Skip to main content

Finanční instituce

Finanční instituce čelí mnoha různým rizikům. Specialisté společnosti Marsh na finanční instituce vám pomohou s identifikací rizik a návrhem opatření, která na rizika dokážou reagovat i v budoucnu.

Finanční instituce operují v rychle se měnícím a stále konkurenčnějším prostředí, které charakterizuje globální hospodářská nejistota. Moderní technologie jsou stále častěji náhradou tradičních způsobů poskytování finančních služeb a produktů, a hrozby úniku dat a kybernetických útoků jsou tak pro finanční instituce novou výzvou. Probíhající změny předpisů a rostoucí náklady na jejich dodržování dále zvyšují náročnost tohoto sektoru.

Globální tým více než 1 100 specialistů a naše hluboké znalosti fungování finančních institucí nám umožňují poskytovat podporu, vhled a také kvantifikovat proměnlivé obchodní prostředí a následně minimalizovat váš rizikový potenciál pomocí řešení pro tradiční i nová rizika.

Náš úsek pro finanční instituce nabízí celou škálu možností řízení a přenosu rizik, od pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za ochranu osobních údajů až po tradičnější produkty, např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou orgány společnosti, pojištění profesní odpovědnosti, zpronevěry, majetku, škodové pojištění a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Náš celostní přístup vychází z bohatých zkušeností v odvětví a z našeho jedinečného porozumění problematice, a proto vám můžeme pomoci identifikovat potenciální ztráty a optimální způsoby, jak omezit rizika.

Obecné časté dotazy

Finanční instituce je regulovaný prostředník mezi spotřebitelem a kapitálovým nebo úvěrovým trhem. Obecně je jejím úkolem poskytovat peněžní prostředky formou převodu od investorů do rukou firem, a to v podobě půjček, záloh a investic (včetně akcií a dluhopisů).

Finanční instituce nabízejí finanční pomoc nebo služby. Patří mezi ně banky, nebankovní finanční instituce, pojišťovací společnosti a investiční fondy.

Úvěrové pojištění může zmírnit jedno z největších rizik pro finanční instituce, a tím je prodlení dlužníků s plněním jejich smluvních povinností. Toto kreditní riziko zahrnuje i nesplácení spotřebitelských půjček a nedodržování regulatorně nařízené úrovně likvidity.

Kybernetické riziko představuje pro finanční instituce stále větší rizikový potenciál vzhledem k průběžnému zavádění moderních technologií a k citlivosti uchovávaných údajů a prováděných transakcí. Při sjednání specifického pojištění kybernetických rizik a sestavení vhodného plánu řízení rizik lze lépe chápat, měřit a regulovat případné hrozby, které vyplývají z narušení kybernetické bezpečnosti a přerušení podnikání.

Finanční instituce působí v přísně regulovaném odvětví, a tak zde často převažují rizika právní povahy a dodržování předpisů. Proto je nutné mít náležité finanční pojistky i pojištění profesní odpovědnosti, které bude chránit členy představenstva, ředitele i samotný podnik před následky chyb a podvodů spáchaných zaměstnanci nebo vzešlých z nevhodných pracovněprávních postupů či před sankcemi za porušení regulačních předpisů.

Finanční instituce dnes čelí mnoha novým rizikům – pandemiím, změnám klimatu, novým technologiím a podnikovým systémům, geopolitickým rizikům a rizikům regulačního prostředí. Finanční instituce musí reagovat s předstihem a tato rizika identifikovat a zmírňovat se zaměřením na odolnost podniku. Tím se rovněž odliší od konkurence. 

Společnost Marsh má po celém světě více než 1 100 specialistů na finanční instituce, kteří využívají pokročilé nástroje pro analýzu dat a kteří vám pomohou zmapovat případné dopady těchto rizik na vaši organizaci, informovaně rozhodovat o jejich řízení a optimalizovat vaše celkové náklady na řešení rizik.