Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

MARSH RISK CONSULTING

Een combinatie van strategisch advies en innovatieve risico-oplossingen zijn cruciaal in een dynamische wereld met toenemende en complexe uitdagingen.

Meer dan 800 deskundigen met specifieke zaak- en branchekennis in meer dan 40 landen wereldwijd.

Tegenwoordig hebben organisaties te maken met zeer diverse uitdagingen: schadeverzekeringen, computercriminaliteit, reputatieschade en andere risico’s. Marsh Risk Consulting kan u hierbij helpen. Wij beschikken over kennis en ervaring van meer dan 800 risicodeskundigen in ruim 40 landen wereldwijd die risico’s bekijken vanuit de invalshoek van onze klanten. Daarnaast beschikken we over de beste schadeadviseurs, die voor onze klanten, enkele van de grootste en meest complexe schades ooit hebben afgehandeld.

Wij bieden klanten strategisch advies en innovatieve oplossingen voor diverse verzekerbare en niet-verzekerbare risico’s. Anders dan advieskantoren met speciale risicoafdelingen, richten wij ons uitsluitend op risico. Dit is waarom bedrijven steeds vaker een beroep op ons doen voor de aanpak van hun grootste uitdagingen.

Wij benaderen risico’s strategisch, met maatwerkoplossingen die zicht niet alleen richten op risico’s maar ook rekening houden met de algemene bedrijfsdoelstellingen. Aan de hand van data en analyses identificeren wij uw potentiële risico’s en hiaten in uw risicobeheersingsprogramma’s. Zo ondersteuen wij onze klanten bij het bepalen van hun rendement op investering en het nemen van gefundeerde beslissingen over programma-aanpassingen en de te volgen koers.

Kortom, Marsh Risk Consulting helpt u bij het aanpassen van uw risicoprofielen voor een betere veerkracht, minder schades en lagere kosten. Wij ondersteunen u bij het inschatten van risico’s en het doorgronden daarvan maar ook bij het monitoren, beheersen en reduceren van de gevolgen van die risico’s. U herstelt sneller van schades, profiteert van nieuwe kansen en haalt uw bedrijfsdoelstellingen.

Bedrijfsanalyse en databeheer

Marsh Risk Consulting heeft toegang tot databeheertools en analytics en beschikt over de bijbehorende deskundigheid. MRC biedt ondersteuning bij het gebruik van de data voor het nemen van beter gefundeerde risicobeheersingsbeslissingen en het optimaliseren van de waarde van uw verzekeringsprogramma.

Marsh Global Analytics, bijvoorbeeld, helpt u bij de beoordeling en benchmarking van uw risicoprofiel en de verzameling van de juiste data voor het nemen van optimale beslissingen over risicofinanciering. Vervolgens kunt u de gegevens delen met uw verzekeraar om de juiste dekking voor uw organisatie te bepalen en mogelijk te besparen op uw premie. Daarnaast kan het RiskIQ-team u ondersteunen bij het exploiteren, beheren en benchmarken van de data.

Bedrijfscontinuïteit en ketenbeheer

Supply Chain Risk Management (SCRM) Practice neemt de blootstelling van uw toeleveringsketen onder de loep. Allereerst worden de interne en externe toeleveringsketens, waaronder ook diensten, geïnventariseerd en daarna volgt een beoordeling van de belangrijkste bedrijfsprocessen of -diensten, alsook de mogelijke zwakke plekken. Daarnaast is een natuurrisico-inventarisatie mogelijk van leveranciers die gebruik maken van exclusieve toegang tot onze database van natuurrisico-zones.

We werken samen met onze collega’s en klanten overal ter wereld en stellen bestaande protocollen voor verzekeringsplaatsing, schades, analytics, juridische kwesties en service ter discussie. We richten ons op het vermijden van “alles wat het ondernemen kan verstoren” en willen af van de oogkleppen waardoor de focus van oudsher vooral was gericht op bedrijfsschade door schade aan eigendommen.

Schadebehandeling en financieel advies

Financial Advisory Services (FAS) biedt deskundige ondersteuning bij het in kaart brengen en meten van fysieke en economische schade en verlies, hetgeen u kan helpen het beste herstel te realiseren en/of schade door rampen, juridische procedures of geschillen te minimaliseren.

Ons multidisciplinaire team van deskundigen levert uitmuntend werk op het gebied van forensische accountancy, onderzoek, uitvoering, productterugroeping en productaansprakelijkheid, waardering, geschiladvisering, voorbereiding van schaderegeling en adviesdiensten. We kunnen op korte termijn overal ter wereld collega’s inschakelen om u bij te staan met lokale taal, gewoonten en regelgeving.

Bedrijfsrisicomanagement

Enterprise Risk Management (ERM) Practice helpt u risico’s en controles voor uw organisatie, projecten en initiatieven te herkennen, in kaart te brengen en te beoordelen. We stellen strategieën op om uw risico en de aanverwante kosten te reduceren, de risicobeheersing te versterken en toekomstige schadeverwachtingen te verzekeren.

We integreren programma’s voor risicofinanciering, risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit en zijn daardoor in staat u te helpen de veerkracht van uw organisatie te verbeteren, onder toepassing van specialistische advisering en analytics op gebieden als toeleveringsketen, crisismanagement, cybercriminaliteit en bedrijfsschade. Zo bent u beter voorbereid op een eventueel staartrisico.

Schaderisicoadvies

Property Risk Consulting Practice biedt een brede benadering van propertyrisico, schadepreventie, beoordeling en beperkingsadvies. Een benadering die de levensduur van eigendommen omvat alsook de desbetreffende bedrijfsvoering, waaronder planning, ontwerp, bouw, onderhoud, renovatie en sloop.

Onze deskundigen op het gebied van propertyrisico verstrekken heldere informatie op basis waarvan u gefundeerde beslissingen kunt nemen over de risico’s ten aanzien van uw propertyportefeuille en uw onderneming. Met de consistente, mondiale aanpak en de technologie van Marsh Risk Consulting bent u in staat een bij uw doelstellingen passende strategie te ontwikkelen voor het effectief beheersen van uw propertyrisico’s.