Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Milieuaansprakelijkheid

Milieurisico’s vormen een bedreiging voor de reputatie en resultaten van organisaties en staan daarom hoog op de agenda. Ontdek de deskundigheid van Marsh op het gebied van innovatieve oplossingen voor milieurisico’s.

Een team van meer dan 60 milieuverzekeringsprofessionals deelt wereldwijd haar kennis, deskundigheid en best practices.

Zorgen over de waterkwaliteit, biodiversiteit, onze gezondheid en leefomgeving domineren het nieuws regelmatig en vormen een aanzienlijk maatschappelijk en bedrijfsrisico.

Milieuvervuiling of andere milieuschade is helaas inherent aan de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit blijkt onder andere uit de aangescherpte Europese milieuregels voor bedrijven van de afgelopen tien jaar. Denk aan de Europese Richtlijn voor milieuaansprakelijkheid (Environmental Liability Directive (ELD)) en de ontwikkelde wetgeving van de afzonderlijke lidstaten.

Marsh loodst u door het steeds complexer wordende landschap van regels en belangen. We maken een inschatting van uw milieurisico’s en dragen passende oplossingen aan voor het beheersen daarvan. Vervolgens onderhandelen we voor u over passende verzekeringsoplossingen.

Als het aankomt op milieuaansprakelijkheid zijn we toonaangevend in de industrie en hebben we een team dat wordt geleid door professionals op het gebied van techniek, advisering, verzekeringen, bedrijfsleven en risicobeheersing. In dit team, dat zich uitsluitend bezighoudt met milieuaansprakelijkheid, wordt onderling kennis gedeeld zodat u kunt rekenen op de beste risico-oplossingen. Onder de huidige milieubeschermingsregels- en maatregelen is de aansprakelijkheid van bedrijven met een factor 10 tot 40 gestegen, waarbij de saneringskosten worden bepaald aan de hand van de basis milieukwaliteitsnorm.

Modern ondernemerschap vraagt vaak meer dan alleen verzekering. Onze milieuspecialisten geven advies over risico’s, het in kaart brengen daarvan en verschillende risicobeheersingsoplossingen, waaronder verzekerings- en niet-verzekeringsmogelijkheden.

Marsh biedt deskundig en betrouwbaar advies voor een optimale milieurisicobeheersingsoplossing die uw bedrijfsresultaat veiligstelt en de totale kosten reduceert die gepaard gaan met milieurisico. We ondersteunen u bij het verkleinen van uw milieurisico en het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.