Skip to main content

Article

Europees Hof van Justitie verduidelijkt regels rond facultatieve groepsverzekeringen

In een arrest van 29 september 2022 van het Europees Hof van Justitie (EHJ) is een uitspraak gedaan over de wettelijke vereisten voor verzekeringnemers die hun klanten facultatieve groepsverzekeringen aanbieden. Hiermee wordt duidelijkheid geschapen in een voorheen grijze zone van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling.
Good service cooperation, Consultation of Businessman and Male lawyer or judge counselor having team meeting with client, Law and Legal services concept.

In een arrest van 29 september 2022 van het Europees Hof van Justitie (EHJ) is een uitspraak gedaan over de wettelijke vereisten voor verzekeringnemers die hun klanten facultatieve groepsverzekeringen aanbieden. Hiermee wordt duidelijkheid geschapen in een voorheen grijze zone van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling.

Op basis van dit arrest kan een "verzekeringstussenpersoon" of "verzekeringsdistributeur" ook een rechtspersoon zijn die zijn klanten tegen de betaling van een vergoeding een vrijwillige toetreding tot een groepsverzekering voorstelt, waarbij die toetreding recht geeft op verzekeringsprestaties.

Twee belangrijke elementen zijn de volgende:

  1. De rechtspersoon (dit kan een organisatie zijn) ontvangt een vergoeding voor het aanbieden van toetreding tot de groepsverzekering die hij vooraf bij een verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.
  2. Dit arrest focust enkel op groepsverzekeringen met een vrijwillige aansluiting en gaat niet in op groepsverzekeringen met een verplichte aansluiting.

Wat is het verschil tussen groepsverzekeringen met een vrijwillige of een verplichte aansluiting?

Het verschil tussen facultatieve en verplichte groepsverzekeringen is dat de klant bij een facultatieve groepsverzekering zelf voor de toetreding kan kiezen, waardoor hij recht krijgt op verzekeringsprestaties zoals bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval in het buitenland. Het aanbieden van deze mogelijkheid kan waarde toevoegen aan een product of dienst en de klant die hiervoor opteert extra bescherming bieden.

Voorbeelden van verplichte groepsverzekeringen zijn werkgeversregelingen die bepaalde gezondheids- of pensioenvoordelen dekken en waarbij elke werknemer die tot de doelgroep van de groepsverzekering behoort, automatisch wordt aangesloten.

Wat betekent dit voor uw groepsverzekeringen?

Verzekeringnemers van groepsverzekeringen binnen het bovengenoemde toepassingsgebied zouden best nagaan of hun huidig verzekeringsaanbod mogelijk tot gevolg heeft dat zij een vergunning als verzekeringstussenpersoon nodig hebben. Dit geldt vooral voor verzekeringnemers in Duitsland, de EU-lidstaat die het Hof van Justitie verzocht zich hierover te buigen en waar tot dusver de heersende interpretatie was dat verzekeringnemers nooit verzekeringsdistributeurs waren. Aangezien de rol van het EHJ er echter in bestaat om een consistente interpretatie van de Europese wetgeving in alle lidstaten te garanderen, en prejudiciële uitspraken zoals deze bindend zijn voor alle rechtbanken in de EU, raden wij al onze Europese Affinity klanten aan om met Marsh te bekijken hoe hun Affinity-programma is gestructureerd en of er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Betrokken klanten dienen de eventuele juridische gevolgen te bespreken met hun bedrijfsjurist en/of externe raadgever.

Indien u een verzekeringnemer bent van een facultatieve groepsverzekering die u tegen vergoeding aan uw klanten aanbiedt, dan kunt u het beste met uw juridisch adviseur bekijken welk risico u loopt en welke acties kunnen worden ondernomen om uw verzekeringsprogramma in overeenstemming te brengen met deze nieuwe interpretatie van de richtlijn. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen de opties bijvoorbeeld zijn:

  • registratie als nevenverzekeringstussenpersoon;
  • registratie als verzekeringstussenpersoon;
  • aanpassing uw verzekeringsprogramma, zodat u bijvoorbeeld geen vergoeding ontvangt voor het helpen faciliteren van facultatieve verzekeringen voor uw klanten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden; Marsh kan u - op basis van haar ervaring met andere klanten in verschillende EU-lidstaten - helpen bij het herontwerpen van uw verzekeringsprogramma, rekening houdende met uw behoeften en de lokale regelgeving. 

Aangezien steeds meer consumenten overstappen op digitale aankopen, kunt u ook overwegen om uw aanbod te upgraden door een digitale oplossing te introduceren of een vlottere ervaring te creëren op een bestaand digitaal platform voor de eindgebruiker.

Verklaringen betreffende juridische, fiscale of boekhoudkundige aangelegenheden moeten worden opgevat als algemene opmerkingen die uitsluitend gebaseerd zijn op onze ervaring als verzekeringsmakelaar en risicoadviseur en mogen niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.