Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

ANALÝZA DAT

Kombinace dat, jejich analýzy a technologie vám umožní zaujmout celistvý přístup k riziku, nutný pro informovaná podniková rozhodnutí v souladu s cíli vaší společnosti.

Analyzování dat vede k programovým úsporám a až desetinásobné návratnosti investic. Databáze společnosti Marsh obsahuje údaje o pojistných událostech o celkové hodnotě přesahující 300 miliard dolarů.

Společnosti na celém světě ve stále větší míře pociťují vliv nových, komplexních výzev, které mohou mít hmotný dopad na budoucí cíle. V tomto rychle se měnícím prostředí potřebují lídři ze světa podnikání pro řízení rizik, dělení kapitálu a dosažení výsledku něco víc než pouhý historický pohled. Potřebují nahlédnout do budoucnosti.

Unikátní systém Marsh Global Analytics jim může pomoci. Pomocí jedinečné kombinace dat, analytických nástrojů a technologie umožňujeme klientům všech velikostí a ze všech průmyslových odvětví kvantifikovat a řídit financování rizika a činit informovanější podnikatelská rozhodnutí. Využitím našeho rozsáhlého fondu údajů o pojistných událostech, rizikovosti a finančním umístění napříč průmyslovými odvětvími, velikostmi, geografickým umístěním či produkty mohou firmy přistoupit k celistvému plánování zohledňujícímu budoucí vývoj. To jim pomůže dynamicky zkoumat možnosti financování rizika a určit optimální strukturu financování rizika, jakož i investice do snížení rizika.

Díky naší průkopnické mobilní platformě Marsh Analytics Platform (MAP) máme k dispozici nejrozsáhlejší soubor dat v pojišťovnictví a můžeme zajistit jejich podrobné analýzy. Tento systém kombinuje pokrokový pohled na rizika a finanční zhodnocení šité na míru s cílem provést analýzu a hodnocení jak pojistitelných, tak i nepojistitelných rizik. V důsledku tohoto přístupu můžete sebejistě činit strategická podnikatelská rozhodnutí, optimálně využít kapitál a zároveň odkrýt nové příležitosti a zabezpečit růst vašeho podniku.

Platforma Marsh Analytics Platform (MAP)

S informacemi ze systému Marsh Analytics Platform (MAP) můžete rizika posoudit v celistvém kontextu – poté můžete v dnešním moderním rizikovém prostředí s jistotou činit strategické plány. MAP usnadňuje dynamickou konverzaci o možnostech financování rizika vaší společnosti v reálném čase. Postupný proces systému MAP vám zprostředkuje:

  • Zhodnocení rizika z pohledu budoucího vývoje s využitím rozsáhlé databáze společnosti Marsh o pojistných událostech, rizikovosti a umístění – napříč odvětvími, velikostmi, zeměpisnými polohami a výrobky – s cílem získat jasnou, informovanou představu o potenciálu budoucí ztráty a proměnlivosti.
  • Hodnocení na míru, které kombinuje vyspělé modelování ztrát a analýzy klíčových hybatelů finanční rozvahy a výsledovky, což vám umožní vyhodnotit odolnost vůči riziku s ohledem na vaši jedinečnou kapitálovou pozici.
  • Informovaná rozhodnutí ohledně optimální struktury financování rizika či investic do snížení rizika, dosažené na základě transparentního posouzení vašich ekonomických nákladů na riziko (economic cost of risk - ECOR).
iMAP

Platforma iMAP společnosti Marsh, jediná analytická platforma v sektoru pojišťovnictví, vám umožní v reálném čase procházet obrovským množstvím dat týkajících se informací o rizikovosti, pojistných událostech a umístění – to vše dynamickým a srozumitelným způsobem dle vašich potřeb.

Společnost Marsh využila platformu iMAP pro vyhodnocení financování rizik pro tisíce klientů – od velkých, nadnárodních společností až po malé, regionální firmy v celé řadě průmyslových odvětví včetně leteckého, chemického, stavebního a energetického, finančnictví, zdravotnictví, zpracovatelského průmyslu, v odvětví služeb, nemovitostí, maloobchodu, dopravě a dalších.

Ekonomické náklady na riziko (ECOR)

Tradiční míra rizikovosti, celkové náklady na riziko (total cost of risk – TCOR), obvykle nezohledňuje meziroční fluktuaci ztrát. V moderním rizikovém prostředí musí vrcholoví řídící pracovníci tyto výkyvy správně chápat a zohlednit. Naše míra ECOR tuto proměnlivost zohledňuje pomocí sazby implicitního rizika (IRC), která se připočte k tradiční rovnici TCOR. IRC vypočítá cenu proměnlivosti, která je pro každou firmu jedinečná, na základě kombinace rizika proměnlivosti a nákladů na kapitál. Náš analytický rámec ECOR je integrací rozhodování o řízení rizika a finančního plánování.

Globální sbírka údajů o ztrátách (Global Loss Data Library - LDL)

Díky bezkonkurenční databázi pojistných událostí má společnost Marsh jedinečnou schopnost zodpovědět otázku „Jaké ztráty nám mohou vzniknout?“  Globální sbírka údajů o ztrátách představuje soubor pojistných událostí o celkové hodnotě přesahující 300 miliard dolarů. Naše databáze obsahuje údaje o ztrátách v desítkách zemí celého světa z více než 20ti průmyslových odvětví a dává kompletnější představu o stávajících a nově vznikajících trendech v oblasti rizika.