Skip to main content

Vedení změny, kterou chceme vidět

Každého svého kolegu respektujeme coby jedince a věříme, že různorodost myšlení, názorů a dovedností vede ke zlepšování služeb, které svým klientům poskytujeme.

Společnost Marsh je přesvědčena, že je zcela nutné zakotvit diverzitu a inkluzi do naší každodenní činnosti a vytvořit jednotnou misi, vizi a účel činnosti napříč celou organizací. V našich hodnotách a zásadách je hluboce zakořeněná nutnost respektovat všechny naše kolegy jako jednotlivce. Kolegové jsou naším nejcennějším bohatstvím.

Různorodost myšlení, názorů a dovedností odlišuje společnost Marsh od ostatních a umožňuje nám zlepšovat služby, které svým klientům poskytujeme.

Úmyslně jsme zvolili slovo „inkluzivní“ jako jeden z principů našeho fungování, protože věříme, že otevřenost vůči různorodým nápadům, zkušenostem a prostředím je dobrá pro naše zaměstnance, klienty i pro naši společnost.

Jsme odhodláni podporovat kulturu inkluze, která podporuje nejlepší talent, a pracovní prostředí vzájemné úcty: takové prostředí, ve kterém všichni vědí, že mají možnost přispívat, růst a uspět.

Pod vedením generálního ředitele společnosti Marsh Johna Doyle pomáhá globální Rada pro diverzitu a inkluzi zajistit, že je diverzitě napříč firmami, funkcemi a regiony společnosti Marsh věnována stále větší pozornost. Rada stanoví globální normy a spolupracuje s jednotlivými regiony a firmami s cílem pomoci jim zpracovat různé vlastní specifické iniciativy, podávat hlášení o jejich výsledcích a v konečné fázi plnit cíle v této oblasti.

Ve spolupráci s ostatními lídry v rámci skupiny Marsh, uvádí Rada cíle v oblasti diverzity a inkluze v soulad s podnikatelskou činností na základě:

  • Prosazování cílů v oblasti diverzity a inkluze v rámci organizace.
  • Vystupování coby výkonný sponzor a člen řídící komise pro skupiny lidských zdrojů společnosti Marsh.
  • Vystupování coby podporovatel a zastánce nových iniciativ v oblasti diverzity a inkluze na globální úrovni.
  • Poskytování doporučení ohledně rozpočtu na iniciativy v oblasti diverzity a inkluze.
  • Vystupování coby mluvčí pro iniciativu diverzity a inkluze jak v rámci organizace tak i navenek na konferencích a společenských akcích.
  • Zajištění trvalé, otevřené komunikace o diverzitě ve skupině Marsh.
  • Podporování zdrojových skupin pomocí účasti na jejich aktivitách a/nebo jejich podpora.

Celosvětově mezi oblasti, na které se Rada zaměřuje, patří:

  • Vůdčí schopnosti a odpovědnost.
  • Získání, rozvoj a udržení talentovaných jedinců.

Kariéra v Marsh

Máte zájem o kariéru ve společnosti Marsh nebo v některé ze společností Marsh & McLennan?