Skip to main content

Veřejný sektor

Pomáháme veřejným subjektům řešit komplexní rizika, nepřekračovat rozpočet a snižovat celkové náklady na rizika pomocí komplexních řešení pro řízení a přenesení rizik.

Pro veřejné subjekty, jako jsou státy, okresy a města, představuje řízení rizik důležitý aspekt správy. Vzhledem k rozpočtovým omezením však veřejné organizace často potřebují inovativní strategie, které jim pomohou snížit celkové náklady na rizika, ale současně umožní vylepšit veřejné služby. Teprve se zotavujeme po pandemii a řada místních správ se potýká s rozpočtovými deficity kvůli klesajícím příjmům z daní, rekordní nezaměstnanosti a rostoucím nákladům na zdravotní péči. Nutnost řídit rizika a současně omezit náklady nebyla nikdy tak velká.

Společnost Marsh může vašemu veřejnému subjektu díky čtyřem desetiletím zkušeností z veřejného sektoru pomoci zhodnotit aktuální strategii financování a dosáhnout nových úspor při řízení rizik díky rozhodnutím na základě dat. Ve spolupráci s vámi a za využití našich znalostí a špičkové analytické platformy připravíme specifický profil vaší organizace a určíme postup, který bude generovat hodnotu a omezí rizika.

Obecné časté dotazy

Veřejné subjekty od měst a států po veřejné služby a dopravní podniky jsou vystavené mnoha druhům rizik:

  • Kybernetické útoky: Útoky na veřejné systémy pomocí ransomwaru jsou v posledních letech stále běžnější. Tyto incidenty mohou vést k výpadku administrativních služeb, ale také narušit přístup obyvatel k důležitým veřejným službám. Veřejné subjekty by měly klást důraz na ochranu svých digitálních systémů a osobních údajů občanů.
  • Správa pověsti: Je zásadní, jak státní správa reaguje na běžné i kritické situace a jak o nich komunikuje s občany. Zvýšená viditelnost na všech digitálních kanálech vyžaduje důsledné zásady ohledně vztahů s veřejností a aktivní plánování v případě nehody.
  • Správa vozových parků: Nepozornost a řízení pod vlivem návykových látek či nedostatek zkušených řidičů zdaleka nejsou všechny faktory, které zvyšují riziko vzniku nehod, nároků a souvisejících výdajů. Veřejné subjekty by měly zavést a udržovat strategie správy vozového parku, které podporují bezpečnost, minimalizují zasažení a snižují náklady.

Veřejnoprávní organizace by také měly zvážit všechny oblasti rizika, připravit se na dopad stávajících a nových rizik a dopad minimalizovat. Komplexní přístup k těmto hrozbám pomáhá nejen dostat pod kontrolu náklady, ale také přispívá k bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti.

Vzhledem k nárůstu soudních sporů, stárnoucí infrastruktuře a důslednějšímu sledování ze strany veřejnosti vyžadují veřejné subjekty specifický přístup k pojištění, aby ochránily své pracovníky i majetek. Patří sem:

  • Manažerská a profesionální odpovědnost: Toto pojištění chrání veřejné subjekty a jejich zaměstnance před situacemi, které nejsou kryté v běžné komerční pojistce. Zahrnuty mohou být ztráty způsobené nesprávným jednáním vedoucím ke škodě při vykonávání povinností skupinou nebo z jejího pověření.
  • Odpovědnost za vozidla: Hasičské vozy, vozidla záchranné služby, policejní vozidla, autobusy, vozidla pouliční a silniční údržby a další vozidla nouzových služeb vyžadují krytí pro případ úrazu nebo škod na majetku. 
  • Kybernetická rizika: Následky kybernetického útoku, jako jsou úniky dat, vydírání a podvody, mohou být pro veřejný subjekt závažné. Tato forma krytí zpravidla zahrnuje výdaje spojené s následky a s problémy vzniklými v důsledku selhání sítě nebo zabezpečení informací.

Pro veřejné subjekty znamená vytvoření komplexního přístupu k řízení rizik zahrnutí všech aspektů souvisejících s jejich specifickými složkami nebo běžnými pracovními úkony.

Analytické služby, řízení rizik a místní týmy společnosti Marsh vám pomohou vytvořit strategie financování a řízení rizik vhodné pro daný účel, abyste mohli nadále poskytovat služby veřejnosti a současně zmírnit možná rizika.