Skip to main content

Potravinářský průmysl

Ve všech fázích činností spolupracuje společnost Marsh se společnostmi v potravinářském průmyslu na identifikaci a zmírňování různých rizik, jímž tyto společnosti čelí.

Jelikož jsou spotřebitelé stále lépe informovaní o zdravotní, sociální a environmentální problematice, upravují společnosti působící v potravinářském průmyslu po celém světě své obchodní modely, aby jejich potřeby uspokojily. 

Společnosti ve stále větší míře zavádějí technologie a rozšiřují své dodavatelské řetězce, aby si udržely tržní podíl, zatímco čelí problémům způsobeným nepříznivým počasím, narůstajícím množstvím předpisů a kybernetickými útoky. Pandemie onemocnění COVID-19 zhoršila mnoho z těchto rizik, neboť některé dodavatelské řetězce zcela zmizely nebo byly výrazným způsobem omezeny.

Ačkoli tyto nové trendy s sebou nesou zásadní rizika, vytváří také nové příležitosti. Volba nákladově efektivních alternativ financování rizik a zavádění postupů řízení rizik, které překračují oborové standardy, jsou zásadní pro mnoho podniků působících v potravinářském odvětví, a to zejména nyní, když je kapitál nedostatkovým zbožím a když se společnosti vzpamatovávají z nejhoršího a snaží se využít nových obchodních příležitostí. 

Společnost Marsh pomáhá společnostem v potravinářském odvětví – od výrobců a zpracovatelů až po distributory, velkoobchodníky a restaurace – předvídat rizika, porozumět jejich dopadům a zavádět komplexní plány jejich zmírňování. 

Obecné časté dotazy

Mezi hlavní rizika pro společnosti působící v potravinářském průmyslu patří:

  • Kybernetické hrozby: Kybernetické hrozby ohrožují více než jen ochranu soukromí zákazníků. Kromě možné krádeže údajů zákazníků by si měly dát společnosti pozor na malware a ransomware, které dokážou přerušit provoz.
  • Majetková rizika vyplývající z nepříznivých povětrnostních podmínek: Vyšší závažnost a frekvence různých přírodních událostí může vést ke zničení plodin, uzavření zpracovatelských zařízení nebo jinému narušení dodavatelského řetězce.
  • Kontaminace produktu: Kontaminace produktu může způsobit onemocnění přenášená potravinami a může mít fatální následky, včetně úmrtí. Tyto incidenty mohou poškodit pověst společnosti a ovlivnit její hospodářské výsledky. 
  • Bezpečnost zaměstnanců: Pracovníci v potravinářském průmyslu jsou vystaveni riziku pracovního úrazu, protože obsluhují velká zařízení nebo často pracují v hektickém prostředí přípravy potravin. Největší dopad na celkové náklady společnosti na riziko mívají náklady na zdravotní péči, návrat do práce a řešení nároků.

Typ pojištění, který potřebují společnosti v potravinářském průmyslu, se může lišit podle geografické polohy, typu produktu a dalších faktorů. 

V mnoha vyspělých zemích mají společnosti povinnost mít úrazové pojištění pro zaměstnance (pojištění kompenzace pro pracovníky) či obdobné pojištění pro případ pracovního úrazu nebo úmrtí zaměstnance. Vzhledem k rizikům neodmyslitelně spjatým s prací v potravinářském odvětví, zejména u pracovníků na výrobních linkách s velkými zařízeními, je zásadní, aby zaměstnavatel zajistil tento typ krytí, má-li k tomu povinnost ze zákona. 

Mezi další typy pojištění může patřit pojištění obecné odpovědnosti, které může být součástí obecné pojistky majitele firmy, která zahrnuje pojištění majetku, pojištění provozu vozidel pro firemní přepravu a pojištění odpovědnosti za nakládání s alkoholickými nápoji. V případě mezinárodní dopravy či zásilek, např. potravinové komodity nebo rozsáhlá výroba rychloobrátkového spotřebního zboží, může být nezbytné specializované pojistné krytí. 

Kybernetické pojištění je důležité pojistné krytí, které by měly společnosti v potravinářském průmyslu zvážit, neboť stále více využívají technologie v rámci svých obchodních modelů a každodenního provozu. Kybernetický útok může mít zásadní dopad na vaši organizaci, od přerušení provozu po další finanční ztráty.