Skip to main content

Publieke sector

Wij helpen openbare entiteiten complexe risico's aan te pakken, binnen het budget te blijven en de totale risicokosten te verlagen met uitgebreide oplossingen voor risico-overdracht en -beheer.

Voor de publieke sector, zoals provincies, steden en uitvoeringsorganen, is risicobeheer een belangrijk onderdeel van bestuur. Door de voortdurende budgettaire beperkingen hebben overheden vaak innovatieve strategieën nodig die kunnen helpen de totale risicokosten te verlagen en tegelijkertijd de dienstverlening te verbeteren. Naarmate het herstel van de pandemie vordert, hebben veel lokale overheden te maken met budgettekorten door de afnemende belastinginkomstenstijgende zorgkosten en toenemende uitgaven aan onder andere jeugdzorg. De noodzaak om risico's te beheren – en tegelijkertijd kosten laag te houden – is nog nooit zo belangrijk geweest.

Met decennialange ervaring in de publieke sector kan Marsh u helpen de huidige risicofinancieringsstrategie van uw organisatie te beoordelen en nieuwe besparingen te realiseren door middel van datagestuurde beslissingen. Met behulp van onze expertise en ons toonaangevende analyseplatform werken we samen om het unieke profiel van uw organisatie op te bouwen en een aanpak te bepalen die waarde verhoogt en risico's beperkt.

Algemene veelgestelde vragen

Van steden en staten tot nutsbedrijven en vervoersorganisaties, openbare entiteiten worden blootgesteld aan vele soorten risico's, waaronder:

  • Cyberaanvallen: De afgelopen jaren vinden er steeds vaker ransomware-aanvallen plaats op openbare systemen. Deze incidenten kunnen niet alleen administratieve functies uitschakelen, maar kunnen er ook voor zorgen dat inwoners geen toegang meer hebben tot essentiële openbare diensten. Openbare entiteiten moeten prioriteit geven aan inspanningen om hun digitale activa en de persoonlijke informatie van burgers te beschermen.
  • Reputatiemanagement: De manier waarop overheden dagelijks en in crisissituaties reageren op en communiceren met burgers is van cruciaal belang. Voor een beter inzicht in alle digitale kanalen zijn strenge regels voor public relations en proactieve planning vereist in het geval van een incident.
  • Fleetbeheer: Rijden met afleidingen of verminderde rijvaardigheid, evenals een tekort aan ervaren chauffeurs, zijn slechts enkele factoren die het risico van ongevallen, claims en gerelateerde kosten verhogen. Openbare entiteiten moeten strategieën voor fleetbeheer opstellen en onderhouden om de veiligheid te bevorderen, risico's te minimaliseren en kosten te verlagen.

Openbare entiteiten moeten alle risicogebieden in overweging nemen om de impact van bestaande en opkomende kwetsbaarheden te plannen en te minimaliseren. Een uitgebreide aanpak van deze bedreigingen helpt u niet alleen de kosten te beheren, maar verbetert ook de veiligheid van personeel en het publiek.

Als gevolg van een toename in rechtszaken, verouderende infrastructuur en een kritischere publieke controle, vereisen openbare entiteiten een unieke verzekeringsbenadering om hun mensen en eigendommen te beschermen. Een dergelijke verzekering dekt het het volgende:

  • Management- en beroepsaansprakelijkheid: Deze polissen beschermen openbare entiteiten en personeel tegen omstandigheden die niet onder een traditioneel commercieel beleid vallen. Dit kan verliezen omvatten die worden veroorzaakt door een onrechtmatige handeling die leidt tot een verlies tijdens het uitvoeren van taken door of namens de groep.
  • Autoaansprakelijkheid: Brandweerwagens, ambulances, politieauto's, bussen, voertuigen voor weg- en straatonderhoud en andere noodvoertuigen vereisen allemaal dekking in geval van lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
  • Cyberrisico: De nasleep van een cyberaanval kan ernstige gevolgen hebben voor een openbare entiteit, zoals datalekken, afpersing en fraude. Deze vorm van dekking omvat doorgaans kosten die verband houden met deze gevolgen, evenals kosten die voortkomen uit gerelateerde netwerk- of informatiebeveiligingsfouten.

Voor openbare entiteiten betekent het ontwikkelen van een uitgebreide benadering van risicobeheer het aanpakken van elk van deze kwetsbaarheden en alle kwetsbaarheden met betrekking tot hun unieke burgers of de dagelijkse uitvoer van hun werk.

Bij Marsh kunnen onze analyse-, risicobeheer- en lokale teams u helpen bij het ontwikkelen van passende strategieën voor risicofinanciering en -beheer om het publiek te blijven ondersteunen en tegelijkertijd risico's te beperken.