Skip to main content

Reality

Majitelé, provozovatelé a správci nemovitostí a developeři si musí v dnešním dynamickém světě realit udržet konkurenceschopnost. Řešení společnosti Marsh v oblasti řízení rizik představují ideální podpůrný systém pro společnosti s odvážnou vizí.

Způsob, jakým lidé žijí, pracují, baví se ve volném čase a komunikují, se vlivem pandemie onemocnění COVID-19 dramaticky změnil a je možné, že se bude měnit i do budoucna. Budou-li chtít uspět, budou se muset majitelé, provozovatelé a správci nemovitostí a developeři přizpůsobit dlouhodobým dopadům těchto změn, včetně probíhající změny klimatu a technologických rizik, a zaměřit se na ně.

Ať už se vaše společnost potýká s novými povinnostmi v oblasti ochrany životního prostředí, bojuje s vyššími nároky poskytovatelů úvěrů nebo posuzuje alternativní možnosti rizikového financování, jistě by se vám mohla hodit doporučení poradců, kteří se specializují na řízení rizik a do detailu rozumí vašemu oboru.

Společnosti podnikající v oblasti nemovitostí by měly najít způsoby, jak si zajistit větší odolnost vůči budoucím rizikům. Odborníci ze společnosti Marsh uplatňují své odborné znalosti a pomohou vám najít ty nejvhodnější přístupy pro vaše konkrétní problémy, ať už jim čelíte kdekoli.

Obecné časté dotazy

Některá rizika, kterým čelí subjekty působící v sektoru nemovitostí, jsou do určité míry přítomna po celém světě: Patří mezi ně kolísání hodnoty v souvislosti s nepředvídatelnými makroekonomickými podmínkami, živelními pohromami, katastrofami způsobenými lidským faktorem a náhlými nebo postupnými škodami na majetku.

Jiná rizika, jako jsou například sociopolitické nepokoje, terorismus nebo ekonomická nestabilita, jsou na některých trzích obvyklejší než na jiných, a to včetně zemí v Asii, Tichomoří, na Blízkém východě a v jihoamerických regionech.

Některé oblasti rizik se vážou na vertikály nemovitostí namísto regionů. Například platí, že riziko vstupu na trh pronájmů nebytových kancelářských prostor se vzhledem k neutuchajícím trendům směřujícím k práci z domova liší od rizika pronájmu externích logistických prostor, po kterých je aktuální poptávka poměrně vysoká. Investoři by měli být při zvažování rizik obezřetní.

U nemovitostí, které vlastníte nebo chcete koupit, se vám bude hodit ochrana překračující základní standardy (např. ochrana pro případ požáru, krupobití, tornáda, škody způsobené větrem, vandalismus nebo krádeže nepeněžního majetku společnosti) a počítá i s mimořádnými okolnostmi:

  • extrémní povětrnostní podmínky (např. povodeň, zemětřesení, hurikán a sesuv půdy / bahnotok)
  • krádež hotovosti
  • ztráta příjmu z pronájmu
  • terorismus
  • finanční trestná činnost
  • politické riziko

A stejně tak nemusí být pojištění obecné odpovědnosti, ač třeba nabízející poměrně rozsáhlé krytí, dostačující k tomu, aby zcela pokrylo váš majetek. Mezi dodatečné pojištění odpovědnosti, které byste měli zvážit, patří:

  • pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků,
  • pojištění odpovědnosti za chyby a opomenutí,
  • pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí,
  • pojištění odpovědnosti za úraz (váš i zaměstnanců)

Odpověď na tuto otázku do značné míry závisí na tom, jak dlouho si ponecháte nemovitosti, které vy a vaše developerská společnost navrhujete a stavíte.

Pokud máte v úmyslu prodat budovy s nebytovými prostory co nejdříve, za některá majetková a úrazová pojištění pravděpodobně ponese odpovědnost kupující ještě dříve, než byste za ně mohli být odpovědní vy. Na druhou stranu platí, že na rozdíl od kupujících budete potřebovat komplexní pojištění stavebních rizik, abyste byli připraveni na případné nehody v průběhu stavby.

A pokud stavíte nemovitosti k vlastnímu podnikání, je ve vašem zájmu chránit je pojištěním pokrývajícím všechna rizika, kterým budou vaše nemovitosti čelit.

Riziko je na realitním trhu zcela nevyhnutelné. Ačkoli developeři či investoři do bytových či nebytových prostor jsou si obvykle rizika vědomi, je snadné ztratit přehled o konkrétních rizicích a opomenout klíčový záložní plán nebo řešení, pokud taková situace skutečně nastane.

Spolupráce s odborníky ze společnosti Marsh vám pomůže připravit se efektivněji na očekávaná i mimořádná rizika. Náš tým specializující se na nemovitosti čerpá z rozsáhlých zkušeností a skutečně globální perspektivy. Jsme připraveni vám pomoci najít efektivnější a na míru připravené řešení pro řízení rizik.