Skip to main content

Deeleconomie- en mobiliteitsprogramma’s

Voor bedrijven die peer-to-peertransacties faciliteren, kan Marsh meer duidelijkheid bieden en de opkomende risicodomeinen beperken en tegelijk oplossingen met toegevoegde waarde bieden voor uw eindgebruikers.

Verzekeringen spelen een essentiële rol in de vertrouwensdynamiek die de bedrijfsvergunning vergemakkelijkt, terwijl het platform en de gebruiker beschermd worden als de verantwoordelijkheid voor risico’s niet duidelijk is. Om gelijke tred te houden met de steeds snellere veranderingen moeten er innovatieve verzekeringsvormen worden gecreëerd om de nieuwste manieren waarop we bewegen, delen en vertrouwen te ondersteunen.

Bij Marsh helpen we uw bedrijf een verzekerings- en risicobeheerprogramma samen te stellen waarmee u beter kunt anticiperen en uw risico’s inzake deeleconomie en mobiliteit kunt beperken. Een proactieve aanpak kan helpen om potentiële ernstige juridische en financiële gevolgen als gevolg van een lichamelijk letsel, materiële schade of andere verliezen te compenseren.

Onze toonaangevende adviseurs kunnen u geïntegreerde digitale oplossingen aanbieden die een naadloze klantervaring zullen creëren voor uw eindgebruikers en tegelijkertijd uw merk en klanttevredenheid verbeteren. Ons team van experts ontwerpt verzekeringsprogramma’s op maat.

De postpandemische toekomst van mobiliteitsdiensten

COVID-19 hervormt mobiliteitspatronen en de deeleconomie over de hele wereld. Dit rapport verkent deze trends en bespreekt hoe de risico’s zich ontwikkelen voor mobiliteitsbedrijven. 

Veelgestelde vragen

De deeleconomie verandert de traditionele relatie tussen de partijen in een transactie. Individuen maken gebruik van technologie om deel te nemen aan een transactie, als aanbieder van een dienst of als gebruiker van een dienst. De traditionele transactie met twee partijen breidt zich nu echter uit naar meerdere partijen. Naast de aanbieder en de gebruiker is het techplatform nu onderdeel van de transactie. Afhankelijk van de geleverde dienst kunnen ook een restaurant, autonoom voertuig, appartementsgebouw of andere partijen betrokken zijn. In geval van schade kan het zeer moeilijk worden om de aansprakelijkheid te bepalen en de juiste dekking te vinden.

Met ervaren en gekwalificeerde professionals nemen we de nodige tijd om uw bedrijf en uw specifieke risico’s te begrijpen. Vervolgens creëren we een oplossing op maat die aan uw behoeften voldoet en we zullen u bijstaan in elke fase van uw verzekeringsproject (ontwerp, plaatsing, implementatie, beheer, sturing) voor uw uniek aanbod in de deeleconomie.

Met kantoren in meer dan 130 landen kunnen we de internationale ambities van uw bedrijf ondersteunen. We hebben een team dat zich toelegt op de deeleconomie en mobiliteit in elke regio van de wereld om te zorgen voor een globale en gedeelde aanpak, met inachtneming van de regelgevende en culturele beperkingen van elk land.

Op basis van onze kennis van uw markt en ons vermogen om u design-, investerings- en managementoplossingen aan te reiken, kunnen wij een affiniteitsaanbod samenstellen voor uw klanten.

De distributie van verzekeringsproducten is een gereglementeerde activiteit, met name door de EU-richtlijn betreffende verzekeringsdistributie en gelijkaardige regelgeving wereldwijd. Bij Marsh kennen we de verschillende kaders die kunnen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat het verzekeringsaanbod in overeenstemming is met de lokale regels.

Ook de innovaties die deeleconomiebedrijven in een bepaalde sector creëren, zijn erg ontwrichtend. Als traditionele spelers in een sector worden bedreigd door deze nieuwe bedrijfsmodellen, kunnen zij zich wenden tot regelgevende instanties om hun marktaandeel te helpen beschermen, vooral in reeds sterk gereguleerde sectoren zoals transport en huisvesting. Deeleconomiebedrijven vertrouwen ook vaak op aannemers om transacties af te ronden. Over de hele wereld werd echter beroep aangetekend tegen gerechtelijke beslissingen om deze medewerkers te classificeren als werknemers, niet als contractanten. Als de classificatie van werknemers in de deeleconomie wijzigt, zouden bedrijfsmodellen en risicoprofielen drastisch kunnen veranderen.

Technologie stuwt en stuurt de deeleconomie. Maar als die technologie niet kan werken als gevolg van een cyberaanval of een technologische storing, vormt die ook een van de grootste risico’s. Deeleconomieplatforms slaan vaak persoonlijke informatie en betaalgegevens op, waardoor ze waardevolle doelwitten worden voor cybercriminelen die op zoek zijn naar gegevens. Ook deeleconomiebedrijven zouden zich grote zorgen moeten maken over de opkomst van ransomwareaanvallen in alle sectoren. Een aanval die uw platform uitschakelt zou effectief alle inkomstenstromen uitschakelen.