Skip to main content

Automobilový průmysl

V době, kdy v globálním automobilovém průmyslu probíhají nebývalé změny, poskytuje společnost Marsh pojištění a řízení rizik na míru, a podporuje tak konkurenceschopnost a odolnost firem.

Globální automobilový průmysl čelí v důsledku technologických změn novým rizikům a současně nachází nové příležitosti, sleduje změny v poptávce zákazníků a rovněž rostoucí obavy o životní prostředí.

Firmy působící v automobilovém odvětví musí postupovat aktivně také kvůli tlaku od zákazníků, konkurence i regulačních orgánů. Nutnost kvalifikovaného řízení rizik tak přetrvává, ať jde o známé hrozby, jako je narušení dodavatelského řetězce nebo stažení vozidel z trhu či zajímavé novinky na poli elektromobilů a autonomně řízených vozidel.

V úseku pro automobilový průmysl společnosti Marsh působí zkušení poradci pro oblast řízení rizik, kteří znají své odvětví a podstatné globální i místní problémy, které se podniků dotýkají. Naším cílem je pomoci vám v této době disruptivních inovací k prosperitě.

Obecné časté dotazy

Po celém světě čelí automobilový průmysl mnoha různým známým i novým rizikům. Patří mezi ně:

 • Narušení dodavatelských řetězců
 • Regulace související s životním prostředím
 • Stažení výrobků z trhu
 • Elektromobily
 • Autonomně řízená vozidla
 • Počítačové útoky a porušení zabezpečení osobních údajů

Vaše konkrétní priority závisí na tom, kde se v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu nacházíte. Problémy, kterým výrobci automobilů čelí, se liší od těch, se kterými se setkávají prodejci vozidel a dodavatelé dílů.

Společným tématem je transformace vyvolaná technologiemi. Technologie přináší masivní a rychlé změny do oblasti výroby vozidel, prodeje a způsobu pojištění. S touto změnou přicházejí pro podniky automobilového průmyslu nové hrozby, ale také příležitosti.

Počítačové útoky jsou pro automobilový průmysl rostoucí problém. Od prodejců, kteří dnes zpracovávají ještě větší objem zákaznických údajů než dříve, po výrobce automobilů, jejichž provoz se při narušení IT systémů zastaví, je dnes toto odvětví stále zajímavějším terčem pro hackery.

Současně se otevírají nová rizika díky složitým technologiím, které jsou zabudovány do moderních soukromých i užitkových vozidel. Kybernetičtí zločinci nyní mají v automobilovém sektoru ještě více potenciálních cest k napadení firem a zákazníků.

Řešení společnosti Marsh pro kybernetická rizika mohou být pro vaši organizaci nesmírně cenná a pomoci vám zvýšit odolnost a zmírnit rizika těchto útoků.

Stažení výrobků z trhu není pro automobilový průmysl novým rizikem. Přesto je tato oblast významným zdrojem potenciálních rizik ohrožujících pověst a finance společnosti.

Rozsáhlé stažení výrobků vždy přitáhne mediální pozornost a může negativně ovlivnit důvěru zákazníků. Stažení samotné a jeho možné právní dopady se mohou významně promítnout do vašich hospodářských výsledků.

Novým důvodem pro stažení vozidel z trhu jsou technologie, které přinášejí do automobilového odvětví nová rizika i nové příležitosti.

Na jedné straně narostl s moderními palubními systémy vozidel seznam potenciálních problémů, kvůli kterým hrozí stažení výrobku z trhu. Na straně druhé je vydání aktualizace softwaru za účelem odstranění nedostatku mnohem levnější než fyzická výměna součásti přímo ve vozidle.

V automobilovém průmyslu působí firmy všech velikostí a zaměření. Proto musí být řešení pro pojištění a řízení rizik přizpůsobena danému klientovi.

Globální služby pojištění a řízení rizik, které jsou pro automobilový průmysl nezbytné, obvykle zahrnují:

 • Analytické služby, řízení ztrát, konzultace pojistných nároků, poradenství a umístění pojištění pro zaměstnance
 • Stažení výrobků z trhu a pojištění odpovědnosti za škodu
 • Finanční a odborné analýzy, poradenské služby, umístění a zastupování při řešení pojistných nároků
 • Odolnost vůči ohrožení pověsti a obchodním rizikům v souvislosti s globálním dodavatelským řetězcem
 • Konzultace kybernetických rizik, včetně bezpečnosti sítí a soukromí

Ve společnosti Marsh se v úseku pro automobilový průmysl spojuje znalost odvětví, globální zkušenosti a odbornost v lokálním měřítku, a vzniká tak vždy správné řešení pro oblast pojištění a řízení rizik ve vašem podniku.