Skip to main content

Správa a řízení

Solidní principy správy a řízení společnosti, které zachovávají integritu a důvěru zainteresovaných stran, patří mezi naše nejdůležitější hodnoty a způsoby práce.

Informace obsažené na veřejných webových stránkách naší společnosti vychází ze zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou spolehlivé. Je nutno na ně pohlížet pouze jako na obecné informace týkající se řízení rizik a pojištění. Tyto informace nelze považovat za radu pro konkrétní situaci a nelze na ně v tomto smyslu spoléhat.

Prohlášení týkající se právních, daňových a účetních záležitostí je nutno chápat jako obecné konstatování vycházející výhradně z našich zkušeností coby pojišťovací makléř a konzultant pro oblast rizik a nelze na ně spoléhat jako na právní, daňové či účetní rady, které nemáme oprávnění poskytovat.

Výroční zprávy & schůze

Finanční výsledky naší celosvětové činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách naší mateřské společnosti Marsh & McLennan Companies. Přehled nejnovějších zpráv, finančních výsledků, informace o zainteresovaných stranách a hodnotě akcií, výroční zprávy a termíny schůzí naleznete na stránce pro investory .

Informace o společnosti

Společnost Marsh je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost skupiny Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), globální profesionální firmy, která klientům nabízí služby a řešení v oblasti rizik, strategie a lidských zdrojů. Do skupiny Marsh & McLennan Companies rovněž patří globální lídři Guy CarpenterMercer, and Oliver Wyman.

V České je naše společnost zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod registračním číslem 45306541. Další informace získáte na webových stránkách www.justice.cz.

Daňové identifikační číslo společnosti je CZ699003499.

Společnost Marsh je registrována u České národní banky jako pojišťovací zprostředkovatel pod číslem 005820PM, pojišťovací agent pod číslem 01175PA a pojišťovací likvidátor pod číslem 038228SLPU. Další informace získáte na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz.

Vyřizování stížností

Neustále se snažíme našim klientům poskytovat služby nejvyšší kvality a vždy vítáme jejich názory. Jsme odhodláni vyřídit veškeré případné stížnosti efektivně, účinně a spravedlivě.

Stížnost lze podat písemně, telefonicky, nebo osobně. Stížnosti podejte v první instanci přímo vaší obvyklé kontaktní osobě ve společnosti Marsh. Popřípadě lze stížnost adresovat na:

MARSH, s.r.o.
Atrium Flora, vchod B
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
+420 221 418 111
fax: +420 221 418 150
Odeslání e-mailu

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše stížnost vyřízena, máte právo stížnost adresovat na:

Czech CNB National Bank
Na Příkopě 28
115 03 Prague 1
+420 224 411 111
fax: +420 224 412 404
e-mail: smtpinfo@cnb.cz

Naše postupy pro vyřizování stížností stanoví proces, podle kterého budeme v případě vaší stížnosti postupovat. Tyto postupy jsou v souladu s požadavky a směrnicemi našeho regulačního orgánu.

Podmínky spolupráce

Obecné podmínky, v rámci kterých společnost Marsh nabízí svoje služby, jsou definovány v podmínkách spolupráce a v některých případech v konkrétní smlouvě o poskytnutí služeb. Kopie těchto dokumentů jsou klientovi předloženy před uzavřením smlouvy se společností Marsh.

Pozor: Vaše konkrétní podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi podnikáte, a podle služeb, které jsou vám nabízeny. Pokud si přejete získat kopii podmínek, které platí pro vaši konkrétní situaci, kontaktujte nás nebo místní zastoupení společnosti Marsh.