Skip to main content

Zekerheid

De huidige concurrerende markt vraagt om zekerheid in contractuele beloften, constante focus op kostenverlaging en verhoogd werkkapitaal. Onze specialisten bieden organisaties innovatieve adviesservices voor zekerheidsobligaties om hun doelstellingen op het gebied van veerkracht en groei te ondersteunen.

Om een bedrijf te runnen, hebben bedrijven garanties nodig voor contracten en andere financiële verplichtingen. Zekerheidsgaranties, waaronder oplossingen met bankfronting, bieden het voordeel van het vrijmaken geld of het behouden van de bankcapaciteit, en kunnen leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in vergelijking met bankredietkbrieven. 

Het toegewijde team specialisten in wereldwijde zekerheid van Marsh kan bedrijven helpen strategieën en oplossingen te implementeren om kredietcapaciteit vrij te maken en financiële risico's te beperken.

Wij benutten onze branche-ervaring in het onderwerp, samen met onze ervaring, om unieke oplossingen voor zekerheid te ontwikkelen in verschillende sectoren en regio's. Wij ondersteunen ook de winstgevende groei van uw bedrijf door verder te gaan dan uw balans en oplossingen op maat te verkennen op basis van uw onderliggende activa.

Algemene veelgestelde vragen

Zekerheidsobligaties zijn garanties uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij namens een bedrijf ten gunste van een begunstigde. Ze worden gebruikt om de voltooiing van een project of de levering van een goed of dienst te garanderen.

De meest voorkomende begunstigden van zekerheidsobligaties zijn bijvoorbeeld overheidsinstellingen wanneer een wegenproject wordt gefinancierd door een overheid met behulp van belastinggeld. Dergelijke entiteiten kunnen ook belastingautoriteiten, douaneautoriteiten, rechtbanken en milieubeschermingsinstanties omvatten.

In de particuliere sector is een begunstigde de partij die als werkgever, projecteigenaar of koper van bouwprojecten of gefabriceerde producten fungeert.

Zekerheidsobligaties kunnen ook worden gebruikt als een (toegestane) betalingsgarantie en zijn zowel regelgevend als commercieel/contractueel van aard.

De regelgevende varianten onder andere:

 • Door de overheid vereiste obligaties in verband met een bouwproject, d.w.z. wegen, luchthavens, havens of spoorwegen.
 • Obligaties die van importeurs zijn vereist ten gunste van een douaneautoriteit om de betaling van belastingen en heffingen te garanderen.
 • Obligaties die vereist zijn voor de juiste verzorging van openbare grond bij het onttrekken of benutten van natuurlijke hulpbronnen.
 • Betalingsobligaties die verband houden met juridische geschillen met een overheid over een belastingbeoordeling.
 • Procesvoeringsobligaties die het beroep van boetes, straffen of schade dekken die voortvloeien uit juridische geschillen voor oneerlijke marktconcurrentie.

Niet-regelgevende obligaties worden uitgegeven als contract- of betalingszekerheid ter ondersteuning van contractuele verplichtingen of betalingsverplichtingen. De zekerheid geldt als een garantie van derden.

Zekerheid is het verzekeringssectorequivalent van een bankgarantie (d.w.z. kredietbrief). Zekerheid kan echter helpen om extra liquiditeit te genereren voor banken en bedrijven – en voor de markt in het algemeen. Het speelt een belangrijke rol met vermogensontlasting en behoud van waardevolle liquiditeitsmiddelen, vooral tijdens volatiele economische tijden.

Met zekerheid kan een bedrijf deelnemen aan contracten waarvoor voorwaardelijk onderpand van derden is vereist. Het kan ook helpen de liquiditeitspositie van een bedrijf te verbeteren, omdat zekerheidsobligaties niet op de balans staan en daarom geen gebruik maken van leenfaciliteiten. Zekerheid kan liquiditeitsposities verder verbeteren omdat obligaties kunnen worden geplaatst in plaats van kapitaalbetalingen.

Veel bedrijven maken gebruik van zekerheid, bijvoorbeeld bedrijven in:

 • Constructie
 • Energie en stroom
 • Voedsel en drinken
 • Detailhandel
 • Productie
 • Communicatie, media en technologie
 • Financiële instellingen
 • Mijnbouw

Onze mensen

Placeholder Image

Fabio Casales

Trade Credit en Political Risk Practice Leader

 • Belgium

Placeholder Image

David Hewett

US Surety

 • United States