Skip to main content

Professionele dienstverlening

Wij bieden verzekeringsoplossingen aan gereglementeerde beroepen, aangepast aan hun technische behoeften en wettelijke verplichtingen in een breed scala van sectoren.

Professionals worden blootgesteld aan verschillende juridische risico’s tijdens de uitoefening van hun taken, waaronder beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, regelgevende en cyberrisico’s.

Afhankelijk van uw eigen professionele behoeften kan ons affiniteitsteam u de juiste verzekeringsoplossingen aanbieden om uw bedrijfsactiviteit te beschermen. Ons team van specialisten ontwerpt verzekeringsprogramma’s op maat die volledig in overeenstemming zijn met de geldende internationale, regionale en nationale regelgeving en wetgeving. We schetsen een duidelijk beeld van eventuele veranderingen in de risico’s die verband houden met uw beroep en bieden u tegelijkertijd relevante en innovatieve oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan.

U kunt ook vertrouwen op ons digitale platform voor een naadloze ervaring, van de afsluiting van de polis tot de afhandeling van de claim, in welke sector u ook actief bent.

Veelgestelde vragen

Onze verzekeringsoplossingen zijn gericht op verschillende beroepssectoren, waaronder:

  • Cijfers: accountants, bedrijfsrevisoren en financiële experts.
  • Recht: advocaten, advocaten intellectueel eigendom, bestuurders en wettelijke vertegenwoordigers.
  • Vastgoed: vastgoedkantoor, vastgoedbeheerder, vastgoedontwikkelaar, ontwerper en vastgoeddiagnosticus.
  • Tussenpersonen: advies inzake vermogensbeheer, advies inzake financiële beleggingen, advies inzake participerende beleggingen, bank- en financiële canvassing en verzekeringsmakelaars.

Zelfs als uw beroep of groep niet in deze lijst staat, kan het team van ervaren specialisten van Marsh voor u een oplossing op maat creëren.

Zodra we uw behoeften en risico’s begrijpen, kunnen we een oplossing creëren om ze te dekken, met behulp van ons netwerk van contacten om de beste verzekeraar voor u te vinden tegen de beste prijs.

De burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen claims van derden als gevolg van letsels en schade aan personen en/of goederen. Als u aansprakelijk wordt gesteld, dekt dit de schadevergoeding voor het slachtoffer.

Uw makelaar bij Marsh zorgt ervoor dat de waarborgen in uw polis volledig worden toegepast. De verdediging van uw belangen is onze prioriteit.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal u beschermen indien een claim tegen u leidt tot de toekenning van een schadevergoeding aan een derde omdat u een fout hebt begaan in uw beroepsactiviteiten.

Marsh kan u helpen een dekking op maat te vinden om uw specifieke professionele belangen te beschermen.

Sommige beroepen moeten verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten van hun nationale, regionale of mondiale regelgevende instanties. Andere beroepen moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben in het kader van een contractuele verplichting, terwijl vele anderen bewust kiezen voor deze dekking vanwege de bescherming en beveiliging die deze biedt als hun advies of de dienst die ze verlenen niet voldoet aan de verwachtingen van een klant.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt juridische kosten en uitgaven in verband met de verdediging van een claim, evenals de vergoeding die verschuldigd is als u verantwoordelijk wordt gesteld voor het veroorzaken van financiële schade aan uw klant als gevolg van nalatig advies, diensten of ontwerpen die u hebt verstrekt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering stelt potentiële klanten ook gerust.

Marsh kan u een vrijblijvende evaluatie van de dekking van uw huidige beroeps- of groepsverzekering aanbieden. Onze medewerkers weten alles over de opkomende en veranderende risico’s die rechtstreeks verband houden met u en uw sector. We beschikken over de kennis en oplossingen om uw belangen zo goed mogelijk te beschermen naarmate het risicolandschap evolueert.

Op basis van onze kennis van uw markt en ons vermogen om u design-, investerings- en managementoplossingen aan te reiken, kunnen wij een affiniteitsaanbod samenstellen voor uw leden.