Skip to main content

Klientské a tržní technologie

V současném dynamickém prostředí rizik a informačních toků je nutné držet krok s vývojem rizikového potenciálu i nároků kladených na podnikání a rozhodovat se na základě reálně použitelných informací. Inovativní technologie a digitální řešení společnosti Marsh vycházejí z jejích 150letých zkušeností a usilovné práce a přinášejí revoluční změny v řízení rizik.

Globální podnikání prochází rychlým vývojem a totéž platí pro rizika. Správná reakce na stále rychlejší a čím dál provázanější rizika, od pandemie po živelní pohromy, kybernetické útoky, bezpečnost na pracovišti, ohrožení dobré pověsti a další nebezpečí, a rostoucí nároky na včas získané informace a postřehy (při nezbytné rovnováze nákladů na strategie řešení rizik) představují náročný úkol.

Ve společnosti Marsh jsme připraveni pomoci vám připravit se na rizika a od základu změnit způsob jejich řízení. S využitím inovativních technologií a relevantních důvěryhodných údajů nabízíme hloubkovou analýzu a reálně použitelné informace, které vám ušetří cenný čas i prostředky. To vše poskytujeme jako komplexní srozumitelný a snadno použitelný balíček, se kterým máte účinnou pomoc společnosti Marsh na dosah ruky kdykoli a kdekoli.

Naše moderní digitální řešení, jako jsou nástroje LINQ, Blue[i] a Bluestream vám zjednoduší přístup k portfoliu rizik a jejich řízení, nabídnou vám nové způsoby, jak pracovat s podklady v zájmu účelného rozhodování a usnadní vám nabídku pojištění pro vaše zaměstnance, zákazníky i smluvní dodavatele.

Rizika se průběžně proměňují, ve spolupráci se společností Marsh však budete vědět, že dokážete čelit i těm nejkomplikovanějším.

Obecné časté dotazy

Pro orientaci ve stále složitějším prostředí rizik potřebujete komplexní, hladce fungující a snadno srozumitelné a použitelné řešení.

Ukážeme vám cestu k efektivním strategiím pro ochranu vaší organizace a umožníme vám:

  • Okamžité propojení na data, zprávy a naše specialisty, abyste mohli neprodleně reagovat na nové příležitosti.
  • Snadno shromažďovat potřebné informace a sdílet je v rámci nejvyššího vedení a hlavních zainteresovaných stran.
  • Osobní přizpůsobení a úpravu zobrazovaných informací a způsobu práce.

Se společností Marsh máte prostředky a znalosti důvěryhodného poradce na dosah. S použitím dat a postřehů od našeho týmu budete připraveni dále zlepšovat komunikaci se svým týmem a sestavovat efektivnější strategie řízení rizik.

Při rozhodování o rizicích na základě dat se potřebujete spolehnout na věrohodnost svých podkladů.

Společnost Marsh vám poskytne hlubší analýzu, získáte reálně použitelné informace z důvěryhodných zdrojů a budete moci:

  • Čerpat včasné informace z globálních špičkových zdrojů, které se pravidelně aktualizují.
  • Využívat monitorování, sestavování výkazů a měření v reálném čase a rozhodovat se tak na základě nejnovějších informací.
  • Odhalovat trendy, se kterými budete moci zlepšovat své programy a připravovat se na budoucnost.
  • Tvarovat křivku rizika a optimalizovat své strategie a programy řízení rizik.

Na základě spolehlivých dat naplňovat aktuální potřeby a přitom se připravovat na budoucí nároky s využitím všech kapacit společnosti Marsh při každém svém rozhodnutí.

Když jde především o čas, vaše firma si nemůže dovolit žádnou prodlevu.

U společnosti Marsh máte všechny aspekty řízení pojištění a rizik na jednom místě. Své podnikání můžete připravit na narušení provozu těmito způsoby: 

  • Odstranit manuální procesy a administrativní úkony obousměrné komunikace při tradičním zajišťování podkladů pro pojištění.
  • Získat další zdroje tržeb nabídkami pojištění a záruk.
  • Využívat podrobné informace o komplexních pojistných programech a informace z oboru za účelem lepšího rozhodování o rizicích.

S jedním přístupem na naše špičkové platformy a k našim řešením pro řízení rizik budete moci věnovat více času řízení své firmy a méně času dohledávání rozporů v datech a chybějících informací v době, kdy je rychlé rozhodování nejdůležitější.