Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

KYBERNETICKÁ RIZIKA

Kybernetická rizika představují reálnou a všudypřítomnou hrozbu. Odborník může patřičně navrhnout pojistný produkt strategicky a na míru se při zachování prevence, přípravy a ochrany.

Posouzení kybernetické bezpečnosti se provádí každý den; více než 1.000 společností již modelování kybernetického rizika využilo.

Podle vládních údajů stojí kyberkriminalita pouze hospodářství Velké Británie odhadem 38 miliard dolarů ročně, ale v Evropě kupodivu 68 % společností stále nemá odhad finančního dopadu kybernetických útoků a pouhých 25 % má vypracován plán reakce na materiální kybernetickou událost.

Od hackerských skupin, přes roztrpčené zaměstnance po nejrůznější aktivisty: rizika, která představuje kybernetická hrozba, mohou v kterémkoliv okamžiku ovlivnit celou společnost. Dnešní firmy velkou měrou spoléhají na různých frontách na technologie a nezajištění vhodného pojistného produktu může vést k poškození značky a dobrého jména firmy, narušení dat, inspekci ze strany kontrolních orgánů, nespokojenosti partnerů a k finanční ztrátě.

Kybernetická špionáž a zranitelnost jsou jen dvěma z mnoha kybernetických rizik, které je třeba zvážit při modelování kybernetického rizika coby součást rozsáhlejšího hodnocení kybernetické bezpečnosti. Jsou vaše informace bezpečné? Kvantifikovali jste kybernetická rizika? Jaký je potenciální dopad kybernetického útoku na vaši společnost? Neexistence kontroly nad dodavateli a externími organizacemi znamená, že tyto jsou jedním z hlavních zdrojů zranitelnosti firemních sítí, je ale vaše firma na tuto eventualitu řádně připravena?

Coby pojišťovací makléř je společnost Marsh v této oblasti nápomocna. Nabízíme řadu řešení pro řízení a přesun rizik, která vám umožní ke kybernetickým hrozbám, kterým vaší společnost každodenně čelí, přistupovat efektivně a účinně je řídit a patřičně na ně reagovat. S našimi odbornými znalostmi, které již využilo mnoho subjektů na vládní úrovni i řada předních průmyslových firem, jsou naši kybernetičtí oborníci na pojišťovacím trhu jedni z nejlepších. O nejnovějších a nejnebezpečnějších kybernetických rizicích jsou nepřetržitě informováni.

Pod vedením společnosti Marsh získá vaše firma mnohostrannou a komplexní strategii, která zohledňuje veškeré aspekty vašeho podnikání: provoz, soulad s právními předpisy, finanční záležitosti, komunikaci i představenstvo. Definujeme daná rizika a vytvoříme efektivní program na řízení kybernetických rizik tak, aby byla vaše firma patřičně chráněna.