Skip to main content

The Changing Face of Cyber Claims 2021

W ubiegłym roku liczba szkód cybernetycznych zgłaszanych z tytułu ransomware podwoiła się, co potwierdza, że żadna organizacja nie pozostaje poza zasięgiem hakerów.

The Changing face of Cyber Claims 2021 to raport oparty na analizie szkód z polis cybernetycznych zarządzanych przez Marsh w Europie Kontynentalnej w latach 2016-2020. Tegoroczna, druga edycja raportu bada ponadto sposób, w jaki cyberprzestępcy wykorzystują ludzką ciekawość oraz zapotrzebowanie na aktualne informacje w czasie kryzysu, jakim jest pandemia Covid-19, a także zwraca uwagę na ryzyko prawne związane z oprogramowaniem ransomware oraz nakreśla plan działań dla organizacji, aby stały się bardziej odporne na tego rodzaju zagrożenia.

Według raportu, liczba szkód cybernetycznych w Europie Kontynentalnej wciąż wzrasta, głównie z powodu incydentów z użyciem złośliwego oprogramowania (80%), jednocześnie rośnie także liczba ataków niezłośliwych (20%). 

Raport przygotowany przy udziale naszych partnerów: KivuMicrosoft i CMS, przedstawia dodatkowo przykłady metod zarządzania i ograniczania ryzyka cybernetycznego oraz praktyki budowania odporności, aby pomóc organizacjom:

  • Dostrzec, w jaki sposób zmienia się charakter zdarzeń cybernetycznych.
  • Zrozumieć, dlaczego Covid-19 stwarza cyberprzestępcom nowe możliwości.
  • Odkryć tajniki oprogramowania ransomware – od obaw związanych z przepisami RODO po modus operandi (sposób działania przestępców).
  • Zaplanować krok po kroku, co należy zrobić w przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego, dzięki korzystaniu z dedykowanego przewodnika.
  • Poznać ewoluujący rynek ubezpieczeń cybernetycznych i dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczyć firmę lub utrzymać dotychczasowy poziom ochrony.

Zrozumienie zmieniającego się oblicza szkód cybernetycznych, które rzeczywiście zmieniają się pod względem wielkości i rodzaju, jest niezbędne do zapewnienia właściwej reakcji na incydenty cybernetyczne. Druga edycja europejskiego raportu firmy Marsh pojawia się w kluczowym dla organizacji na całym kontynencie momencie: bycie poinformowanym i postawa proaktywna to dwa ważne kroki w kierunku budowania lepiej przygotowanej i odpornej na przyszłe ataki firmy.

Aby pobrać raport, należy wypełnić formularz.