Private Client Services

Wij bieden gemoedsrust door verzekeringsoplossingen te ontwikkelen die uw unieke levensstijl, vermogen en nalatenschap beschermen.

Wanneer uw netto waarde van uw vermogen stijgt, neemt ook de complexiteit van uw financiële risico’s toe. Al meer dan 35 jaar helpt Marsh Private Client Services (PCS) privépersonen en families bij dit soort risico’s door hen te adviseren over verzekeringsoplossingen en risicobeheersing.

Uw relatie met Marsh PCS begint met een allesomvattende risicoanalyse om uw unieke behoeften en profiel in beeld te brengen. Met die informatie construeren we een persoonlijk vermogens- en aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma dat geheel is toegesneden op uw levensstijl. Tijdens uw relatie met Marsh PCS, heeft u toegang tot een persoonlijke risicoadviseur die uw programma in de gaten houdt en die ervoor zorgt dat dit blijft passen bij uw veranderende financiële omstandigheden.

We werken met de beste verzekeraars die privépersonen en families ondersteunen bij het kiezen van verzekeringsoplossingen op maat.

Persoonlijke risicoanalyse

Als u voor ons kiest, beginnen we met een grondige analyse van uw unieke persoonlijke risicoprofiel en verzekeringsbehoeften. Dit is nodig om individuele adviezen, aanbevelingen en maatoplossingen te bieden. Op basis van uw vermogen en levensstijl analyseren we eerst uw risicoblootstelling zodat we uw vermogens- en aansprakelijkheidsbeschermingsbehoeften kunnen bepalen. Daarna bekijken we uw bestaande verzekeringsprogramma en polissen om de benodigde dekking en eventuele hiaten of overlap in de dekking vast te stellen.

Advies op maat

Het beeld dat op grond van uw persoonlijke risicoanalyse van u en uw behoeften ontstaat, vormt de basis voor de specifieke opties en aanbevelingen die een persoonlijke risicoadviseur u, ter versterking van uw verzekeringsprogramma, zal voorleggen. Ons advies zal niet alleen zijn gebaseerd op uw persoonlijke omstandigheden maar ook op onze jarenlange ervaring met ondersteuning bij het beschermen van succesvolle personen en families. In het kader van de bescherming van uw vermogen, kostbaarheden en activa bieden we tevens toegang tot schadebeperkingsdiensten.

Schadebeheer

Mocht u ooit schade lijden, dan staan onze schadebehandelaars klaar om namens u een claim in te dienen bij uw verzekeraar en u tijdens het gehele proces van schadeafwikkeling bij te staan.

Our people

Image placeholder

Patrick Lemahieu

Commercial & Consumer Leader

  • Belgium

Image placeholder

Erwin Stas

Private Client Services

  • Belgium