Skip to main content

Média

Mediální obsah čelí zvýšenému zkoumání od zúčastněných stran, což vede k rostoucím rizikům v oblasti odpovědnosti za škody a soudním žalobám. Díky kombinaci výkonné analýzy se strategickými poznatky o trhu můžeme mediálním organizacím pomoci identifikovat a efektivně zvládat tyto a další rizika.

Mediální sektor zahrnuje širokou škálu subjektů a organizací, od televizních stanic a zpravodajských organizací až po poskytovatele obsahu, streamovací společnosti, prodejce online zábavy a webové stránky. Povaha těchto podniků může být nevyhnutelně riziková, ať už jste zapojeni jako vlastník, distributor, producent, partner nebo tvůrce souvisejícího obsahu. Tato rizika mohou sahat od odpovědnosti za média přes kybernetickou bezpečnost až po ochranu reportérů, zaměstnanců a štábů, kteří pokrývají svým zpravodajstvím přírodní katastrofy, společenské nepokoje nebo politické události.   

Tým řízení mediálních rizik ve společnosti Marsh se skládá ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oboru a těžce vydobytými odbornými znalostmi, které pomáhají klientům vyhodnocovat, analyzovat a řídit rizika napříč různými mediálními oblastmi. Náš přístup nám pomáhá vyvinout spolupráci s vámi pomocí programu řízení rizik, který je přizpůsoben vašim potřebám, včetně vhodných řešení pojištění a komplexního plánování nepředvídaných událostí.

Obecné časté dotazy

Mediální organizace jsou obzvláště zranitelné vůči obviněním z hanobení a pomluvy, porušování práv duševního vlastnictví a porušování programových předpisů. Se zajištěním stálé dostupnosti právního poradce a obranou organizace (nebo sebe sama) proti těmto nárokům mohou být spojené značné náklady, často i do desítek milionů. 

Pro ochranu vašich zájmů je dobré zvážit investice do pojištění odpovědnosti pro média se širokou působností, které je speciálně přizpůsobeno rizikům a potřebám vaší organizace a přispěvatelů, jako jsou reklamní agentury, producenti, autoři a vydavatelé, vysílací společnosti, blogeři a influenceři na sociálních sítích.

Pojištění odpovědnosti odpovědnosti pro média je pojištění typu chyby a opomenutí (E&O), speciálně určené pro mediální organizace. Na rozdíl od pojištění E&O běžného v odvětvích, jako je bankovnictví a finance, pojištění odpovědnosti pro média konkrétně pojišťuje mediální organizace proti žalobám za hanobení, narušení soukromí, porušování autorských práv, plagiátorství, úmyslné delikty a další.

Toto krytí obvykle nakupují autoři a vydavatelé (včetně online blogerů a influencerů na sociálních sítích), vysílací společnosti, reklamní agentury a kdokoli další, kdo vytváří nebo distribuuje mediální obsah. Lze jej přizpůsobit tak, aby odborníkům v médiích pojistilo odpovědnost za širokou škálu mediálních platforem, což je zvláště užitečné vzhledem k mnoha způsobům, jakými jsou dnes informace šířeny – od novin, televizních zpravodajských pořadů přes podcasty až po služby Facebook, Instagram, TikTok a Twitter.

V závislosti na obchodní struktuře vaší mediální organizace existuje řada dalších druhů pojištění, která by mohla být užitečná. Patří sem pojištění majetku, všeobecné pojištění odpovědnosti, zastřešující a nadstandardní krytí odpovědnosti, technologické pojištění pro chyby a opomenutí (E&O), plány pokrývající riziko dojíždění a přepravy (pokud zaměstnanci cestují za příběhy nebo událostmi), krytí komerčních aut a náhrady pracovníkům (kde je to relevantní). Nadnárodní krytí může být také vyžadováno pro rizika související se zaměstnanci, kteří cestují za prací do zahraničí.

Vzhledem k tomu, že povaha tvorby mediálního obsahu může být poměrně proměnlivá a různorodá, je důležité spolupracovat s důvěryhodným poradcem, jako je společnost Marsh, aby bylo možné pochopit vaše rizika a vytvořit plán pro jejich správu.

Přístup ke zkušeným poradcům pro řízení rizik může mediálním firmám pomoci chránit se před nechtěnými situacemi, které se mohou ukázat jako finančně zničující nebo vysoce škodlivé pro jejich pověst. Manažeři rizik v mediálním sektoru by měli mít hluboké a aktuální znalosti odvětví a také zavedenou síť kontaktů, na které by se měli obrátit jménem svých vedoucích pracovníků, přispěvatelů nebo klientů.

Vzhledem k tomu, že se média vyvíjejí rychlým tempem, je výhodné mít k dispozici podněty od poradců, jako je společnost Marsh, kteří jsou obeznámeni s oborovými trendy a mohou pomoci identifikovat dříve nerozpoznaná rizika a také příležitosti k efektivnějšímu řízení rizik.