Skip to main content

Energetika

Společnosti působící v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů mohou lépe zvládat volatilitu a dosahovat provozního a finančního úspěchu díky našim odborným radám a řešením v oblasti řízení rizik.

Neustávající rychlý vývoj tohoto odvětví vystavuje energetické společnosti zásadním problémům a rozsáhlým rizikům. Poptávka po energii roste po celém světě. Zároveň se však vlády, organizace a komunity zavazují ke snižování emisí uhlíku a zrychlování přechodu na čisté zdroje energie.

Poškození infrastruktury, nepříznivé povětrnostní podmínky a živelní pohromy, lidská chyba nebo i kybernetické hrozby mohou způsobit výpadky proudu nebo zásadně narušit výrobu elektřiny. Navíc mohou politické či regulační změny, a zároveň také sociální tlaky, vyvolat u provozovatelů a investorů nejistotu. 

Globální tým společnosti Marsh sestávající z více než 700 specialistů může snížit vaše celkové náklady na riziko a pomoci zajistit provozní a finanční stabilitu pro vaše podnikání. Můžeme vám poradit ohledně vystavení riziku a pojistných řešení, abyste úspěšně dosahovali svých cílů a zachovali si flexibilitu.

Obecné časté dotazy

Obecně platí, že energetické společnosti budou potřebovat pojistné krytí pro svůj majetek, aktiva a infrastrukturu na souši i na moři, ochranu proti přerušení provozu a kompenzaci ušlého zisku, nové stavební investice a obecné pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a pojištění ztrát způsobených vyplácením náhrad pracovníkům. Jelikož se většina aktiv v energetickém průmyslu nachází v otevřeném prostředí a je vystavena působení přírodních jevů, je zásadní mít krytí pro případ nepříznivých povětrnostních podmínek nebo živelních pohrom. Vzhledem k rozsahu digitalizace napříč celým energetickým hodnotovým řetězcem by měly společnosti taktéž zvážit ochranu proti neustále aktuálnějším kybernetickým rizikům. Dále může být v závislosti na místě provádění operací nutné zajistit krytí proti politické a úvěrové nejistotě.

Každá společnost, provozní zařízení a investice jsou jedinečné. Nejlepším způsobem, jak rizikům porozumět, kvantifikovat a řídit je, je spolupráce se zkušeným partnerem v oblasti řízení rizik.

Pojištění a řízení rizik v energetice je složité téma a vyžaduje odborné znalosti. Společnosti působící v ropném průmyslu a plynárenství, výrobci, distributoři a prodejci elektřiny, investoři do obnovitelných zdrojů energie i jejich provozovatelé jsou vystaveni různým rizikům a potřebují jiná pojištění. Je důležité spolupracovat s poradci v oblasti řízení rizik, kteří rozumí vašemu podnikatelskému modelu a mohou nabídnout postřehy a rady založené na nejpodstatnější trendech v daném odvětví a nejlepších postupech v pojišťovnictví a řízení rizik.

Globální tým společnosti Marsh sestávající z poradců v oblasti energetiky, odborníků na rizika a makléřů umí zprostředkovat kontakt s pojistnými trhy po celém světě a navrhnout řešení, která podporují krátkodobé i dlouhodobé cíle vaší organizace.

Směřování světa k zelenější budoucnosti přináší nárůst investic do obnovitelných zdrojů energie. Přechod k čistým zdrojům energie s sebou však také nese narušení celého energetického hodnotového řetězce. Prostředí rizik, ve kterém se nachází investoři do obnovitelných zdrojů energie, jejich provozovatelé a výrobci technologií, se rychle mění.

Mezi klíčová rizika, kterým čelí strany zainteresované do obnovitelných zdrojů energie, patří:

  • porozumění místním vládním politikám a požadavkům regulačních orgánů při stavbě a provozu aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů energie;
  • zajištění přístupu ke kapitálu a navržení nákladově efektivních pojistných programů pro všechny zainteresované strany, aby mohly být projekty financovány bankami;
  • zajištění vhodného pojistného krytí během fází výstavby a provozu;
  • ochrana aktiv a infrastruktury obnovitelných zdrojů energie před nepříznivými povětrnostními podmínkami a živelními pohromami;
  • porozumění novým technologiím a způsobu jejich integrace do stávajících sítí;
  • ochrana před ztrátou příjmu v případě přerušení provozu.

Globální tým společnosti Marsh sestávající ze specialistů a odborníků na řízení rizik v oblasti obnovitelných zdrojů energie zajistí, že budete mít vždy informace o vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a pomůže vám řídit vaše rizika a příležitosti.