Skip to main content

Doprava

Tradiční i nové výzvy, kterým čelí podniky v oblasti dopravy a logistiky, řeší náš tým ve společnosti Marsh s využitím dostupných dat, analytických nástrojů a poznatků z trhu, a pomáhá tak zmírňovat rizika a realizovat efektivní strategie pro přenos rizik.

Zrychlující globalizace a digitalizace přetvořily odvětví dopravy a logistiky.

Technologické inovace přinesly nové příležitosti k růstu, ale současně narušily stávající konkurenční prostředí. Společnosti se nyní musí přizpůsobit novým podmínkám, neboť hrozí zvýšené riziko počítačových útoků, soudních sporů či změn regulatorních předpisů, nastupují nové produkty a služby a panuje zostřená konkurence ze strany start-upů a nových hráčů.

Současně rostou náklady na pracovníky, paliva a další položky, přičemž ceny pojištění stále více kolísají. Zvyšuje se tak tlak na dopravní společnosti, aby snižovaly své náklady a zároveň dokázaly řídit dynamická rizika.

Globální tým společnosti Marsh se skládá z více než 500 specialistů na dopravu s kvalifikací v kapitálové oblasti a problematice rizik, kteří dokážou pomoci vašemu podniku lépe zmapovat, upřednostnit a řídit rizika. Při konzultacích využíváme dostupná data a analytické nástroje, abychom vám pomohli efektivně řídit celkové náklady rizika, držet krok se standardy odvětví a udržet si konkurenceschopnost.

Obecné časté dotazy

Pojištění dopravy nabízí ochranu majetku pojištěného subjektu při přepravě mezi dvěma místy. Firmy by při tvorbě plánu řízení rizik měly zvážit zejména následující typy pojištění:

  • Pojištění kybernetických rizik: Poskytuje krytí v případě ztrát následkem počítačového útoku a jeho plnění a podmínky závisí na konkrétní pojistce.
  • Pojištění obecné odpovědnosti: Chrání v případě nároků z poškození majetku nebo úrazu třetí osoby.
  • Pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců: Pokud vaši zaměstnanci při práci onemocní nebo utrpí úraz, toto pojištění pomůže s případnými finančními následky. Podle druhu prováděné práce je ve většině států USA toto pojištění často povinné. V jiných zemích může být dostupné nebo povinné podobné pojištění. 
  • Pojištění majetku: Toto pojištění kryje náklady na obnovu v případě ztrát nebo poškození fyzického majetku, včetně vozidel, kanceláří nebo zásob následkem požáru, bouře nebo jiných činitelů.

Pro co nejefektivnější přístup k řízení rizik dopravy musí mít vaše společnost sjednané jak obecné pojištění jako v příkladech výše, tak konkrétní pojistky pro příslušný typ přepravovaného nákladu, případně osob.

Firmy, které provozují vozový park, by měly mít sjednané následující typy pojištění:

  • Úrazové pojištění: Nabízí krytí v případě úrazu nebo úmrtí v souvislosti s nehodou, za kterou je váš podnik shledán odpovědným. Může zahrnovat také krytí potenciálních právních nákladů. 
  • Hmotná škoda: Pokud některé z vašich vozidel nebo řidičů poškodí majetek jiné osoby, pak tato pojistka obvykle kryje náklady na opravu.
  • Jednotný sdružený limit (CSL): Tato pojistka zajišťuje krytí v případě, že při jedné události dojde k úrazu i škodě na majetku.
  • Pojištění kybernetických rizik: Tato pojistka zajišťuje krytí v případě počítačového útoku.

Požadavky na pojištění vozového parku se týkají především odpovědnosti za škodu. Podle druhu činnosti podniku však můžete také sjednat pojištění fyzického poškození, nepojištěných motoristů a kolizní odpovědnost.