Skip to main content

Artikel

Evaluatie van ESG- en pandemische risicorapportagetrends

Er zijn veel parallellen getrokken tussen het gebrek aan wereldwijde paraatheid voor de COVID-19-pandemie en de risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Drone photo of Iceberg and ice from glacier in arctic nature landscape on Greenland. Aerial photo drone photo of icebergs in Ilulissat icefjord. Affected by climate change and global warming.

Er zijn veel parallellen getrokken tussen het gebrek aan wereldwijde paraatheid voor de COVID-19-pandemie en de risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Toen COVID-19 begin 2020 voet aan de grond kreeg, speculeerden sommigen dat het een “repetitie” was voor het soort calamiteit waarmee de wereld te maken zou kunnen krijgen als gevolg van klimaatverandering. Het heeft bewezen meer te zijn dan alleen maar een repetitie voor wat dan ook, en bedrijven en overheden passen actief de lessen toe die tot nu toe zijn geleerd, terwijl ze het voortdurende risico nog steeds beheersen.

In de afgelopen twee jaar heeft de pandemie sociale risico's scherp in beeld gebracht, zoals die met betrekking tot het welzijn van werknemers, gezondheid en veiligheid, arbeidswetgeving en mensenrechten. Tegelijkertijd hebben governance-risico's - in verband met compliance, openbaarmaking, reputatie en ethische normen - meer aandacht gekregen en staan ​​ze nu ook op de voorgrond. Steeds vaker worden de vragen gesteld: Is ESG-risico het nieuwe pandemierisico? Zal de wereld even onvoorbereid zijn?

 

In zijn Evaluatie van ESG- en pandemische risicorapportagetrends, presenteert Marsh onderzoek en analyse met betrekking tot risicotrends op basis van jaarverslagen van een selectie van aan wereldwijde beurzen genoteerde bedrijven, voor de rapportageperiode van juli 2020 tot juli 2021. Het rapport geeft een samenvatting van meer dan 1.100 gecombineerde risico's die zijn ontleend aan de jaarverslagen van bedrijven op de Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) en biedt sectoroverschrijdende analyses van de volwasssenheid van het risicohoofdstuk en afstemming van corporate governance.

De rapportageperiode die we hebben geanalyseerd is uniek, met de aanhoudende impact van COVID-19 op de samenleving en bedrijven wereldwijd in combinatie met de toenemende bekendheid van ESG-risico's, met name klimaat en duurzaamheid.

We vergeleken ook 60 bedrijven die genoteerd zijn aan de Hong Kong Stock Exchange (HKSE), New York Stock Exchange (NYSE) en Euronext, en hun gezamenlijke 200 risico's, waardoor we inzicht krijgen in de rapportage van ESG-risico's die voor alle bedrijven van belang zijn.

Report

Evaluating ESG and pandemic risk reporting trends

Gerelateerde artikelen