Skip to main content

Komunikace

Odvětví komunikačních služeb zažívá nebývalý růst, protože zavádí nové technologie, které splňují globální požadavky. Naše výkonná analytika v kombinaci se strategickou, důkladnou znalostí trhu může organizacím v oblasti komunikačních služeb pomoci identifikovat a efektivně zvládat nově vznikající rizika a překážky.

Odvětví globálních komunikačních služeb rychle roste a vyvíjí se díky zavádění 5G sítí, automatizace a umělé inteligence napříč podniky. Společnosti poskytující komunikační služby zároveň čelí sílícím konkurenčním a regulačním tlakům, když se snaží upoutat pozornost spotřebitelů. Další velkou obavou je kybernetická bezpečnost, protože zavádění nových technologií a jejich rozšíření otevírá dalším zranitelná místa ve společnostech.

S těmito rozsáhlými změnami přichází velmi vysoké riziko. Měli byste zajistit, aby se vaše společnost dokázala rychle přizpůsobit a být schopná trvalého růstu a konkurenceschopnosti.

Naše praxe v oblasti globálních komunikačních služeb může vaší společnosti pomoci efektivněji identifikovat, kvantifikovat a řídit riziko. Náš specializovaný tým globálních poradců pro rizika a pojišťovacích specialistů má rozsáhlé zkušenosti v oboru a může vám pomoci realizovat i ty nejsložitější scénáře řízení rizik.

Obecné časté dotazy

Odvětví komunikačních služeb zahrnuje společnosti v celé řadě technologických modalit, včetně významných poskytovatelů internetových služeb, poskytovatelů bezdrátových služeb, společností z oblasti širokopásmových a kabelových služeb a dalších.

Vzhledem k tomu, že platformy sociálních sítí stále rostou a slučují své nabídky služeb s jinými poskytovateli, dochází k rostoucímu stupni křížení odvětví komunikačních služeb a odvětví komunikačních technologií.

Kybernetická bezpečnost, přerušení podnikání a změna klimatu: to jsou některá z hlavních rizik, kterým dnes čelí odvětví komunikačních služeb.

Rizika kybernetické bezpečnosti se v posledních letech dramaticky zvýšila, neboť tempo technologických implementací a rozšířeného využívání značně překonává tempo bezpečnostních opatření, jejichž cílem je bezpečně uchovávat údaje uživatelů a sítě, na které spoléhají, a zajistit jejich odolnost proti výpadkům. Vzhledem k tomu, že stále větší část našich životů zahrnuje technologie, bude kybernetická odolnost hlavním bodem, na který se soustředí úsilí o zmírnění rizika pro společnosti poskytující komunikační služby.

Společnosti poskytující komunikační služby se rovněž stávají zranitelnějšími vůči výpadkům služeb způsobeným přírodními katastrofami, výpadky elektřiny a jiných infrastruktur, a také selhání technologií. Bez ohledu na příčinu výpadku mohou společnosti poskytující komunikační služby – a dodavatelé, na které se spoléhají – čelit smluvním závazkům a ohrožení dobré pověsti.

S tím souvisí i riziko změny klimatu. Nárůst četnosti a intenzity mnoha požárů, povodní a tropických a zimních bouří, které mohou ohrozit přenosová zařízení, znamená, že se mohou zvýšit náklady na opravy, které je třeba zařídit, ale budou potřeba větší investice pro zvýšení odolnosti životně důležité infrastruktury.

Jelikož nabídky společností v oblasti komunikačních služeb nadále rostou a rozšiřují se, roste i jejich potřeba různorodého pojistného krytí. Rizika, která je třeba řídit, sahají od ochrany zaměstnanců, provozů a majetku – ať už firemních kanceláří, datových center, vysílacích věží nebo satelitů – před přírodními riziky, kybernetickými útoky a dalšími narušeními, aby se zmírnila rizika způsobená selháním v plnění profesionálních povinností.

V závislosti na přesné nabídce služeb a umístění aktiv společnosti poskytující komunikační služby může pojistné krytí zahrnovat pojištění majetku a přerušení podnikání, pojištění pro komerční automobily, chyby a opomenutí (E&O), ředitele a vedoucí pracovníky a kybernetickou oblast.

V důsledku neustále se vyvíjející povahy tohoto odvětví se mohou strategie řízení rizik, včetně odpovídajícího pojistného krytí, v průběhu času měnit. Pokud máte na své straně důvěryhodného poradce, jako je například společnost Marsh, pomůže vám pohybovat se v dynamické oblasti rizik.