Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Společnost Marsh nabízí nejlepší odbornou kvalifikaci: se svou celosvětovou sítí je vhodným pojišťovacím makléřem pro firmy z chemického průmyslu, který zaujímá vůdčí pozici v oblasti řízení rizik a jejich řešení.

Jste v dobrých rukou - více než 100 odborníků specializovaných na oblast chemického průmyslu spravuje přes 1 000 klientů.

Chemický průmysl je vystaven celé řadě výzev v oblasti chemických rizik: odpovědnost za škodu na životním prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, havárie způsobené přírodními silami i lidským faktorem a nestabilní dodavatelský řetězec. Výhodou společnosti Marsh jsou její odborné znalosti, založené na její unikátní pozici coby jediné pojistné makléřské praxi věnující se firmám z chemického průmyslu a její globální síti.

To nám umožňuje provádět hodnocení a řízení událostí: řídit rizika potenciálního výpadku a chránit finanční výsledky firmy.

Na základě evropské regulace REACH (registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek) a pod kritickým dohledem zainteresovaných subjektů, se potřeba efektivního řízení rizik a zajištění komplexního pojistného krytí stala nedílnou součástí podnikatelské strategie firem z chemického průmyslu. Se zmenšujícím se prostorem po chyby nabývají otázky jako řízení firemní pověsti a plánování nepřetržitého chodu podniku na stále větším významu.

Náš globální tým, do kterého patří specialisté na rizikové inženýrství, forenzní účetní a konzultanti na oblast pojistných událostí, může využít bohaté zkušenosti a znalosti tohoto odvětví, nejlepší praxi a hodnoty benchmarkingu. Dobrá znalost environmentálních a bezpečnostních rizik a rizik pro zdraví veřejnosti, jakož i nabídka řešení, představují mimořádně důležité aspekty, které tvoří základ naší odbornosti. Naše analytické nástroje lze použít pro benchmarking a kvantifikaci vaší rizikovosti, což vám umožní nastavit pojistné programy finančně nejvýhodněji a nejúčinněji, a současně plnit cíle v oblasti tolerance rizik vaší organizace.

Společnost Marsh vám jako pojišťovací makléř může pomoci identifikovat a řídit četnost výskytu, závažnost a dopad pojistných událostí a ztrát.