Afhankelijk van het type werk dat wordt uitgevoerd, is werknemerscompensatie in de meeste Amerikaanse staten vaak verplicht. Een vergelijkbare verzekering kan in andere landen beschikbaar of vereist zijn.
  • Eigendomsverzekering: Deze dekt bergingskosten in geval van schade aan of verlies van materiële eigendommen, inclusief voertuigen, kantoren of inventaris, door brand, storm of andere oorzaken.

De meest effectieve aanpak van risicobeheer binnen de transportsector vereist dat uw bedrijf beschikt over zowel algemene dekking, zoals de bovenstaande voorbeelden, als specifieke polissen die zijn afgestemd op het type lading dat u vervoert en of u mensen vervoert. 

Hieronder volgen de soorten verzekeringsdekking die bedrijven met wagenparken moeten hebben:

  • Lichamelijk letsel: Dit kan dekking bieden in geval van letsel of overlijden als gevolg van een ongeval waarvoor uw bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden. Dit kan ook de dekking van mogelijke juridische kosten omvatten.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen: Als een van uw voertuigen of chauffeurs schade toebrengt aan eigendommen van een ander, dekt dit type polis doorgaans de reparatiekosten.
  • Combined single limit-dekking (CSL): Dit type polis biedt dekking in het geval dat zowel lichamelijk letsel als materiële schade optreedt bij één incident.
  • Cyberverzekering: Dit type polis kan dekking bieden in het geval van een cyberaanval.

De vereisten voor wagenparkverzekering zijn gericht op aansprakelijkheid. Afhankelijk van uw specifieke dagelijkse werkzaamheden kan uw bedrijf echter ook overwegen om fysieke schade, onverzekerde automobilisten en dekking tegen botsingen in overweging te nemen.

Onze mensen

Dirk Segers

Dirk Segers

Managing Director, Head of Marine, Cargo & Logistics, North West Europe and Switzerland

  • Belgium