Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

VZDĚLÁVÁNÍ

Pro školy i univerzity společnost Marsh sleduje současné trendy v sektoru školství s cílem identifikovat, zhodnotit a řídit širokou škálu rizik.

Společnost Marsh poskytuje specializované poradenství v oblasti řízení rizik a podporu vzdělávacím organizacím již více než 50 let.

V dnešní době čelí vzdělávací instituce celé řadě rizik – od zajištění bezpečnosti v areálu po vyhovění vládním nařízením, až po kybernetická a další rizika.

Sekce pro oblast vzdělávání je ve společnosti Marsh jednou z priorit v oblasti řešení nových a vznikajících výzev v oblasti pojištění a řízení rizik, kterým naši klienti z řad vzdělávacích institucí čelí. Tato rizika mohou poškodit pověst dané instituce, její ziskovost a dokonce i její životaschopnost, tváří v tvář rostoucím požadavkům ze strany veřejnosti i legislativy na míru zodpovědnosti jejího vedení či dozorčí komise rady.

Naše špičková řešení zahrnují realizaci programů integrovaných rizik a kaptivní skupinové pojištění pro nejvýznamnější univerzity a další školské instituce.

S využitím našeho poradního přístupu k řízení rizik pomáháme školám, akademiím, kolejím a univerzitám lépe pochopit jejich rizika. Naše schopnosti zhodnocení rizik v kombinaci s naší technologií mapování rizik pomohou srovnat, kvantifikovat a řídit finanční a provozní rizikovost v oblastech jako je majetek, odpovědnost zaškodu, přírodní rizika a další oblasti rizik typických pro školské instituce.

Pomáháme vzdělávacím institucím řídit jejich vystavení hmotným, následným, právním a finančním rizikům, jakož i rizikům pro jejich management a pověst. Přitom vycházíme z našeho portfolia inovativních pojistných řešení šitých na míru a služeb řízení rizik, které splňují konkrétní požadavky na danou vzdělávací instituci.

Můžete se spolehnout na naši globální síťs více než 650 specializovanými a zkušenými profesionály. Vyvíjíme inovativní řešení, která zohledňují výzvy v oblasti řízení rizik a pojištění pro školy  a univerzity a pomáhají kjistotě jejich vedení a správních rad v tom, že nejdůležitější rizika byla identifikována a řízena a celkové náklady na rizika aby byly sníženy na minimum.

Primary Schools

Optional item. Content to be determined.

Secondary Schools

Optional item. Content to be determined.

Universities & Colleges

Optional item. Content to be determined.