Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

KOMUNIKACE, MÉDIA & TECHNOLOGIE

Sektor komunikací, médií a technologií čelí novým rizikům, plynoucím ze stále se měnícího prostředí. Naše analyzování dat a chápání trhu vám pomůže řídit tato rizika lépe.

Spolehněte se na specializovanou globální sekci, která zajistila více než 10.000 pojistých smluv pro firmy ze sektoru komunikace, médií a technologií.

Ve světě komunikací, médií a technologií (CMT) úspěch nezáleží pouze na schopnosti efektivně pracovat a inovovat, ale také na schopnosti řídit rizika v rychle se měnícím prostředí.

Technologické firmy se přesouvají od hardwaru a hotového softwaru k mobilním software a výpočetním řešení pomocí cloudu, přičemž sekce Evropské komise zaměřená na ochranu dat má stále větší obavy mimo jiné o skladování dat a průběžně aktualizuje zákony o zachování soukromí. Firmy musí rychle zavádět podnikatelské modely s cílem vyhovět měnícím se požadavkům ze strany regulačních orgánů, zákazníků a trhu.

Jelikož zaměření funkce klientů, kteří spoléhají na vaše služby, je různorodé, riziko je vysoké a jeho řízení životně důležité. Riziko úniku dat a další kybernetická rizika stále rostou. S výskytem nových formátů a distribučních kanálů se množí pojistné nároky v mediální oblasti.  

Specializovaná sekce společnosti Marsh má dokonalé znalosti tohoto sektoru a může vám zajistit přesné informace, které vám pomohou poznat a řídit tato rizika díky nejlepším nástrojů pro hodnocení rizik, analytickým nástrojům a technologii v oboru.

S těmito nástroji a s jednou z neobsáhlejších databází pojistných událostí v oboru CMT můžeme kvantifikovat rizikovost a řadit ji dle priorit, přispíváme k lepší informovanosti pojistitelů, a pak na míru definujeme pojistné krytí tak, aby přesně odpovídalo rizikovému profilu vaší společnosti. Díky jedné z největších sekcí CMT v pojišťovnictví máme dostatek znalostí o tomto oboru, abychom vám mohli poskytnout přesné informace, které vám napomohou k jistému růstu.

Podrobně se seznamte se svým programem řízení rizik, pak můžete dosáhnout nižších provozních nákladů a mít prospěch z větší stability.