Skip to main content

Nákladní doprava a logistika

Produkt vaší společnosti je vaším nejhodnotnějším aktivem. Tým specialistů společnosti Marsh na nákladní dopravu a logistiku vám může pomoci identifikovat rizika při pohybu a skladování nákladu a určit a zajistit patřičné úrovně pojistné ochrany a zmírnění rizik.

Odvětví nákladní dopravy a logistiky prochází obrovskou proměnou. V důsledku pandemie se urychlila integrace odvětví logistiky a dopravy. Digitalizace a očekávání zákazníků vedou stávající zainteresované strany i nově příchozí k tomu, že chtějí vyšší rychlost a větší kontrolu nad komplexním doručením produktu.

Náš tým pro nákladní dopravu a logistiku využívá nejmodernější technologie a strategie řízení rizik k vypracování pojistných programů, které kryjí celý dodavatelský řetězec. Naším cílem je zajistit, abyste lépe rozuměli riziku, měli lepší viditelnost a ochranu vašeho nákladu.

Průběžně inovujeme pojistné programy s využitím digitálních řešení, dat a analytiky, zařízení a služeb řízení rizik. Pomocí našich integrovaných služeb řízení pojistných nároků vám pomůžeme snížit náklady a zlepšit výsledky uplatňování pojistných nároků.

Obsluhujeme společnosti všech velikostí od nadnárodních vlastníků produktu až po drobné zásilkové společnosti, včetně globálních poskytovatelů logistických služeb. Naše společnost nabízí velikost, rozsah a tržní zapojení, které vám pomohou řídit a zmírňovat vaše rizika napříč dodavatelským řetězcem.

Obecné časté dotazy

Ačkoli většina dopravních společností má své vlastní pojištění škod a odpovědnosti, krytí může být nedostatečné nebo podmíněno zvyklostmi, což vede k omezení pojistného plnění na plnou hodnotu zásilky. To by mohlo vést k situaci, kdy společnost přijde o velké množství peněz z důvodu ztraceného nebo poškozeného zboží, aniž by měla možnost získat je zpět od dopravní společnosti. Pojištění nákladu vám nabízí krytí fyzické ztráty nebo poškození zboží při přepravě. Zboží je pak kryto i během dočasného uložení během přepravy.

Pojištění nákladu je nástroj řízení rizik, který chrání hodnotu majetku při přepravě nebo dočasném uložení. Chrání vlastníky produktu před potenciálními vysokými finančními ztrátami způsobenými zničením nebo nedoručením zboží. Je taktéž nezbytné v rámci některých kupních smluv. Za určitých okolností jsou prodávající povinni zajistit odpovídající pojištění, a to i poté, co zboží dorazí na místo určení. Odpovídající pojištění nákladu je často požadavkem financujících subjektů nebo bank v oblasti rizik, když jsou požádáni o financování nákupu zboží importovaného ze zahraničí nebo zaslaného na základě akreditivu.

Jakýkoli subjekt odesílající zboží, produkt nebo komodity jakýmkoli druhem dopravy.

Cena pojištění nákladu se vypočítá na základě ocenění přepravovaného zboží a vnímaného rizika. Ocenění nákladu lze upravit podle přání vlastníka nákladu a toho, jak počítá hodnotu. Pojistnou hodnotu zboží lze například určit připočtením komerční fakturační hodnoty zboží (kolik obdržíte v platbě od zákazníka) k nákladům na nákladní dopravu s 10% příplatkem k úhradě dodatečných nákladů. Mezi jiné možnosti ocenění patří reprodukční náklady, sjednaná hodnota a kupní cena.

Logistika je zajištění nebo přeprava zboží v rámci globálního dodavatelského řetězce. Přesné požadavky na pojistné krytí musí být na míru přizpůsobeny činnostem v rámci každé operace. Jelikož je však hlavní činností poskytovatelů logistických služeb péče o zboží jiných subjektů a jeho úschova a správa, základem pojištění je krytí zákonné odpovědnosti za náklad.

Produkty pojištění logistických služeb nabízejí ochranu jakéhokoli subjektu zapojeného do přepravy, uložení nebo zajištění těchto činností. Mezi tyto subjekty patří společnosti zajišťující nákladní dopravu, přepravci, provozovatelé skladů, přepravci přepravující zboží na lodích, které nevlastní (NVOCC), celní deklaranti a zprostředkovatelé nákladní dopravy.

To se může velice lišit podle konkrétní činnosti, limitů, škod, smluvní odpovědnosti, příslušných zvyklostí, tuzemského nebo mezinárodního pohybu zboží a podle rozsahu operace. Pro účely hodnocení se vždy používají hrubé příjmy z nákladní dopravy ve spojení se všemi dalšími příslušnými informacemi o expozici.

Společná havárie je ztráta vyplývající z dobrovolného obětování jakékoli části lodi nebo nákladu nebo výdaj na zajištění lodi a zbytku nákladu. Když vlastník plavidla vyhlásí společnou havárii, vlastník plavidla a veškeré podíly na nákladu budou úměrně sdílet náklady související se ztrátou. Tyto náklady jsou obvykle kryty v rámci vašeho pojištění nákladu. Takové ztráty mohou být značné a mohou vyžadovat záruky k uvolnění nákladu. Takovou záruku by musela vystavit pojišťovna a představuje souhlas s odpovědností pojištěného subjektu za danou část.