Skip to main content

Eigendomsrisicobeheer

Eigendomsrisico's bestaan in veel verschillende vormen en het proactief beperken van blootstellingen kan bedrijven beschermen wanneer het ergste gebeurt. Onze specialisten kunnen u helpen bij het identificeren, analyseren en prioriteren van uw risico's en het optimaliseren van uw eigendomsverzekering en risicobeheerprogramma.

Schaderisico's bestrijken een breed spectrum, van schade aan gebouwen veroorzaakt door een brand tot natuurrampen en verstoringen in de toeleveringsketen. Elk van deze incidenten en een groot aantal andere bedrijfsschade-incidenten (BI-incidenten) met betrekking tot bedrijfsbezittingen kan een worst-case schadescenario vormen, dus het is belangrijk om een goed plan te hebben om risico's te minimaliseren en snel te herstellen.

De risicoadviseurs van Marsh helpen u deze risico's te begrijpen en beheren, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is: uw bedrijf. We nemen een holistisch beeld van uw volledige spectrum aan brand- en BI-risico's en helpen u een sterke basis te leggen voor het verlagen van uw totale risicokosten en het verbeteren van uw veerkracht. Met de ondersteuning van Marsh koopt u niet alleen een brandverzekering, maar krijgt u een gezamenlijke benadering van risicobeheer die gemoedsrust en een concurrentievoordeel kan bieden. 

Algemene veelgestelde vragen

Het dynamische risicolandschap en de recente gebeurtenissen hebben verschillende aanzienlijke risico's voor eigendom en daarmee verband houdende risico's waar bedrijven mee te maken hebben aan het licht gebracht. Weers- en klimaatveranderingsrisico's, zoals de grotere frequentie en ernst van overstromingen en bosbranden, blijven hoog op de lijst staan. Steeds meer gevallen van burgerlijke en politieke onrust wereldwijd hebben geleid tot aanzienlijke eigendomsschade in getroffen steden en landen. De COVID-19-pandemie verstoorde de productie en distributie van goederen en diensten voor veel bedrijven, net als cyberbeveiligingsschendingen die leidden tot overnames van regelsystemen.

Eigendomsrisicobeheer biedt veiligheid en gemoedsrust voor bedrijven waarvan het succes kan worden beïnvloed door verlies van eigendommen of een daarmee verband houdende bedrijfsonderbreking. Als u deskundige professionals hebt die u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste strategie om uw eigendomsrisico's te vermijden, te beheren, over te dragen en te beheren, kunt u zich op uw bedrijf concentreren. Bovendien blijven deze adviseurs op de hoogte van bredere trends en best practices in de sector, waardoor uw dekking en risicobeheer flexibel blijven.

De sleutel tot het bepalen van de juiste strategie is een evaluatie van de effectiviteit van uw huidige programma, het identificeren van een optimale programmastructuur, voorwaarden en tarieven, en het overwegen van mogelijk te implementeren programma-innovaties en best practices.

Schade aan eigendommen kan mogelijk het gevolg zijn van een door de mens veroorzaakte gebeurtenis, slecht weer of natuurrampen, een inbreuk op de cyberbeveiliging of vandalisme. De dekking van specifieke incidenten en strategieën om deze te beheren zijn afhankelijk van uw risicoprofiel, uw locaties en de polissen die beschikbaar zijn bij verzekeraars.

Eigendomsrisicobeheer kan niet alleen de verzekeringsdekking voor risico's op eigendoms- en bedrijfsschade optimaliseren, maar ook eigendomsaudits en inspecties van gebouwen, brandbeveiligingstechniek, schadeonderzoek en -analyse, kostenwaarderingen van eigendomsvervanging en meer omvatten.

Onze technische analyse, programma-innovatie en marktinzichten kunnen u helpen uw potentiële eigendomsrisico's te identificeren en beter te beheren. In samenwerking met onze specialisten op het gebied van advies, schadebeheersing en claims – aangevuld met een wereldwijd team van subject matter experts en toonaangevende mogelijkheden voor catastrofe-modellering – kunnen we uw programma voor eigendomsrisicobeheer benchmarken, potentiële dekkings- en beperkingshiaten opsporen en u helpen strategieën te implementeren om uw eigendommen te beschermen en sneller te herstellen van verliezen.

Onze mensen

Placeholder Image

Bernadette Kwiatkowski

Property Practice Leader

  • Belgium