Skip to main content

Sport

Sportovci, týmy, ligy a další sportovní organizace se spoléhají na přístup společnosti Marsh k poradenství ohledně komplexních řešení pojištění a řízení rizik, která vycházejí z podkladových dat.

Ve sportu a velkých sportovních akcích se skrývá obrovská hodnota, a to na několika úrovních. Spojují totiž lidi způsobem, který se neobjevuje během žádného jiného společného zážitku. Ruku v ruce s takovým významem jdou i pozoruhodně vysoké potenciální výnosy a tržní hodnota, jak dokazují miliardy dolarů, které jsou každoročně generovány největšími profesionálními ligami.

Velká část těchto výnosů byla v roce 2020 ohrožena, když pandemie onemocnění COVID-19 zastavila ligy a vyprázdnila stadiony a arény. Když se sportovní akce konečně vrátily, stadiony zůstávaly relativně tiché a hráči se utkávali před figurínami z lepenky a povzbuzovaly je jen nahrávky fanoušků. Téměř prázdné tribuny nejen odsály energii dodávanou fanděním, ale také příjmy z prodejů vstupenek.

Součástí sportu během globální pandemie je také mimořádné zdravotní testování, pravidla pro dodržování rozestupů, protokoly trasování kontaktů a další opatření. Kromě vyšších nákladů to občas také vedlo k tomu, že sportovci zápasy nemohli odehrát, a několik akcí muselo být zrušeno nebo odloženo. Celosvětové ztráty napříč sportovními organizacemi v roce 2020 jsou většinou odhadovány na 50 až 65 miliard amerických dolarů.

Ačkoli tyto extrémně vysoké ztráty vychází z nejhoršího možného scénáře, pandemie jasně ukázala, jak vysoké je riziko, které se každodenně ve všech ohledech vztahuje na sportovní odvětví.

Odborní poradci společnosti Marsh specializující se na rizika ve sportu poskytují poradenství takovým způsobem, aby vám pomohli řídit rizika, kterým čelíte právě vy, porozumět vašemu proměňujícímu se rizikovému prostředí a nalézt správnou kombinaci strategií pro zmírňování a přenos rizik. Poskytujeme odborné poradenství a řešení, která vám pomohou vhodně reagovat na vaše finanční a provozní rizika a pomohou vám zajistit nákladově efektivní a bezpečnou ochranu proti stále složitějšímu, více konkurenčnímu a neustále se vyvíjejícímu prostředí rizik ve vašem oboru.

Obecné časté dotazy

Největším nebezpečím pro sport je odliv fanoušků – fluktuace jedním či druhým směrem mohou mít neblahý vliv na celé odvětví. Je mimořádně obtížné to předvídat s jakoukoli jistotou, a proto není vždy snadné toto riziko zmírnit.

Dále platí, že záložní plánování je poněkud lépe proveditelné u mnoha dalších rizik, kterým sportovní sektor čelí, zejména pokud jde o:

 • zranění ohrožující kariéru,
 • riziko úrazu,
 • škody na majetku nebo jeho zničení (tj. stadiony a tréninková zařízení),
 • odpovědnost v průběhu akcí (např. zranění fanoušků nebo personálu),
 • rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • podvody a zpronevěra,
 • trestné činy spáchané proti osobám (tj. únos, výkupné, vydírání).

Obecně řečeno, všechny sportovní ligy (profesionální i amatérské, děti i dospělí) by měly zvážit tato pojištění:

 • pojištění obecné odpovědnosti,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků,
 • pojištění vybavení,
 • pojištění proti trestné činnosti,
 • pojištění majetku a úrazů.

Mimo tato základní pojištění se pojistné krytí vhodné pro jednotlivce či organizace liší. Profesionální sportovci by mohli mít například zájem o speciální pojištění osobního majetku vysoké hodnoty nebo pojištění pro případ vyhrožování únosem.

Mezi další zvláštní typy pojištění, které stojí za úvahu, patří:

 • odpovědnost za akci (včetně storna a zrušení),
 • pojištění výhry,
 • cestovní pojištění,
 • vozový park,
 • náhrady pracovníkům,
 • pojištění úrazu vedoucího k ukončení kariéry.

Rozsah a závažnost rizik, kterým čelí sportovní organizace a profesionálové všeho druhu, znamenají, že je zcela zásadní správně posoudit konkrétní rizika, která mohou nastat, a připravit odpovídající plán.

Společnost Marsh nabízí rozsáhlé zkušenosti s řízením rizik pro sportovce, týmy, ligy a jiné organizace ve sportu. Používáme špičkovou analytiku a inovativní přístup k tomu, abychom vám pomohli určit vaše klíčové priority v oblasti rizik a navrhli řešení, která se zaměřují na očekávané problémy, naprosto nepravděpodobné katastrofy a vše mezi tím.