Skip to main content

Lodní průmysl

Všeobecná nejistota a měnící se prostředí představují nové problémy i příležitosti k růstu finančního sektoru lodního průmyslu a sektoru stavby lodí, přepravy, přístavů a terminálů, lodního nákladu a logistiky.

Lodní průmysl a logistika nejsou ušetřeny současné bezprecedentní globální nejistoty. Rostoucí počet ekologických standardů a oborových předpisů ve spojení s technologickým pokrokem a využitím velkých dat zvyšuje rychlost a propojení rizik. Nová, neočekávaná rizika, jako jsou pandemie, šok pro dodavatelský řetězec, kybernetické hrozby a nevyřízené objednávky v důsledku celosvětových zpoždění se přidávají k jiným komplikacím lodních a logistických společností. 

Tyto změny v globálním prostředí vyžadují rychlé přizpůsobení ze strany vlastníků a provozovatelů lodí, správců přístavů a terminálů a organizací zajišťujících logistiku a přepravu nákladu. Tyto podniky se také musí vyrovnat se silnou reakcí pojišťovacích trhů na ztráty, která vede k růstu cen, snížení krytí a větším komplikacím při uplatňování nároků.

Se správným řízením, pojišťovacími programy a strategiemi na zmírnění rizik mohou společnosti z oblasti lodního průmyslu a logistiky dovedně zvládat měnící se situaci týkající se rizik, minimalizovat ztráty a ručení a využít příležitostí k přípravě na budoucí růst a ke zlepšení flexibility.

Naše společnost nabízí velikost, rozsah a tržní zapojení, které vám pomohou vyřešit téměř jakýkoli problém související s riziky.

650+

odborníků na námořní přepravu

29

zemí s místními odborníky společnosti Marsh

4,7 miliardy amerických dolarů

v pojistném zakoupeném za rok 2020

Obecné časté dotazy

Fyzické poškození nebo ztráta majetku, který pojištěnec vlastní nebo za který má v době ztráty nebo poškození zodpovědnost, se považuje za hlavní (a nejzřejmější) rizikovou oblast. Požáry, výbuchy nebo nebezpečí na moři, jako je uvíznutí na mělčině, najetí na břeh, potopení a převrhnutí, představují hlavní rizika pro plavidla. V některých oblastech jsou rizikem také války, stávky, pirátství nebo poškození ledem. U zboží přepravovaného po moři hrozí další rizika škod při přepravě nebo vlivem namočení, krádeže nebo neúplné dodávky, což jsou všechno běžné případy škod. Vedle fyzického poškození představuje velké riziko také odpovědnost související s lodní přepravou.

Ekonomiky opouštějí protipandemická opatření, ale zdraví zaměstnanců v přístavech a posádek lodí zůstává důležitým tématem. Nové způsoby práce, nové technologie a digitalizace přinášejí nové nároky, ale také příležitosti. Závažnými problémy jsou rovněž blokace dopravy a ekologické předpisy.

Pojištění nákladu primárně nabízí ochranu před náhodným fyzickým poškozením nebo ztrátou během transportu zboží. Může být však rozšířeno na dočasně skladované zboží během transportu v dodavatelském řetězci. Pojištění nákladu zpravidla také nabízí další krytí veškerých poplatků za všeobecnou havárii nebo záchranu, kterou by vlastník nákladu měl povinnost zaplatit.

Pandemie umocnila zvýšenou poptávku po rychlosti a datech, snížení příjmů, zpoždění v přístavech, hromadění nákladu, zdravotnické krize na plavidlech a v přístavech a změny obchodování kvůli globálním zdravotnickým opatřením. Přečtěte si naše poznatky o globálních problémech lodního průmyslu po pandemii.

Fyzická a duševní pohoda námořníků je v námořní přepravě více než kdy dříve hlavní prioritou. Nedávno bylo vydáno prohlášení Neptune Declaration, jehož cílem je chránit a podporovat bezpečnost a blaho námořníků. Mnoho námořníků muselo zůstat na svých plavidlech ještě dlouho po datu skončení jejich smlouvy o zaměstnání, což vedlo k závažným bezpečnostním rizikům a ohrožení emoční pohody. Společnost Marsh spolu s více než 800 dalšími organizacemi podepsala dokument Neptune Declaration, což znamená, že usiluje o zlepšení podmínek pro pracovníky této kritické infrastruktury.