Skip to main content

Taşımacılık

Marsh ekibimiz, taşımacılık ve lojistik alanındaki eski ve yeni zorluklar konusunda veri, analitik ve piyasa analizlerinden faydalanarak risklerinizi azaltmanıza ve etkili risk aktarımı stratejileri uygulamanıza yardımcı olur.

Hızlanan küreselleşme ve dijitalleşme süreçleri, taşımacılık ve lojistik sektörünü yeniden şekillendirdi.

Teknolojik yenilikler büyüme için yeni fırsatlar yaratırken rekabet ortamını da bozdu. Şirketler; siber saldırılar, ihtilaflar, mevzuat değişiklikleri, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması ve genç şirketler ile sektöre yeni giren aktörlerin rekabeti artırması gibi olası tehlikeleri de göz önünde bulundurmak zorunda.

Sigorta ücretleri giderek dalgalanırken işçilik, yakıt ve diğer maliyetler de artıyor. Bu durum, taşımacılık şirketlerinin maliyetleri kontrol altına alma ve dinamik riskleri yönetme konusunda daha fazla baskı hissetmelerine yol açıyor.

500'den fazla taşımacılık uzmanından oluşan küresel Marsh ekibimiz, işletmenizde bu riskleri daha iyi anlamanıza, önceliklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olabilecek sermaye ve risk uzmanlığı sunmaktadır. Veri ve analiz odaklı danışmanlık yaklaşımımız sayesinde toplam risk maliyetinizi yönetmenize, sektör standartlarına ayak uydurmanıza ve rekabet avantajınızı korumanıza yardımcı oluyoruz.

Küresel SSS

Nakliyat sigortası, sigorta hizmeti alan kişinin bir konumdan diğerine taşınan mülkünü kapsar. Şirketlerin risk yönetim planı oluştururken dikkate alması gereken bazı sigorta türleri:

  • Siber sigorta: Siber saldırıdan kaynaklı bir kayıp durumu için sigorta sağlar ve alınacak tazminat ile koşullar, satın alınan poliçeye göre farklılık gösterir.
  • Genel sorumluluk sigortası: Üçüncü bir tarafın maddi hasar veya yaralanma taleplerine karşı koruma sağlar.
  • İşçi tazminat sigortası: Çalışanlarınız işle ilgili bir olay sırasında hastalandığında veya yaralandığında ortaya çıkacak mali sonuçlara karşı koruma sağlar. İşçi tazminat sigortası, yapılan işin türüne bağlı olarak çoğu ABD eyaletinde zorunlu tutulmuştur. Diğer ülkelerde de benzer sigortalar bulunabilir veya gerekebilir.
  • Mal sigortası: Yangın, fırtına veya diğer nedenlerden dolayı araç, ofis veya envanter gibi fiziksel malların kaybolması veya hasar görmesi durumunda kurtarılma maliyetlerini kapsar.

Taşımacılık sektöründe risk yönetimine yönelik en etkili yaklaşım, şirketinizin hem yukarıda örneklerini verdiğimiz genel sigorta türlerine hem de taşıdığınız kargo türüne ve insan taşımacılığı yapıp yapmadığınıza göre özelleştirilmiş poliçelere sahip olmasıdır.

Filoları olan şirketlerin sahip olması gereken sigorta kapsamı türleri aşağıdaki gibidir:

  • Bedensel yaralanma: İşletmenizin sorumlu tutulduğu bir kazayla ilişkili yaralanma veya ölüm olaylarını kapsar. Ayrıca ortaya çıkabilecek yasal maliyetleri de içerebilir.
  • Mal zararı sorumluluğu: Araç veya sürücülerinizden biri başka bir kişinin malına zarar verdiğinde ortaya çıkacak tamir maliyetini kapsar.
  • Birleşik tek limitli (CSL) sigorta: Tek bir olayda hem bedensel yaralanma hem de mal zararı oluşması durumunda koruma sağlar.
  • Siber sigorta: Siber saldırı durumunda koruma sağlar.

Filo sigortası gereklilikleri sorumluluk temellidir. Ancak günlük operasyonlarınıza göre mal zararı, sigortasız sürücüler ve çarpışmalar için de sigorta yaptırmayı göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.