Skip to main content

Společenská Odpovědnost Firmy

Zavazujeme se podnikat za všech okolností odpovědným způsobem a podporovat prostřednictvím řady programů a činností komunity, ve kterých působíme.

Náš závazek

Vzhledem k tomu, jak se mění a narůstají rizika a nejistota po celém světě, je dle našeho názoru podpora komunit důležitější než kdy dříve. My v Marsh a Marsh McLennan jsme hrdí na svou historii, protože jsme se vždy snažili podporovat své kolegy a sloužit společnostem, ve kterých působíme. Naše úsilí budovat silnější a odolnější svět vychází z hlubokého přesvědčení, že největší společenské výzvy dokážeme řešit, pokud spolupracujeme a využíváme své odborné znalosti. Naším cílem je podporovat pozitivní dopady v obchodní i sociální oblasti těmito činnostmi:

Budování odolnějšího světa

Dlouhodobá prosperita společnosti a síla globální ekonomiky závisí na tom, zda dokážeme vytvořit udržitelnější a semknutější svět. Za účelem identifikace a prosazování našich globálních priorit ESG vytvořila v roce 2008 naše mateřská společnost Marsh McLennan výbor pro ochranu životního prostředí, sociální, správní a řídicí záležitosti (ESG), ve kterém jsou kolegové z našich čtyř podniků. Výbor ESG pravidelně podává zprávy o klíčových metrikách, abychom mohli řešit nejnaléhavější potřeby místních komunit, včetně řízení lidského kapitálu a kybernetické bezpečnosti. ESG je klíčovou součástí strategie společnosti Marsh McLennan, která zapojuje vedení firmy na všech úrovních, včetně představenstva. Zjistěte více o tom, jak Marsh McLennan objevuje nové možnosti pro ESG.

Partnerství se skutečným dopadem

Čerpáme ze svých silných stránek, abychom v případě nepříznivých situací lépe sloužili našim klientům a místním komunitám. Každý rok využívají tisíce pracovníků společnosti Marsh své obchodní dovednosti k tomu, aby vytvářeli flexibilněji reagující prostředí. Napříč naší společností Marsh McLennan jsme se spojili s neziskovými organizacemi v oblasti mentoringu a zvyšování odolnosti vůči katastrofám, a umožnili tak svým kolegům podporovat ohrožené komunity. Díky tomuto partnerství může společnost Marsh zkoumat nové způsoby, jak pozitivně působit po celém světě.

Globální partneři z neziskového sektoru:
  • Cherie Blair Foundation for Women: Naši kolegové působí jako mentoři v programu pro ženy v podnikání, který poskytuje ženám v rozvojových a rozvíjejících se ekonomikách dovednosti, technologie, sítě a přístup k finančním službám, které potřebují pro úspěch v podnikání.
  • Junior Achievement (JA): Naši kolegové inspirují a připravují mladé lidi, aby uspěli v globální ekonomice. Školí studenty ohledně připravenosti odpovídajících pracovních sil a vzdělávají je v oblasti podnikání a finanční gramotnosti.
  • Missing Maps: Při mapatonech se naši kolegové setkávají, aby do oficiálních map podle satelitních snímků doplnili ohrožené komunity. Humanitární pracovníci používají tyto mapy při reakci na katastrofy a krize v daných oblastech.

Podporujeme kolegy v realizaci změn

 Práci pro komunity uskutečňujeme především prostřednictvím programu pro sociální působení Marsh Cares. Našim pracovníkům umožňujeme po celý rok přístup k dobrovolnickým iniciativám a poskytujeme jim znalosti, nástroje a prostředky, aby mohli provádět změny a podporovat místní komunity. Bez ohledu na to, zda věnují pouze pár hodin svého času nebo se zavážou k trvalému zapojení, pomáhají naši dobrovolníci neziskovým organizacím a místním komunitám měnit věci k lepšímu.

Naši dobrovolníci v akci