Skip to main content

De zeven vragen over ESG die organisaties zich moeten stellen

environmental social governance text on wooden signpost outdoors in nature

Het risico om ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) verbintenissen aan te gaan zonder die af te stemmen op het bedrijfsrisicomanagement (ERM)

Overheden en toezichthouders over de hele wereld zijn van start gegaan met de invoering van codes en voorschriften voor organisaties om te helpen de doelstellingen met betrekking tot ESG en duurzaamheid te halen. De Europese Unie heeft de Richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) ingevoerd op grond waarvan zo’n 50.000 organisaties vanaf 2025 officieel verslag zullen uitbrengen op basis van gegevens uit 2024.

De ESG-thematiek is de laatste tien jaar een topprioriteit geworden voor tal van belanghebbenden en heeft zelfs geleid tot juridische geschillen. De CSRD zal in de hele EU de claims en toezeggingen van bedrijven met betrekking tot ESG-problemen aftoetsen zodra ze hierover beginnen te rapporteren. 

Organisaties moeten deze problemen inschatten en aanpakken aan de hand van strategieën op korte en lange termijn zodat ze niet aan deze problemen worden blootgesteld. Heel wat bedrijven hebben hun ESG-strategie al actief ingebouwd in hun kader voor bedrijfsrisicomanagement (ERM). Bedrijven die dat niet hebben gedaan, kunnen in de toekomst tegen problemen aanlopen.

Hieronder volgen enkele van de meest prangende vragen over ESG die risicomanagers zich zouden moeten stellen.

1.    Moeten de ESG-risico’s worden ondergebracht bij de belangrijkste risico’s voor uw bedrijf?

Organisaties moeten hun ESG-risico’s onderbrengen bij de belangrijkste risico’s voor hun bedrijf. Wanneer u met ESG-risico’s werkt, is het niet altijd even duidelijk welke gevolgen ze kunnen hebben voor uw bedrijf. Om een beter beeld te krijgen, is het belangrijk om een holistische visie te hebben waarbij tal van belanghebbenden worden betrokken om alle aspecten van uw duurzaamheidsagenda aan te pakken.

Misschien heeft uw bedrijf wel prioriteit gegeven aan de ESG-agenda en zich geëngageerd voor een reeks ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, maar hebt u de ESG-risico’s ook al grondig geanalyseerd in het kader van uw risicomanagement?

2.    Welke gevolgen hebben uw ESG-verbintenissen op uw financiën?

Het ESG-risicomanagement bij een bedrijf staat centraal in de relaties met beleggers en is van belang met het oog op financiering. Verzekeraars zullen die praktijken wellicht grondig onder de loep nemen, aangezien zij van start zijn gegaan met de systematische beoordeling van het ESG-risicomanagement binnen bedrijven. Sommige transporteurs geven nu prioriteit aan klanten met duidelijk uitgewerkte ESG-strategieën en beperken hun samenwerking met industrieën en bedrijven die ondermaatse ESG-prestaties neerzetten.

Bij het ontwerpen en invoeren van een verzekeringsprogramma is het essentieel om uw ESG-risico’s te kennen en te weten hoe u ze moet afstemmen op uw algemene proces inzake risicomanagement. De adequate rapportering over de vooruitgang die uw organisatie boekt bij de ESG-gerelateerde risico’s kan gunstig worden bekeken door verzekeraars, financieringsaanbieders, beleggers en andere belanghebbenden.

Weet u welke impact de perceptie van het ESG-programma van uw organisatie heeft op de beschikbare financiering? Hebt u een duidelijke weg uitgestippeld naar verbetering, met kwantificeerbare gegevens, die de verschillende risico’s en blootstellingen aanpakt?

3.    Kan uw organisatie het risico lopen om beschuldigd te worden van greenwashing/social washing?

Er is sprake van greenwashing en social washing wanneer er een wezenlijk verschil bestaat tussen hoe een organisatie zichzelf voorstelt en de acties die de organisatie daadwerkelijk onderneemt met betrekking tot ecologische of maatschappelijke thema’s.

Als een organisatie publiekelijk ESG-verbintenissen aangaat, maar daar niet naar handelt, kan ze reputatieschade oplopen.

Sluiten uw publieke verbintenissen aan bij de acties die u onderneemt?

Als u twijfelt over uw ESG-programma of dit wilt nagaan, doe dan de ESG Pulse Check van Marsh. Die neemt slechts enkele minuten tijd in beslag en geeft u onmiddellijk een analyse zodra u ze hebt ingevuld.

4.    Welke impact zou een energiecrisis kunnen hebben op uw organisatie?

De huidige energiecrisis is waarschijnlijk niet de laatste. Bedrijven die toewerken naar een nettonuluitstoot moeten steeds vaker voldoen aan nationale voorschriften over het energieverbruik en uitstootdoelstellingen.

Gaat u overstappen op een energievriendelijker bedrijfsmodel?  Welke plannen heeft uw bedrijf om operationeel te blijven als het energieverbruik gerantsoeneerd wordt?

5.    Welke gevolgen kunnen extreme weersomstandigheden hebben voor uw bedrijf?

De gevolgen van extreme weersomstandigheden hangen af van uw locatie en sector, en de kans dat u geen risico’s loopt wordt steeds kleiner. Extreme weersomstandigheden kunnen vaker leiden tot bedrijfsonderbrekingen als gevolg van verstoringen van de toeleveringsketens en stroomstoringen die directe operationele gevolgen kunnen hebben.

Bent u zich bewust van deze risico’s en hebt u zich daarop voorbereid? Bent u voorbereid op een toename in frequentie of ernst? Beschermt uw huidige verzekering afdoende tegen extreme weersomstandigheden?

6.    Hoe zeker zijn uw toeleveringsketens?

Een aantal recente gebeurtenissen heeft duidelijk gemaakt hoe de wereldwijde toeleveringsketens kunnen worden geblokkeerd en ernstige vertragingen kunnen veroorzaken op crisismomenten. Het opdoemende schrikbeeld van de wereldwijde crisis rond de kosten voor ons levensonderhoud en de inflatie die alle sectoren van de economie treffen, inclusief brandstof- en energieprijzen en grondstof- en voedselprijzen zet organisaties onder druk om een robuust noodplan voor de toeleveringsketen uit te werken.

Waar zitten de potentiële knelpunten in uw toeleveringsketen?

Nu de geo-economische en politieke spanningen toenemen, beperken sommige landen het vrije verkeer van goederen zoals halfgeleiders. Hoe divers zijn uw toeleveringsketens?

7.    Welke impact heeft de crisis rond de kosten voor het levensonderhoud op organisaties?

De huidige crisis rond de kosten voor het levensonderhoud hebben tal van gevolgen voor landen, maar de meeste landen kampen met een hogere inflatie dan in de afgelopen 20 jaar. Gevolgen zijn onder meer dat consumenten hun uitgaven beperken, dat zakenpartners projecten uitstellen en werknemers worstelen.

Hebt u een plan uitgewerkt om uw personeel te helpen omgaan met deze plotselinge veranderingen?  Heeft dit gevolgen voor uw strategie voor de aanwerving en/of het behoud van werknemers? Hebt u de risico’s en opportuniteiten in de huidige omgeving, evenals de meest geschikte risicobeperkende maatregelen vastgesteld?  

Beoordeling van het ESG-programma van uw organisatie 

Ons team van ervaren specialisten kan helpen om de gevolgen van ESG-problemen voor uw organisatie te bepalen. Marsh weet als geen ander hoe bestaande verzekeringsrelaties kunnen veranderen en hoe we nieuwe oplossingen moeten ontwikkelen als antwoord op opkomende risico’s die gepaard gaan met ESG-transformaties. Samen met u zullen we een plan opstellen en inbouwen in uw toekomstige ERM-processen om het risico- en verzekeringsbeheer beter op elkaar af te stemmen wat betreft de verzekeringsdekking en verlengingsinformatie.

Onze ESG Pulse Check tool is een snelle eerste stap in uw ESG-traject.

Om meer te weten te komen over onze tool voor de ESG-risicoscore en hoe Marsh kan helpen, kunt u hier een gesprek inboeken met een van onze adviseurs.