Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

LODNÍ PRŮMYSL

Námořní průmysl je tahounem s milionovou hodnotou a pro správnou navigaci v dnešních měnících se výzvách a rizicích je poradce na oblast rizika se znalostí oboru nezbytností.

Více než 100 let zkušeností z oboru, 600 specialistů na námořní průmysl a globální pojištění ve výši 3 miliardy dolarů.

Komerční lodní průmysl je složitější než kdy dříve a stále se vyvíjí na pozadí proměnlivosti a rizik, od ropného znečištění až po ztráty. Každodenně probíhají mezinárodní operace v hodnotě milionů dolarů a námořní přeprava tvoří zhruba 90 % světového obchodu. Vysoce specializované znalosti jsou pro účinné řízení příslušných rizik zcela zásadní.

Tak jak globální obchod dosahuje i do vzdálenějších končin světa, tak se i námořní průmysl těší novému růstu příležitostí. Nicméně rovněž čelí novým rizikům, nepředvídatelným nákladům a stálé přítomné možnosti katastrofické ztráty. Rychlost změn se stále zvyšuje, což vyžaduje rychlou odezvu a vyšší provozní účinnost.

Sekce společnosti Marsh zaměřená na námořní průmysl je vůdčím poradcem tohoto odvětví v oblasti rizik, odpovědnosti a pojištění. Náš globálně koordinovaný tým téměř 600 námořních specialistů umístí celosvětově námořní pojištění ve výši zhruba 3 miliardy dolarů a identifikuje cenově výhodná, často nezvyklá pojišťovací řešení. Pomáháme klientům diferencovat jejich rizikové profily, což jim umožní lépe soutěžit o kapacitu pojistitelů.

Se specializovanými odborníky pro oblast námořního průmyslu a s podporou špičkových dat z oboru, analytických nástrojů a benchmarkingu pomáháme stanovit rizikovost a určit, jak velké riziko je pohodlně přípustné pro vaše finanční výsledky. Pomocí technologie zpracujeme inovativní řešení řízení rizik, specifická pro oblast námořního průmyslu. A náš specializovaný tým pro likvidaci škod pomáhá urychlit pojistné platby s cílem zachovat cashflow.

Náš globální přístup je dynamický a široký. Poskytuje odborné znalosti a inovační řešení v oblastech jako je lodě a jejich vybavení, námořní odpovědnost, ochrana, odškodnění a lodní náklad. Se sekcí společnosti Marsh zaměřenou na námořní průmysl můžete minimalizovat celkové náklady na rizika, zabezpečit finanční výsledky v prostředí podnikatelských výzev a zachovat si konkurenceschopnost na stále globálnějších trzích.