Skip to main content

Risicoanalyse

Door middel van gegevens, analyses en technologie kunnen leidinggevenden een holistische, anticiperende benadering van risico's toepassen die strategische besluitend ondersteunt en aansluit op de bedrijfsdoelstellingen.

Organisaties over de hele wereld worden in toenemende mate beïnvloed door nieuwe, complexe uitdagingen die hun vermogen om hun doelen te realiseren wezenlijk kunnen belemmeren. In deze snel veranderende omgeving hebben bedrijfsleiders meer nodig voor risicomanagement dan alleen historische overzichten, gecompliceerde modellen en algemene broker-benchmarks.

Ze hebben real-time, bruikbare inzichten nodig die zijn afgestemd op de behoeften van hun bedrijf om inzicht te krijgen in en plannen te maken voor de toekomst. 

Met onze analyseoplossingen beschikt u over kennis, expertise en inzichten om de actuele omgeving te verkennen, nieuwe risico's te volgen en hierop te anticiperen, betere zakelijke beslissingen te nemen en uw organisatie met vertrouwen vooruit te helpen.

Met behulp van de toonaangevende data, analyses en technologie van Marsh beschikt u over risicoanalyse die u helpt om strategieën voor risicomanagement die zijn afgestemd op de doelen en doelstellingen van uw managementteam beter te plannen, te financieren en uit te voeren.

Algemene veelgestelde vragen

Risicomanagement kan een complexe taak zijn. Het beschikken over analytische tools om de risico's en de impact daarvan te evalueren is essentieel voor het management van uw bedrijf en het ondernemen van stappen om uw bedrijfsresultaat voortdurend te verbeteren.

Analyses en technologie kunnen risicomanagement vereenvoudigen. Data- en risicoanalyses, ondersteund door tools en een solide strategie, kunnen de essentiële elementen voor uw bedrijf om risico's te bewaken, tegen te gaan en te managen. Door gebruik te maken van analyses is het volgende mogelijk:

 • Risico-identificatie: specifieke datapunten gebruiken om te begrijpen waar risico's vandaan komen.
 • Risicobeoordeling: elk risico profileren en de impact ervan bepalen.
 • Risicobeperking: gebruikmaken van data om te reageren op bepaalde risico's op basis van gedrag.
 • Risicobewaking: risicoverbeteringen en bedreigingen meten in de loop van de tijd.
 • Risicorapportage: risico's opnieuw evalueren om de levenscyclus te bepalen en te leren van het verleden.

Wanneer risicoanalyses grondig worden toegepast, kunt u beter inspelen op voortdurend veranderende processen, veranderende regelgeving en economische omstandigheden. Dit betekent dat u over meer tools beschikt om strategieën te implementeren die zijn gericht op het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten.

We leven in een moderne omgeving waarin risico's elkaar steeds sneller opvolgen. Analysetools zijn essentieel om risico's te beperken op een manier die u in staat stelt om u te blijven focussen op de agenda van uw onderneming. Enkele van de mogelijke voordelen van risicoanalyse voor uw bedrijf zijn:

 • Betere inzichten in uw bedrijf: met behulp van analyses kunt u dieper ingaan op de potentiële problemen die zich binnen uw organisatie kunnen voordoen en deze beter onder controle krijgen.
 • Bewaking van de algehele bedrijfsresultaten: dit geeft u een duidelijk beeld van wat voor het bedrijf werkt en wat niet.
 • Voorspellende data voor juiste besluiten: als u problemen in een vroeg stadium begrijpt, kunt u deze in de toekomst gemakkelijker vermijden.
 • Verliezen voorkomen in de loop van de tijd: waarschuwingssignalen vroegtijdig herkennen om veiligheid en effectiviteit in het hele bedrijf te verbeteren.

Eenvoudig gezegd, kan risicoanalyse uw bedrijf voorbereiden op de naaste toekomst en daarna.

Dankzij ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en voorspellende technologie zijn de mogelijkheden van risicoanalyse aanzienlijk uitgebreid, waardoor de acceptatie binnen organisaties is versneld. Nu verwerkingscapaciteit en software steeds geavanceerder worden, zijn er enkele nieuwe trends, zoals bijvoorbeeld:

 • Organisatorische strategie: in plaats van het gebruik van risicoanalyse als secundaire planningstool, wordt het steeds meer centraal gesteld in strategische discussies, waardoor besluiten op in real-time worden geleid door data.
 • Opruimen van data: nu organisaties de kracht van risicoanalyse beginnen in te zien, gaan leidinggevenden ook de prioriteit geven aan datagerelateerde initiatieven om bedrijfsdatabases op te schonen, zodat ze risicoanalyses kunnen gebruiken om resultaten te leveren met een nog hogere mate van nauwkeurigheid.
 • Automatisering en AI: door de enorme groei van de hoeveelheid beschikbare informatie en de opkomst van geavanceerde AI-gebaseerde algoritmen wordt risicoanalyse steeds vaker gebruikt om besluitvormers te helpen met datagestuurde inzichten en aanbevelingen van potentiële oplossingen.

Nu risicoanalyses steeds geavanceerder en toegankelijker worden, moeten organisaties overwegen te investeren in deze mogelijkheden en ze te integreren in hun initiatieven en strategieën voor risicomanagement om de nauwkeurigheid van planning te vergroten, proactieve maatregelen te nemen en de blootstelling aan risico's te verminderen.

Risicoanalyse biedt leidinggevenden de mogelijkheid om hun totale risicokosten te verlagen met mogelijkheden zoals:

 • Databeheer: risicoanalyse kan organisaties helpen om afzonderlijke data te integreren in één holistisch platform, waardoor een meer uniform perspectief wordt gecreëerd en waardevolle inzichten worden verkregen.
 • Proactieve risicoplanning: risicoanalyse kan bedrijfsleiders helpen door bruikbare inzichten te bieden die proactief inspelen op branchegerelateerde uitdagingen en potentiële risico's tot een minimum beperken, waardoor responstijden en verliezen in het geval van een daadwerkelijke crisis worden verminderd.
 • Samenwerking binnen de gehele onderneming: gezien de verstrekkende aard van bedrijfsonderbrekingen, bevorderen risicoanalyses een uniforme aanpak van een organisatie. Zo krijgen uw teams inzicht in hun kwetsbaarheden en een duidelijk plan om deze te managen.

In het huidige complexe risicolandschap bieden risicoanalyses leidinggevenden de mogelijkheid om risico's met meer vertrouwen te bewaken, te beoordelen en aan te pakken.

Risicoanalyse is een essentieel onderdeel voor het opstellen van een uitgebreid en effectief risicomanagementplan. Risicoanalyse neemt giswerk en subjectiviteit uit het planningsproces weg, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op meningen en beperkte historische data om toekomstige trends te identificeren.

Voor besluitvormers en stakeholders levert het gebruik van risicoanalyse doorgaans een sterkere, nauwkeurigere planning voor risicomanagement op.

Big data is een cruciaal hulpmiddel voor risicomanagement, omdat het organisaties helpt om ongelijksoortige data uit meerdere bronnen te evalueren. Door gebruik te maken van een grotere verzameling data, zijn de inzichten die worden gegenereerd door risicoanalyse nauwkeuriger vanwege de grootte van de populatie waaruit deze gegevens worden geëxtrapoleerd.

In het huidige, snel veranderende risicolandschap hebben bedrijfsleiders meer dan historische inzichten nodig om risico's te managen, kapitaal toe te wijzen en resultaten te behalen. Risicoanalyse moet centraal worden gesteld bij besluitvorming en planning.