Skip to main content

Pohostinství

Během období růstu nebo nejistoty může společnost Marsh pomoci vašemu podnikání v pohostinství snížit celkové náklady na riziko a poskytne vám jistotu při strategičtějších obchodních rozhodnutích.

Rozvoj turismu a globalizace pomohly k růstu trhu s pohostinstvím. 

Nyní se hotely a restaurace vzhledem k průběžným změnám omezení cestování potýkají s měnící se poptávkou, omezenou kapacitou a další nejistotou, a tak je finanční plánování a stanovení rozpočtu náročnější. V dlouhodobém horizontu bude zotavení podniků v oblasti pohostinství vyžadovat zavedení nových provozních modelů a technologií a plánování na základě dat, aby bylo možné předpovídat nové trendy včetně vyšších nároků na bezpečnost a rostoucích obav zákazníků.

Výsledky v pohostinství velmi závisí na typu trhu a povaze podnikání, a proto je zásadní individuálnější přístup k prognózám. Ve společnosti Marsh máme přes 800 specializovaných odborníků na pojištění a řízení rizika v pohostinství, kteří jsou připraveni vám pomoci s vytvořením programu řízení škod, se kterým budete lépe předvídat a řešit rizika.

Obecné časté dotazy

Pohostinství představuje širokou kategorii s desítkami typů podniků. Spadá do ní každý provozní model, který nabízí veřejnosti jídlo, přespání nebo volnočasovou aktivitu:

  • Ubytovací služby: Hotely, luxusní resorty, motely, chaty, penziony a hostince.
  • Jídelní a volnočasové podniky: Restaurace, bary, kina a lázně.
  • Podniky zaměřené na aktivity: Golfová hřiště, pronájmy plachetnic, pronájmy bicyklů, jízda na koni, jízda na lyžích, zábavní parky a kryté akvaparky.

Vzhledem ke specifickým rizikům spojeným s různými kategoriemi mohou být pro podniky v oblasti pohostinství přínosné jedinečná krytí a strategie řízení rizik, které jsou určené k ochraně hostů, zaměstnanců, majetku a tržeb.

Organizace v sektoru pohostinství potřebují krytí podobné standardním podnikovým pojistkám. To zahrnuje tradiční rizika, jako jsou požár, krádež nebo vandalismus, a pojištění nemovitosti pro fyzické sídlo podniku.

Je také vhodné zvážit krytí specifičtějších aspektů vašeho obchodního modelu, například:

  • Narušení podnikání: Pojištění proti selhání vybavení vám pomáhá co nejdříve se vrátit do provozu v případě, že něco přestane fungovat nebo dojde k výpadku elektřiny, bouřce nebo přírodní katastrofě. Pokud například dojde k selhání chladicího vybavení a je nutné zlikvidovat velké množství jídla, pomůže vám toto pojištění co nejrychleji opravit systémy a nahradit ztracené zboží. 
  • Všeobecná odpovědnost: Zahrnuty jsou oblasti rizika, jako úrazy či kontaminace jídla, jejichž výskyt je v prostředí pohostinství pravděpodobnější.

Další nároky by měly být zahrnuty do komplexní strategie řízení rizik, a to včetně povinného odškodnění pracovníků, odpovědnosti spojené s alkoholickými nápoji a krytí kybernetického zabezpečení. Předním společnostem v odvětví se doporučuje zhodnotit svůj provozní model a určit hlavní zranitelná místa.

Očekává se, že dramatické změny chování návštěvníků, kupní síly a očekávání zákazníků ve volnočasovém i obchodním cestování přinesou do pohostinství dlouhodobé změny.

Chápání bezpečnosti a rizik ze strany spotřebitelů se nadále proměňuje a je třeba vzít v potaz několik dalších oblastí rizika v sektoru pohostinství:

  • Sdílená ekonomika: Rostoucí popularita online trhu s ubytováním vedla k významnému snížení tržních podílů (kanibalizaci). Pro opětovné získání podílu na trhu budou zásadní investice do rozšíření vybavenosti a zážitkového cestování.
  • Nedostatek pracovníků: Společnosti v oblasti pohostinství by měly určit a řešit problémy s platy a spokojeností pracovníků, aby zvýšily míru udržení zaměstnanců a zachovaly úroveň služeb, kterou zákazníci očekávají.
  • Technologie pro hosty: Předpokládá se, že provozy budou zavádět technologie s cílem zlepšit zážitek hostů. Vedle změn, jako jsou digitální klíče a ovládací prvky v pokojích, musí podniky zvládnout také zvýšenou kybernetickou zranitelnost včetně pokusů o nabourání rezervačních systémů.

Specializovaní odborníci společnosti Marsh na pohostinství pomohou předním společnostem na trhu analyzovat rizika a trendy v odvětví a nalézt slabá místa. Díky našim vlastním analytickým řešením navrhneme ve spolupráci s vámi program, který zajistí správná rozhodnutí ohledně financování a zmírnění rizik ve vaší obchodní strategii.