Skip to main content

Maloobchod a velkoobchod

Maloobchodní a velkoobchodní prodejci čelí proměnlivému prostředí rizik, které neustále zrychluje díky zavádění nových technologií a vyšším nárokům zákazníků. Společnosti, které nově zjišťují, že potřebují inovativní řešení v oblasti rizikového poradenství a přenosu rizik, se mohou spolehnout na odborníky společnosti Marsh se zkušenostmi z celého světa.

Prodejní sektor se potýkal s obrovskými změnami již před nástupem pandemie onemocnění COVID-19, kdy začalo docházet k přesunu směrem k nákupu přes internet a rychlému doručení. Během pandemie se tempo změny zvýšilo, když vládní opatření omezila možnost nakupování v kamenných prodejnách a zákazníci preferovali bezpečné bezkontaktní doručení s možností vrácení zboží.

Ačkoli digitalizované nakupování jistě není žádnou novinkou, nárůst poptávky během pandemie přinesl maloobchodníkům a velkoobchodníkům nepředvídatelné problémy. Provoz firem se snaží ustát obrovský tlak, který přichází s tím, jak se maloobchodníci a velkoobchodníci snaží přizpůsobit neustále složitějšímu souboru rizik, od kybernetické bezpečnosti až po narušení dodavatelského řetězce, a řídit je.

Zkušení specialisté na maloobchod a velkoobchod ve společnosti Marsh mohou pomoci vaší společnosti předvídat nově se objevující potřeby v oblasti řízení rizik a zavést strategie vedoucí k zajištění stability a ziskovosti v době nejistoty.

Obecné časté dotazy

Maloobchodní prodejci čelí stále větším a složitějším rizikům. Společnost se znovu otevřela nákupům v kamenných obchodech, poptávka po online prodeji však i nadále zůstává významná.

Jelikož onemocnění COVID-19 se v celosvětovém měřítku stále objevuje, firmy se potýkají s riziky souvisejícím s návratem k nakupování v kamenných obchodech, včetně bezpečnosti zákazníků i personálu, a zároveň musí řešit ziskovost vzhledem ke stále většímu využívání online nakupování.

Některá z rizik souvisejících s nákupy přes internet, jako je například kybernetická bezpečnost, existovala již před pandemií. Avšak jiná, jako je narušení dodavatelského řetězce, se stala daleko významnějším problémem v důsledku komplikací týkajících se dopravy a logistiky, včetně zpoždění zboží na mezinárodních hranicích.

Maloobchodní prodejci by měli mít minimálně pojistné krytí obecné odpovědnosti, aby se tak chránili před nároky z újmy způsobené zákazníkům. Dále by měli zvážit pojistku pro podnikatele, která kryje výlohy, komerční budovy a osobní majetek, který se na těchto místech může nacházet. Každý maloobchodní prodejce s dalšími zaměstnanci kromě majitele je obecně také povinen mít určitou formu úrazového pojištění zaměstnanců, ačkoli tato povinnost se může mezi jednotlivými zeměmi lišit. A konečně také platí, že pokud se vaše firma podílí na dopravě či doručování zboží, je důležité mít pojištění komerčních vozidel, které chrání před nároky z případných nehod.

Vždy, když obchod probíhá ve velkém měřítku, existuje příležitost vysokého zisku, avšak i obrovských ztrát. Velkoobchodní prodejci čelí v rámci své každodenní činnosti jedinečnému souboru rizik. Především je to ztráta zboží, ať už v důsledků krádeže nebo katastrofy. Dále je to nemožnost zajistit dodávky, což může v konečném důsledku narušit podnikání. Velkoobchodníci se mohou také ocitnout uprostřed nároků z odpovědnosti za výrobek, protože jsou součástí výroby či distribuce. A konečně také platí, že může být vůči velkoobchodníkům vedena řada dalších žalob z různých důvodů od nedodání zboží až po sankce uložené regulačními orgány.

Především je pro velkoobchodníky důležité zvážit možnost pojištění obecné odpovědnosti, stejně jako u maloobchodu. Toto pojištění chrání společnosti před nároky z úrazů nebo jiné újmy způsobené zákazníkům, včetně široké veřejnosti. Mezi další pojištění, které by bylo dobré zvážit, patří náhrady pracovníkům, pokud je to nezbytné v konkrétním regionu, a dále krytí dopravy, jako je například pojištění komerčních vozidel, pokud je to relevantní. Pokud je velkoobchodník odpovědný za mezinárodní dopravu, obvykle je vhodné mít rozšířené krytí pro případ ztráty a odpovědnosti za zboží při přepravě, včetně ochrany před poškozením plavidla nebo jiného dopravního prostředku způsobeným samotným zbožím.