Skip to main content

Deeleconomie

Voor bedrijven die peer-to-peer transacties faciliteren, kan Marsh helpen bij het verduidelijken van aansprakelijkheid en het beperken van nieuwe risico's.

Door de groei van de deeleconomie spelen er nieuwe variabelen mee bij het bepalen van aansprakelijkheid, waardoor er risico’s ontstaan voor zowel de bedrijven die peer-to-peeruitwisselingen faciliteren als de deelnemers aan de transactie. Vaak zijn er veel partijen betrokken bij deze transacties, waardoor aansprakelijkheid een lastige kwestie wordt. Door het gebruik van autonome technologie en artificiële intelligentie in deze transacties ontstaan nog complexere aansprakelijkheidsscenario’s.

Om concurrerend te blijven in de snel veranderende deeleconomie van vandaag moeten bedrijven hun blootstelling opnieuw beoordelen, hun bestaande dekking herzien en sterkere risicobeperkende strategieën ontwikkelen. Een meer proactieve aanpak kan helpen om potentiële ernstige juridische en financiële gevolgen als gevolg van een lichamelijk letsel, materiële schade of andere verliezen te compenseren.

Bij Marsh helpen we uw bedrijf een verzekerings- en risicobeheerprogramma samen te stellen waarmee u beter kunt anticiperen en uw risico’s inzake deeleconomie kunt beperken. Door samen te werken met onze specialisten is uw organisatie perfect in staat om te anticiperen op uitdagingen voor uw bedrijfsmodel en te profiteren van nieuwe kansen binnen deze groeiende sector.

Our expertise

Related articles

Veelgestelde vragen

De deeleconomie brengt voor bedrijven verschillende aanmerkelijke risico's met zich mee, die de groeimogelijkheden kunnen bedreigen en de reputatie kunnen schaden als ze niet worden aangepakt:

  • Lichamelijk letsel: De deeleconomie verandert de traditionele relatie tussen de partijen bij een transactie. Individuen maken gebruik van technologie om deel te nemen aan een deeltransactie - als aanbieder van een dienst of als gebruiker van een dienst. Maar de traditionele transactie tussen twee partijen breidt zich nu uit tot meerdere partijen. Naast de aanbieder en de gebruiker maakt nu ook het technologieplatform deel uit van de transactie. Afhankelijk van de geleverde dienst kunnen ook restaurants, autonome voertuigen, flatgebouwen of andere partijen betrokken zijn. In het geval van letsel, kan het bepalen van aansprakelijkheid en het identificeren van de juiste dekking zeer complex zijn.
  • Cyberrisico: Hoewel technologie de deeleconomie mogelijk maakt en aandrijft, is het falen van technologie als gevolg van een cyberaanval of technologisch falen ook een van de grootste risico's. Deeleconomie platformen slaan vaak persoonlijke informatie en betalingsgegevens op, waardoor ze een waardevol doelwit vormen voor cybercriminelen die op zoek zijn naar gegevens. De opkomst van ransomware-aanvallen in alle sectoren zou een grote zorg moeten zijn voor bedrijven in de deeleconomie. Een aanval die uw platform onbruikbaar maakt, zou effectief alle inkomstenstromen afsnijden.
  • Regelgevingsrisico: De innovaties die bedrijven in de deeleconomie naar een bepaalde industrie brengen zijn ook zeer ontwrichtend. Als traditionele spelers in een sector bedreigd worden door deze nieuwe bedrijfsmodellen, kunnen zij zich wenden tot regelgevende instanties om hun marktaandeel te helpen beschermen, vooral in sectoren die al sterk gereguleerd zijn, zoals transport en huisvesting. Bedrijven in de deeleconomie vertrouwen ook vaak op aannemers om transacties te voltooien. Wereldwijd zijn er echter rechtszaken geweest om deze werknemers te classificeren als werknemers en niet als contractanten. Een wijziging van de classificatie van werknemers van de deeleconomie zou het bedrijfsmodel en het risicoprofiel ingrijpend veranderen.