Skip to main content

Report

Zainteresowanie captive’ami wzrasta

Coraz więcej organizacji traktuje captive jako narzędzie w zakresie zarządzania ryzykiem.
Teamwork businessmen co-working on laptop computer with synconize business graphic, financial graph data monitoring on screen in modern office, business team co working concept

Analiza Marsh Captive Solutions

Wzrost wykorzystania towarzystw wewnętrznych typu captive jest widoczny we wszystkich liniach ubezpieczeniowych. Zainteresowanie captive’ami jako narzędziem finansowania ryzyka oferującym liczne korzyści, wzrasta bardziej niż kiedykolwiek.

W ciągu ostatnich trzech lat klienci Marsh utworzyli blisko 400 nowych towarzystw typu captive. Globalnie, Marsh Captive Solutions zarządza około 1 900 captive’ami w 55 domicylach – co reprezentuje 1/4 wszystkich captive’ów na świecie. Łączna wartość składek w zarządzanych przez Marsh captive’ach przekroczyła 70 mld dolarów, z nadwyżką wynoszącą prawie 120 mld dolarów.

Rozwój Captive

Towarzystwa wewnętrzne typu captive rozwijają się we wszystkich regionach i we wszystkich liniach.
slected option

W ostatnich dwóch latach we wszystkich regionach na świecie utrzymywała się tendencja wzrostowa w zakresie składek ubezpieczeniowych. Nawet dojrzałe rynki, takie jak domicyle w Europie i na Wyspach odnotowały wzrosty:

  • Ameryka Północna: wysokość składki plasowanej w captive’ach wzrosła o 15%, na Bermudach, Kajmanach i Barbados – o 11%.
  • Europa: Guernsey i Luksemburg, dwa wiodące europejskie domicyle, odnotowały wzrost składek o odpowiednio 13% i 36%.
  • Wielka Brytania: 8%.
  • Azja: 58%.
  • Ameryka Łacińska: 36%.

Rozwój captive’ów miał zwykle miejsce w okresach rosnących cen ubezpieczeń, co pozwalało ubezpieczającym uplasować więcej ryzyka. Jednakże, nawet gdy wzrost stawek zaczął spowalniać w przypadku niektórych linii i regionów, captive’y wciąż zyskiwały na popularności – przewidujemy kontynuację tego trendu w kolejnych latach.

Ubezpieczenia majątkowe i OC stanowią największą część plasowanych składek w ramach captive’ów (36%). Do pozostałych linii ubezpieczeniowych w zarządzanych przez Marsh captive’ach należą: ubezpieczenie na życie (30%), ubezpieczenia osobowe i programy dla pracowników (19%) oraz linie finansowe (15%).

Zainteresowanie captive’ami wśród innych linii również stale rośnie. Udział programów ubezpieczeń medycznych w captive’ach wzrósł do 32%, w przypadku świadczeń pracowniczych wyniósł 39%. Składki z tytułu ubezpieczeń D&O wzrosły o 100%. W ubezpieczeniach cyber wartość składek wzrosła o 57%, a liczba captive’ów zarządzanych przez Marsh obsługujących te linie zwiększyła się o 75%.

W wyniku trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeń majątkowych obserwowanej w ostatnich latach, captive’y Marsh w Ameryce Północnej odnotowały 7% wzrost składek.

Ewolucja ma również miejsce w przypadku ubezpieczeń OC, które od dawna stanowią główny obszar obsługi przez captive’y. Wielu właścicieli captive’ów chce być bardziej świadomym w kwestii tego, co finansują. Linie OC odnotowały znaczący wzrost w captive’ach, przy czym odszkodowania pracownicze pozostają największym segmentem.

Trudny rynek sprawił, że niektórzy właściciele captive’ów zadają sobie pytanie, w jaki sposób mogą zmienić swoje podejście, aby uzyskać lepsze wyniki niż w przeszłości. Przejawia się to m.in. w programach pracowniczych, współpracy z działem HR oraz chęcią ekspansji captive’ów.

Ubezpieczenie podmiotów zewnętrznych lub obcych dotychczas stanowiło niewielki procent składek plasowanych w captive’ach, ale obecnie wynosi już 27%. Coraz więcej właścicieli captive’ów jest zainteresowanych zwiększeniem zysku z działalności ubezpieczeniowej i dochodu inwestycyjnego z przepływów pieniężnych związanych z ubezpieczeniem tego ryzyka. Dywersyfikacja portfela ryzyk captive oraz produkty, takie jak ubezpieczenie zwierząt domowych, parasolowa polisa, ubezpieczenie samochodu i rozszerzona gwarancja - mogą zwiększyć rentowność captive’ów.

Zaaranżowanie tak zróżnicowanego zestawu kategorii ryzyka w captivie pomaga rozłożyć zmienność na wiele linii ubezpieczeniowych i może obniżyć wahania w samym captivie.

Rośnie ilość cell captives

Towarzystwa typu captive występują w różnych strukturach: single parent captive, group captive, a także protected cells, które są najszybciej rozwijającym się rodzajem. Same cell captive również przybierają różne formy - są one znane w różnych domicylach jako protected cell companies (PCCs), segregated portfolio companies (SPCs), segregated account companies (SACs), czy incorporated cell companies (ICCs). Ich nazwy mogą różnić się w zależności od domicylu, ale ich struktura najczęściej opiera się na indywidualnym kapitalizowaniu każdej komórki i odseparowaniu jej od reszty – zwykle nazywa się to rent-a-captive.

 

Protected cell captives stanowią 25% nowych podmiotów captive tworzonych przez Marsh Captive Solutions w USA i na całym świecie. Zalety protected cell captives to:

  • Nawet o 50% niższe koszty operacyjne w porównaniu z single-parent captive.
  • Czas konfiguracji może wynosić zaledwie kilka dni zamiast miesięcy.
  • Istniejąca infrastruktura dostawców usług.
  • Potencjał do osiągnięcia takich samych korzyści finansowych jak w przypadku towarzystwa captive typu single-parent.
Przeczytaj Raport

   

Korzyści z captive w wybranych branżach

Można zaobserwować szereg trendów we wzroście składek ubezpieczeniowych captivów dla pięciu najważniejszych branż.

Instytucje finansowe

Reprezentujący 52% składek Marsh i 32% wzrostu składek captive, sektor ten zmaga się z niestabilnym rynkiem ubezpieczeniowym i obowiązkami w zakresie ładu korporacyjnego. Wraz z rosnącym wyrafinowaniem technik finansowania ryzyka, instytucje finansowe nadal są zdecydowanie największym użytkownikiem captivów ze wszystkich branż.  Rosnący zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje przestępstwa i sprzeniewierzenia, odpowiedzialność cywilną, medyczny stop loss i odpowiedzialność zawodową.

Telekomunikacja, media i technologia (Communications, Media and Technology)

Szybko ewoluujący rynek i rosnący rozwój dostępnych technik finansowania ryzyka przyczyniły się do stałego przyjmowania rozwiązań captive przez firmy z branży CMT. Dziesięć procent składek obsługiwanych przez Marsh pochodzi z tego sektora, co stanowi 7% wzrostu składki captive, przy rosnącej liczbie ubezpieczeń cybernetycznych, D&O, błędów i zaniedbań (E&O) oraz medycznych stop loss.

Handel detaliczny/hurtowy

Detaliści i hurtownicy stają w obliczu ewoluującego krajobrazu ryzyka, który przyspiesza ze względu na wdrażanie nowych technologii i wymagania klientów. Wraz z nowym środowiskiem ryzyka pojawiają się nowe potrzeby w zakresie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie doradztwa i transferu ryzyka. Sektor ten reprezentuje 7% składki obsługiwanej przez Marsh, odnotowując 52% wzrost. Ubezpieczenia komunikacyjne, cybernetyczne, majątkowe, biologiczne, chemiczne, radiologiczne (NBCR) i od terroryzmu (poprzez federalną ustawę o ubezpieczeniu od ryzyka terroryzmu (TRIA)) to rozwijające się obszary wzrostu. 

Motoryzacja

Globalny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu nowych zagrożeń i możliwości spowodowanych zmianami technologicznymi, zmianami popytu konsumenckiego i rosnącymi obawami o środowisko. Sektor ten stanowi 4% składki obsługiwanej przez Marsh i odnotował 22% wzrost składki. Ubezpieczenia świadczeń pracowniczych, cargo, mienia i łańcucha dostaw stają się coraz ważniejsze.

Transport

Przyspieszająca globalizacja i cyfryzacja zmieniły oblicze branży transportowej i logistycznej. Firmy muszą teraz dostosować się do zwiększonego potencjału cyberataków, sporów prawnych, zmieniających się przepisów, pojawiania się nowych produktów i usług oraz zwiększonej konkurencji ze strony startupów i innych nowych podmiotów. Transport stanowi 2% składki zarządzanej przez Marsh i odnotował 40% wzrost składki captive. Ubezpieczenia OC nadwyżkowe, morskie i cargo, ubezpieczenia majątkowe TRIA oraz odszkodowania pracownicze stały się wiodącymi obszarami wzrostu.

Report

2023 Captive Landscape

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do pobrania raportu benchmarkingowego, dowiedz się więcej o ubezpieczeniach typu captive z raportu “The Definitive Guide to Captive Insurance,” lub skontaktuj się ze specjalistą Marsh.

Powiązane artykuły