Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví postupy internetových stránek, které na tyto zásady ochrany osobních údajů odkazují (dále jen „stránky“), týkající se zpracování údajů. Správcem údajů těchto internetových stránek je Marsh s.r.o.  se sídlem na adrese:

Vinohradská 2828/151
Žižkov
130 00 Praha 3
Česká Republika

ABYSTE MOHLI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY A SLUŽBY, KTERÉ JSOU NA NICH POSKYTOVÁNY, MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18 LET A BÝT OPRÁVNĚNI UZAVÍRAT PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ SMLOUVY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme vypracovali proto, abychom vás informovali o našich postupech. Osobní údaje shromažďované naším jménem na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů a dalších informací uchovávaných na těchto stránkách nebo informací, které odešlete na těchto stránkách či jejich prostřednictvím, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, které jsou podrobně stanovené níže.

Zásady ochrany osobních údajů se řídí Podmínkami použití těchto internetových stránek (dále jen „podmínky“).

Za určitých specifických okolností předáváme vaše osobní údaje mimo území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Podrobnější informace naleznete v oddílu o předávání informací do zahraničí níže.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie obsahují informace, které si vyměňuje váš internetový prohlížeč s internetovými stránkami. Více informací o tom, jak soubory cookie používáme, jaké typy souborů cookie používáme a jak soubory cookie zakázat, naleznete v informacích o procházení internetových stránek a v oddílu o souborech cookie níže.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, a pokud je chcete uplatnit, kontaktujte nás na adrese contact@marsh.com. V souladu s místními právními předpisy platnými ve vaší jurisdikci může být jakákoli taková žádost o přístup zpoplatněna, aby byly pokryty naše náklady spojené s poskytnutím informací o vašich osobních údajích, které uchováváme. Máte rovněž právo nesouhlasit se zpracováním údajů, které by vás mohlo poškodit nebo ohrozit, a máte také právo na opravu, zablokování, vymazání či zničení nepřesných údajů.

Pokud nám poskytnete souhlas, můžeme vaše osobní údaje používat k marketingovým účelům. Více informací o marketingu a o tom, jak si můžete upravit své preference, najdete v oddíle o marketingu níže.

SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace, které společnost Marsh na těchto stránkách shromažďuje, se dělí do dvou kategorií: 1) informace dobrovolně poskytované návštěvníky našich stránek a 2) informace o sledování shromažďované při sledování pohybu návštěvníků po našich stránkách.

 1. Informace, které poskytujete dobrovolně: Při používání těchto stránek se můžete rozhodnout poskytnout nám informace, které nám pomohou uspokojit vaše potřeby. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisejí na tom, jak se rozhodnete tyto stránky využívat.

  Když požádáte o brožuru: Pokud nás požádáte o brožuru nebo podrobnější informace, požádáme vás, abyste uvedli své jméno, e-mailovou adresu, název své organizace a zemi, v níž sídlíte, abychom vám požadované materiály mohli zaslat a abychom vás mohli identifikovat, pokud již jste klientem společnosti Marsh.

  Když se u nás zaregistrujete anebo požádáte o kalkulaci pojištění: Pokud se na stránkách zaregistrujete nebo požádáte o kalkulaci pojištění, můžeme vás požádat, abyste uvedli své jméno, e-mailovou adresu, zemi, telefonní číslo a důvod komunikace i informace o vaší pozici a organizaci a případně další informace potřebné k tomu, abychom vám mohli vyhotovit kalkulaci. Volitelné a povinné informace budou na formuláři pro poskytnutí údajů rozlišené hvězdičkou. Jakékoli osobní údaje, které nám zašlete, budou použity pouze k účelu uvedenému na stránkách nebo v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

  Pokud se po obdržení kalkulace rozhodnete pokračovat, požádáme vás o osobní údaje nezbytné pro dokončení příslušné kalkulace a přechod k transakci v závislosti na produktu, jako je vaše jméno, adresa, PSČ, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa nebo platební údaje. Vaše osobní údaje budeme používat ke správě vašeho pojištění, vyřizování pojistných nároků atd. a celkově k řízení vašeho vztahu s námi. Informace o kategoriích příjemců osobních údajů naleznete v oddílu Sdělování vašich údajů.

  Když zasíláte komentáře: A konečně, když budete chtít komentovat nějaký obsah na našich stránkách, požádáme vás o vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás mohli informovat o tom, když daný obsah okomentuje někdo další, pokud budete chtít, a také ke spravování komentářů, abychom zajistili, že jsou v souladu s našimi zásadami používání stránek. Vezměte na vědomí, že informace, které poskytnete, budou veřejně dostupné zaměstnancům společnosti Marsh a dalším uživatelům stránek.
 2. Informace o sledování / procházení internetových stránek: Při tom, když procházíte stránky, můžeme též shromažďovat informace pomocí běžně používaných nástrojů pro shromažďování informací, jako jsou soubory cookie nebo webové signály (společně dále jen „informace o procházení internetových stránek“). Informace o procházení internetových stránek zahrnují standardní informace z webového prohlížeče (jako je typ prohlížeče a jazyk prohlížeče), IP (internetový protokol) adresu a činnosti, které na stránkách provádíte (např. navštívené stránky a odkazy, na které jste klikli). Uvedené informace o procházení internetových stránek jsou podrobněji popsány níže.

Marketing

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vám poskytovali informace o dalších službách a produktech, které nabízí společnost Marsh v oblasti pojištění a finančních služeb, řízení rizik a poradenských služeb nebo o našich přidružených společnostech, které by vás podle našeho mínění mohly zajímat. Můžeme vás kontaktovat poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak.

To, jaké marketingové informace obdržíte, můžete spravovat prostřednictvím portálu Marsh. Zde si můžete zvolit, jaké marketingové informace budete dostávat a v jakém formátu (tj. e-mail, SMS, nebo informační kanál RSS).

Vyjádření nesouhlasu

Pokud jste dříve uvedli, že chcete od společnosti Marsh dostávat marketingová sdělení, a už je dále dostávat nechcete, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů na konci těchto zásad o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím některého z našich zástupců. Můžete také kliknout na tlačítko „odhlásit odběr“ na konci sdělení nebo se přihlásit na stránky a zrušit zaškrtnutí u všech upozornění, jejichž odběr jste předtím zvolili; od následujícího dne pak nebudete dostávat již žádná upozornění. Pokud jsou upozornění nezbytná k poskytování služeb, o které jste požádali, a neobsahují žádné marketingové informace, nebudete moci jejich odběr odhlásit.

INFORMACE O PROCHÁZENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných společností i my můžeme používat soubory cookie na těchto stránkách. Soubory cookie obsahují informace, které si vyměňuje váš internetový prohlížeč s internetovými stránkami. Používání souborů cookie umožňuje uživateli rychlejší a snazší práci na internetu. Jediné osobní údaje, které může soubor cookie obsahovat, jsou údaje, které poskytnete sami. Soubor cookie nemůže číst data z pevného disku vašeho počítače.

Existuje několik různých druhů souborů cookie plnících různé funkce:

 1. Soubory cookie relace: Jsou uloženy na vašem počítači pouze během internetové relace. Při zavření prohlížeče se automaticky smažou. Obvykle obsahují ID anonymní relace, které vám umožňuje procházet internetové stránky, aniž byste se museli přihlašovat na každou stránku. Neshromažďují žádné informace z vašeho počítače.
 2. Trvalé soubory cookie: Trvalý soubor cookie je uložen ve vašem počítači a zůstává tam, i když zavřete internetový prohlížeč. Tento soubor přečtou internetové stránky, které jej vytvořily, když je znovu navštívíte.
 3. Soubory cookie první strany: Funkcí tohoto typu souboru cookie je uchovat vaše preference pro určité internetové stránky. Jsou uloženy a zasílány mezi serverem a pevným diskem vašeho počítače. Používají se výhradně k personalizaci podle vašeho nastavení.

Na našich stránkách nikdy nepoužíváme soubory cookie třetích stran ani nestandardní soubory cookie, i když používáme webové signály poskytované třetími stranami (viz oddíl „Webové signály“).

Informace o všech uvedených kategoriích souborů cookie a další obecné informace o souborech cookie naleznete na adrese aboutcookies.org.

Soubory cookie používáme k těmto účelům:

 1. Pouze v nezbytných situacích: Uvedené soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po těchto internetových stránkách a využívat jejich funkce, jako je přístup do zabezpečených sekcí stránek. Bez těchto souborů cookie nelze služby, které požadujete, jako je obdržení kalkulace nebo přihlášení se ke svému účtu, poskytovat. Uvedené soubory cookie o vás neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít pro marketingové účely nebo k zapamatování, kde jste na internetu byli.
 2. Výkonnost: Uvedené soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají internetové stránky, například jaké stránky navštěvují nejčastěji, a zda dostávají chybová hlášení z internetových stránek. Rovněž nám umožňují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků stránek; díky tomu všemu vidíme, jak návštěvníci stránky používají, a tak můžeme vylepšovat jejich fungování. Uvedené soubory cookie neshromažďují informace, které by mohly návštěvníka identifikovat, jelikož všechny informace, které shromažďují, jsou anonymní a používáme je výhradně k vylepšování fungování stránek.
 3. Funkčnost: Uvedené soubory cookie umožňují našim internetovým stránkám zapamatovat si vaše volby (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytovat rozšířené funkce. Stránky si například mohou zapamatovat vaše přihlašovací údaje, abyste se nemuseli ke svému účtu opakovaně přihlašovat, když k přístupu na naše stránky používáte určité zařízení. Tyto soubory cookie mohou být též používány k zapamatování vašich změn velikosti textu, fontu a dalších částí internetových stránek, které lze upravovat. Mohou být používány také k poskytování služeb, které požadujete, jako je přehrání videa nebo okomentování článku. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou zpravidla anonymizované. Neshromažďují o vás žádné informace, které by bylo možné použít pro reklamní účely nebo k zapamatování, kde jste na internetu byli.

Více informací o tom, jak soubory cookie v prohlížeči zapnout a vypnout, naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče nebo na adrese aboutcookies.org.

Používáme službu Google Analytics jako pomůcku pro sestavování statistik internetových stránek. Podrobnější informace o souborech cookie nastavených službou Google Analytics najdete na internetové stránce Google Code.

Webové signály

Tyto stránky mohou též používat webové signály (včetně webových signálů dodávaných či poskytovaných třetími stranami), a to samostatně nebo ve spojení se soubory cookie, ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé stránky používají, a o reakci na e-maily od společnosti Marsh. Webové signály jsou průhledné elektronické obrázky, které mohou rozeznat určité typy informací na vašem počítači, jako jsou soubory cookies, když jste navštívili určitou stránku navázanou na webový signál, a popis stránky navázané na webový signál. Webové signály používáme k provozování a vylepšování internetových stránek a e-mailové komunikace. Informace z webových signálů můžeme používat společně s ostatními daty, která máme o našich klientech, k poskytování informací o společnosti Marsh a našich službách. Tento přezkum provádíme anonymně.

IP adresy

Když navštívíte naše stránky, Marsh shromažďuje informace o vašich IP (internetový protokol) adresách za účelem sledování a shromažďování neosobních informací. Marsh IP adresy používá například k monitorování regionů, z nichž uživatelé na stránky přicházejí. IP adresy budou uchovávány tak, aby vás nebylo možné na základě IP adresy identifikovat. Pokud nechcete, abychom uchovávali vaši IP adresu, zvolte jeden ze způsobů uvedených v oddílu Vyjádření nesouhlasu výše.

SDĚLOVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje si bez vašeho souhlasu nebudeme vyměňovat s jinými subjekty než se společnostmi skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., (dále jen „MMC“) ani je neprodáme jinému subjektu vyjma případů, kdy k tomu dáte pokyn (včetně za účelem poskytnutí služeb, které jste si u nás objednali), nebo případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které jsou již veřejně dostupné. Tyto zásady osobních údajů se vztahují i na osobní údaje, které jsme obdrželi nezávisle od třetí strany, i s vědomím, že osoby, jichž se osobní údaje týkají, byly informovány o důvodu či důvodech pro získání osobních údajů a skutečnosti, že mohou být sděleny třetím stranám, jako je MMC.

Vaše osobní údaje můžeme používat nebo distribuovat v rozsahu požadovaném ze zákona a tak, jak je popsáno níže:

 1. Poskytování služeb: V rámci běžného poskytování služeb pro naše klienty mohou být osobní údaje sdíleny ve skupině MMC pro výzkumné a statistické účely, správu systémů a prevenci nebo zaznamenání trestné činnosti. Když nám poskytnete informace obsahující osobní údaje třetí strany (jména, adresy nebo jiné informace týkající se skutečných osob), budeme tyto osobní údaje uchovávat a používat k poskytování všeobecných pojišťovacích a dalších služeb pro vás na základě skutečnosti, že osoby, jichž se osobní údaje týkají, byly informovány o důvodech pro získání osobních údajů a o skutečnosti, že mohou být sděleny třetím stranám, jako je MMC.
 2. Obdržení kalkulace a pokračování k uzavření pojištění: Abychom vám mohli připravit vámi požadovanou kalkulaci pojištění, a v případě, kdy se rozhodnete k uzavření takového pojištění, musíme sdílet osobní údaje, které jste nám poskytli, s příslušnými poskytovateli pojištění, agenty a poskytovateli služeb, konzultanty a společnostmi zabývajícími se výzkumem trhu a zajišťováním kvality. V případech, kdy tyto třetí strany budou používat a zpracovávat vaše osobní údaje, budeme vyžadovat, aby je používaly pouze způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud uvedené třetí strany chtějí používat vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu, jsou ze zákona povinny vás o tom informovat a v příslušných případech získat váš souhlas. Chcete-li získat více informací o těchto třetích stranách, kontaktujte nás na adrese contact@marsh.com.
 3. Agenti a poskytovatelé služeb: V příslušných případech využíváme služeb jiných společností a jednotlivců, s nimiž máme uzavřené smlouvy, aby plnili funkce nebo poskytovali služby naším jménem, jako je hosting těchto internetových stránek, zasílání e-mailů a vyřizování telefonických hovorů naším jménem. Mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jako jsou adresy, které potřebují k plnění svých funkcí, nesmějí je však používat k jiným účelům než k poskytování služeb pro společnost Marsh.
 4. Převody podniků: Jelikož nadále rozšiřujeme své podnikání, můžeme prodávat či kupovat aktiva. Při takových transakcích bývají informace o uživatelích, včetně osobních údajů, zpravidla součástí převáděných obchodních aktiv. Rovněž v případě, kdy by došlo k akvizici samotné společnosti Marsh nebo významné části aktiv společnosti Marsh, vaše osobní údaje by mohly být jedním z převáděných aktiv. Za těchto okolností tudíž můžeme sdělit anebo převést vaše osobní údaje třetí straně, která je kupujícím.
 5. Právní záležitosti: Marsh může uchovávat a je oprávněna bez vašeho předchozího svolení sdělit jakékoli osobní údaje o vás nebo vašem používání těchto stránek, pokud se v dobré víře domnívá, že je to nezbytné k: a) ochraně a bránění práv, majetku a bezpečnosti MMC, zaměstnanců, ostatních uživatelů těchto stránek nebo veřejnosti; b) prosazování podmínek vztahujících se na používání těchto stránek nebo c) reakci na stížnosti, že nějaký obsah porušuje práva třetích stran. Osobní údaje můžeme též sdělit v rozsahu, který považujeme za nutný, abychom splnili platný právní předpis, nařízení, soudní proces či vládní nařízení.
 6. Zaměstnanci společnosti Marsh: Vaše osobní údaje předáme našim zaměstnancům a dalším zaměstnancům v rámci MMC, kteří je budou zpracovávat našim jménem, a to v rámci plnění těchto funkcí: marketingové oddělení bude provádět veškeré marketingové činnosti. Pokud se jedná o právní záležitost, bude ji vyřizovat právní oddělení. Záležitosti týkající se náboru nebo současného pracovního poměru vyřizuje oddělení lidských zdrojů. Jestliže se zpracování týká moderování těchto internetových stránek, bude záležitost předána oddělení IT a poté příslušným obchodním jednotkám. Podnik bude dále zpracovávat osobní údaje za účelem hodnocení zaměstnanců nebo při zvažování jejich povýšení, zvýšení platu či převedení na jinou pozici. Oddělení IT může zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a klientů v rámci správy systémů nebo aplikací, pokud je přístup k takovým osobním údajům nevyhnutelný.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být k výše uvedeným účelům a v rámci správy systémů předány do jiné země, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), které nedisponují pevně zavedeným režimem ochrany údajů jako země EHP. Marsh má pobočky ve více než 100 zemích po celém světě, viz seznam společností skupiny, kterým můžeme vaše osobní údaje předat. Vaše údaje či osobní údaje, které jsme shromáždili, mohou být předány těmto pobočkám, ale pouze v případě, kdy budete požadovat poskytnutí služeb v jiné zemi.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek se zpracovávají a uchovávají ve Spojených státech. Poskytovatel webového hostingu společnosti Marsh splňuje rámcová ustanovení pro bezpečný přístav EU stanovená Ministerstvem obchodu Spojených států, která se týkají shromažďování, používání a uchovávání údajů z Evropské unie. Pokud příjemce neosvědčil, že přijímá zásady bezpečného přístavu, zajistíme, aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny pomocí jiných opatření.

Jestliže na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím odešlete společnosti Marsh osobní údaje týkající se jiné osoby a takové osobní údaje jsou chráněné jiným státem či zemí, odpovídáte za zajištění souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o vaše právo na používání takových osobních údajů, jejich předání společnosti Marsh, uchovávání těchto osobních údajů společností Marsh v elektronické podobě na stránkách a jejich používání při poskytování zprostředkovatelských a jiných služeb pro vaši organizaci v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

AKTUALIZOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné, úplné a aktuální. Jestliže se jakýkoli údaj změní, můžete nám to sdělit tak, že upravíte své osobní údaje ve svém účtu. Můžete nám to sdělit také e-mailem na adresu contact@marsh.com.

Zásady přijatelného používání

Pokud komentujete obsah společnosti Marsh nebo se účastníte diskusního či chatového fóra společnosti Marsh, žádáme, abyste se řídili těmito normami:

 • V komentářích uvádějte přesné a pravdivé informace.
 • Dodržujte platné právní předpisy vaší země. Nepoužívejte tyto stránky ke zveřejňování hanlivého, nemravného, urážlivého, nenávistného nebo pobuřujícího obsahu.
 • Neporušujte práva duševního vlastnictví (například autorské právo, ochranné známky nebo práva databází) druhých.

Názor každého účastníka je jeho vlastním názorem a neměl by být jakkoli spojován s názorem společnosti Marsh.

Vaše komentáře předáme zaměstnancům MMC, kteří monitorují komentáře na našich stránkách. Více informací o tom, jak zaměstnanci MMC zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v oddílu „Sdělování nebo používání vašich údajů“, v odstavci „Zaměstnanci společnosti Marsh“.

Externí odkazy

Marsh uvádí odkazy na jiné internetové stránky, nad jejichž zásadami ochrany osobních údajů nemáme žádnou kontrolu. Jakmile opustíte naše servery (to zjistíte podle URL v adresním řádku internetového prohlížeče), řídí se používání osobních údajů, které poskytnete, zásadami ochrany osobních údajů provozovatele internetových stránek, které navštívíte. Takové zásady se mohou od našich zásad lišit. Pokud na takových internetových stránkách nenajdete zásady ochrany osobních údajů prostřednictvím odkazu na jejich úvodní stránku, měli byste se obrátit přímo na dané internetové stránky a požádat o více informací.

Zabezpečení

Přijali jsme technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a uchováváme, a prevenci jejich změny, ztráty, neoprávněného zpracování nebo přístupu, a to s ohledem na nejmodernější technologie, povahu uchovávaných údajů a rizika spojená s lidskou činností nebo fyzickým či přirozeným prostředím. Přestože jsou naše bezpečnostní opatření účinná, žádný bezpečnostní systém není neproniknutelný. Nemůžeme zaručit zabezpečení naší databáze ani to, že osobní údaje, které poskytnete, nebudou zachyceny při internetovém přenosu k nám. Žádáme vás, abyste veškerá hesla, která používáte k přístupu na internet nebo tyto stránky, nikomu nesdělovali. Vyzýváme vás, abyste nás informovali o jakýchkoli případných zranitelných místech našich stránek nebo jakékoli aplikace dostupné prostřednictvím našich stránek.

Informace týkající se zaměstnání

Tyto internetové stránky mohou poskytovat možnost zaslat životopis nebo formulář žádosti nebo možnost ucházet se o pracovní místo. Jestliže odešlete informace k těmto účelům, použijeme (případně předáme) osobní údaje, které poskytnete, k posouzení vaší kvalifikace a k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně případných pracovních míst ve společnosti Marsh nebo některé z jejích přidružených společností, která by vás podle našeho mínění mohly zajímat.

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným společnostem skupiny MMC pro účely posouzení vaší žádosti. To bude zahrnovat předání vašich osobních údajů našim zaměstnancům, kteří vaši žádost zpracují naším jménem. Více informací o tom, jak zaměstnanci MMC zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v oddílu „Sdělování nebo používání vašich údajů“, v odstavci „Zaměstnanci společnosti Marsh“.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizované dne 8. května 2012. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. V takovém případě změny zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti okamžitě. Pokud jste pravidelným návštěvníkem těchto stránek, doporučujeme, abyste pravidelně prohlíželi tyto zásady ochrany osobních údajů.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy k zásadám ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo písemně na adresu:

MARSH s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Poslat e-mailem