Skip to main content

Life Sciences

Společnosti, které cílí na využití poznatků věd o živé přírodě (Life Sciences), mají možnost skutečně proměnit náš svět, ale jejich úspěch závisí na zvládnutí nových i tradičních rizik. Specialisté společnosti Marsh budou podporovat vaše obchodní cíle prostřednictvím strategií pro řízení rizik, které posilují flexibilitu a konkurenceschopnost.

Společnosti sektoru Life Sciences se v celém cyklu objevů, vývoje a komercializace setkávají se specifickými problémy, které zahrnují vysokou míru rizika. Stále přísnější globální regulace znamená, že dodržování předpisů musí být každodenní prioritou, neboť postihy za jejich porušování nejsou pouze finanční. Činnost společností v sektoru Life Sciences z největší části zahrnuje lidi, a proto je udržení důvěry a dobré pověsti nezbytnou součástí plánů řízení rizik.

Rizika pro společnosti v sektoru Life Sciences přicházejí z mnoha směrů. V soudních sporech týkajících se zásahů ze strany regulačních úřadů, ve sporech o duševní vlastnictví, při řešení nároků z odpovědnosti za produkt, krádež počítačových údajů nebo narušení dodavatelského řetězce potřebují společnosti působící v sektoru Life Sciences účinnou strategii pro minimalizaci rizik i stabilní plán pro řešení problematických situací.

Zkušený tým společnosti Marsh pro řízení rizik v sektoru Life Sciences vám pomůže vypracovat řešení pro váš podnik a vaše rizika, ať působíte ve farmacii, biotechnologii, v oboru lékařských přístrojů a zařízení nebo ve smluvním výzkumu.

Obecné časté dotazy

Společnosti ze sektoru Life Sciences se setkávají se značným rizikem. U každé organizace, která provádí výzkum nebo léčbu lidských nebo zvířecích subjektů, dojde k navýšení celkového profilu rizik, zejména v kritické době, např. nyní během pandemie onemocnění COVID-19. V odvětví, které podléhá přísné regulaci, je riziko porušení předpisů bezpochyby na předním místě v úvahách vedení společnosti.

Sektoru Life Sciences se týkají také rizika související s konkurencí a ochranou duševního vlastnictví. Výzkum a vývoj farmaceutických přípravků a dalších produktů je nákladný. Únik informací či nařčení z podvodu může mít pro firmu katastrofální následky. K ochraně společností již nyní slouží předpisy o duševním vlastnictví, nicméně legislativa se průběžně vyvíjí a vy potřebujete vědět, jaké dopady to může mít na vaše hospodářské výsledky.

Poradci pro řízení rizik mohou podnikům ze sektoru Life Sciences nabídnout kvalitní podporu v oblasti posuzování, kvantifikace a zmírňování rizikového potenciálu. Mezi cenná řešení a služby patří zejména konzultace v oblasti strategických rizik, řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, řízení rizik klinických studií a plány kontinuity podnikání nebo krizového řízení. Vlastní činnosti jednotlivých firem ze sektoru Life Sciences jsou rozmanité a mají různé podoby. Proto bývá vhodné získat poznatky nejen od interních a externích zainteresovaných stran, ale také od poradců, jako je společnost Marsh, která může poskytnout vlastní pohled z perspektivy celého odvětví. Komplexní přístup a zpracování řešení na míru, od sjednání pojištění po poradenství a služby řízení rizik, tak může vaší společnosti přinést stabilitu a úspěch a umožnit vám zaměřit se na bezpečnost a ziskový provoz.